Content

Doložka MŠ na Poptropica English

Poptropica banner

Odporúčacia doložka MŠ už aj na novinku pre 1. stupeň základných škôl
Poptropica English

Nový rad učebníc Poptropica English (kolektív autorov Tessa Lochowski, David Nunan, Linnette Erocak, Sagrario Salaberri, Viv Lambert, Annie Altamirano)  je horúcou novinkou vydavateľstva PEARSON pre základné školy a je zaradený do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

Odporúčacia doložka bola vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou do 31.08.2024.

Na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu sú učebnice Poptropica English, úrovne Starter, 1, 3 určené pre vekovú úroveň 6-10 rokov.

V učebnici je kombinovaný tradičný spôsob výučby so zábavnými online aktivitami, pesničkami a hrami. Vďaka obsahu CLIL pre medzipredmetové väzby si môžu žiaci rozširovať svoje vedomosti aj v iných predmetoch. Integrované formatívne hodnotenie dáva  spätnú väzbu nielen učiteľovi, ale aj deťom a ich rodičom.

Viac informácií o titule nájdete TU.

Additional information

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií