Content

Príspevok MŠVVaŠ na učebnice angličtiny 2022

Prispevok MSVVaS na ucebnice anglictiny

 

Vážení učitelia anglického jazyka,

Ministerstvo školstva poskytuje v roku 2022 príspevok na nákup učebníc pre žiakov 3. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre študentov stredných škôl. Pripravili sme pre Vás prehľadný zoznam učebníc a pracovných zošitov anglického jazyka zo všetkých významných vydavateľstiev, na ktoré môžete rovnako príspevok použiť.

 

 Viac informácií o príspevku