Content

Zapojte sa do Pearson Live Classes 2021/2022

live-classes-21 22-web

 

Pripojte sa k pokračovaniu unikátneho projektu Live Classes, ktorý usporadúva vydavateľstvo Pearson v spolupráci s BBC a užite si so svojou triedou nevšednú hodinu angličtiny vedenú rodeným hovorcom, do ktorej sú pripojené cez internet triedy z celého sveta.

Hodiny sú určené pre študentov vo veku 9 - 19 rokov a ich učiteľov. Lekcie sú rozdelené do rôznych jazykových úrovní od A1 po B2+.