Content

Intelligent Business

Kúpiť na e-shopu

INTELLIGENTBUSINESS

5 úrovní | CEF A1 - C2

Inteligent Business je moderná učebnica obchodnej angličtiny, ktorá predstavuje nový smer vo výučbe – prepojenie výučby angličtiny s výučbou obchodných znalostí a zručností. Kombinácia Learn Business a Do Business s články z prestížneho časopisu The Economist.
 • Veková úroveň: Pomaturitné štúdium, dospelí
 • Úrovne:  Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced
 • Počet hodín: 90 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 12 lekcií

 

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků 


intelligent business banner

Výhody Inteligent Business:

 • Súčasný tréning angličtiny, obchodných zručností a odbornej terminológie

 • Ideálne pre študentov obchodných smerov

 • Kombinácia Learn Business a Do Business

 • Autentické články z prestížneho časopisu The Economist

 • Obchodné termíny a odborná problematika sú v angličtine zrozumiteľne a komplexne vysvetlené

 • Sekcia Dilemma and Decision učí študentov vyhodnocovať a riešiť reálne problémy

 • Špeciálny Pocket Style Guide na správne písanie obchodnej korešpondencie a reportov

 • Culture at Work zoznamuje študentov s medzinárodným obchodným prostredím

 • Priebežná príprava na skúšky BEC v pracovnom zošite

 • Unikátny Skills Book + CD ROM so zameraním na tréning obchodných zručností

 • Skills Book možné používať samostatne v kratších intenzívnych kurzoch alebo pri bežnej výučbe ako tréningový doplnok k sade učebnice a pracovného zošitu

 • Teacher ´s Book s kopírovateľnými materiálmi

 • Video Resource Book – s podporou cvičení

 • CD-ROM obsahuje dostatok interaktívnych cvičení, video ukážky a audio nahrávky

 • Celý kurz je zameraný na praktické cvičenia a kľúčový jazyk potrebný nie len na bežnú obchodnú komunikáciu, ale aj na vyjednávanie, uzatváranie obchodov, riešenie konfliktov a ústny prejav

 

Všeobecné pozitívne prvky:

 • Aktuálne a reálne články, témy, slovná zásoba, prípadové štúdie z obchodu, ekonómie, financií, marketingu, manažmentu a bankovníctva

 • Prepisy nahrávok k audio CD súčasťou učebnice

 • Zaujímavé texty, moderný obsah, podpora komponentov

 • Prehľad gramatických javov na konci učebnice

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých zručností

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výučby v prehľadnej štruktúre

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení

 • Ukážkové stránky učebnice na webových stránkach

 

O Intelligent Business:

 

Komponenty:

•    Course Book + CD Rom Pack
•    Class Audio CD
•    DVD
•    Skills Book + CD-ROM 
•    Video Resource Book
•    Teacher´s Book + Test Master CD Rom
•    Workbook s Audio CD