Content

Market Leader 3rd Edition Extra

9781292124629

5 úrovní | CEF A2 - C1 |MEL

Market Leader 3rd Edition Extra je top rada učebníc na výučbu Business English. V spolupráci s Financial Times prináša aktuálne a reálne články, témy, slovnú zásobu, prípadové štúdie z obchodu, ekonómie, financií, marketingu, managementu a bankovníctva.
 • Veková úroveň: Pomaturitné štúdium, dospelí
 • Úrovne: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced 
 • Počet hodín: 90 vyučovacích hodín až do 120
 • Počet lekcií: 12 lekcií

 

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků 

 

financial time

 

NEBOJTE SA POUŽÍVAŤ ANGLIČTINU V PRACOVNOM PROSTREDÍ!

Unikátnosť tohto učebného materiálu zaisťuje spolupráca s autormi The Financial Times. Autenticita, na ktorej je kniha postavená, je študentom predložená prostredníctvom aktuálnych tém a reálnych článkov. Štúdie zo sveta obchodu, ekonómie, financií, marketingu, managementu a bankovníctva, spolu s rozhovormi s expertmi z odboru, a to všetko v multikultúrnych  súvislostiach - to je Market Leader.

 


 

POSUŇTE SVOJU PRACOVNÚ KARIÉRU O KROK VPRED.

Market Leader 3rd Edition Extra je špeciálna edícia rozšírená v každej úrovni o 12 strán (a lá The Financial Times). Tieto stránky poskytujú súčasný obsah a väčšiu podporu v oblasti obchodných zručností, konkrétne:

Market leader obchodni zručnosti


 

PRÍPRAVA NA SKÚŠKY Z OBCHODNEJ ANGLIČTINY (BEC)

Využite Market Leader 3rd Edition Extra ako prípravu pre študentov, ktorí sa chystajú na skúšky z obchodnej angličtiny - Cambridge Business English Certificate (BEC). Market Leader vám poslúži ako špecializovaný učebný materiál pre časť čítania a písania, a to pre úrovne BEC Vantage (B2) a BEC Higher (C1).


 

VŠEOBECNE POZITÍVNE ČRTY:

 

 • aktuálne  a reálne články, témy, slovná zásoba, prípadové štúdie z obchodu, ekonómie, financií, marketingu, managementu a bankovníctva,
 • prepisy nahrávok k Audio CD sú súčasťou učebnice,
 • zaujímavé texty, moderný obsah,
 • dostatok praktického precvičovania všetkých zručností,
 • jasné a dosiahnuteľné ciele výučby v prehľadnej štruktúre,
 • nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení,
 • ukážkové strany učebnice a ukážka z Practice File na webových stránkach.
 •  

  KOMPONENTY:  MLX Spreads

  Kurz Market Leader 3rd Edition Extra obsahuje súbor učebných materiálov pre študentov, aj pre učiteľov. Okrem iného ponúka materiály, ako je napríklad Vocabulary Trainer, alebo Premier Lessons, ktoré vhodne doplnia Váš kurz.

  Pre Študentov Pre Učiteľov
  • Course Book + DVD Rom  Pack
  • Practice File (zhodné pre celú 3rd Edition)
  • Online Vocabulary Trainer                                                                   
  • Teacher´s Book Test Master CD Rom (zhodné pre celú 3rd Edition)
  • Active Teach
  • Audio CD
  • Test File (zhodné pre celú 3rd Edition)

  Učebnice Market Leader 3rd Edition Extra je možné doplniť špeciálnym radom titulov, napr.: Marketing, Acounting and Finance, Business Law, Human Resources, Logistic and Management, Working Across Cultures - viacej informácií o tituloch.

   

  Market leader extra

   

  RECENZIE K UČEBNICI

  notes-small

  Práca s MyEnglishLab je hlavne počas dištančnej formy štúdia veľmi efektívna. Obsah je prezentovaný logicky a veľmi prehľadne.

  (využitie MyEnglishLab k učebnici Market Leader)

  Zuzana Lehotai Mgr., Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice