Content

Next generation Grammar

Kúpiť na e-shopu

Next Generation Grammar

4 úrovne I A1-C1

Next Generation Grammar je nový kombinovaný výučbový kurz, ktorý spája tlačenú učebnicu a online nástroje, ktoré pomáhajú študentom získať schopnosť komunikovať správne a efektívne v hovorenej aj písanej angličtine.Dynamické výučbové materiály – MyEnglisLab, Active Teach, eText.Poskytuje flexibilitu pre rozličné štýly výučby a potreby študentov, zamerané na 21st century learning

  • Veková úroveň: študenti SŠ, dospelí
  • Úrovne: Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 

 

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

Next generation grammar banner

 

Vytvoreno priamo pre novú generáciu, ktorá je zaneprázdnená, mobilná a náročná

  • Využite čo najviac času na výučbu vďaka kombinácii Student Book (k dispozícii v tlačenej forme aj ako eText) a online obsahu
  • MyEnglishLab, online zložka, ponúka bohatý dynamický multimediálny obsah, vďaka ktorému sú študenti sústredenia a zapájajú sa aktívne do výučby
  • Zahŕňa interaktívne aktivity, gramatický referenčný materiál, zvukové súbory, testovacie materiál a video recenzie
  • Rozsiahla sada hodnotenia pre cielenú výučbu
  • Interaktívny hodnotenie (vrátane včasnej spätnej väzby, sledovanie cieľov a správach o úspechu) umožní študentom zistiť, ktoré oblasti zvládli a ktoré vyžadujú viac precvičovanie

 

 

Komponety:

  • Studentbook with MyEnglishLab
  • eText with MyEnglishLab
  • ActiveTeach

 

Additional information

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií