Content

2013

Pearson and new trends in education (3.5.2013)

Témou konferencie boli nové tituly vydavateľstva Pearson a nové trendy vo výučbe anglického jazyka, ktoré predstavil uznávaný lektor Phil Warwick. Phil do svojej prezentácie zakomponoval okrem nových titulov aj nové formy interaktívnej výučby, ktoré by pomohli učiteľom pri vytváraní pútavých hodín.