• prispevok-msvvas-na-ucebnice-2021
 • ucebnice-anglictiny-s-bonusom-2021-banner
 • formula-banner
 • high-note-banner
 • focus-2nd-edition-banner
 • homeenglish-banner
 • roadmap-banner
 • poptropica-banner
 • wider-world-banner2
Content

Pearson EduTour 2016 Bratislava

Pearson EduTour 2016: English in Focus

Utorok 15.3.2016, 10:30 - 14:40 Bratislava, Crowne Plaza

Společnosť Slovak Ventures a PEARSON si Vás dovol'ujú pozvať na konferenciu v rámci 1. PEARSON EduTour: English in Focus, ktorá sa koná v utorok 15.3.2016 v Bratislave, 10:30 - 14:40 v Crowne Plaza. Konferencia je určená pre učiteľov základných a stredných škôl.

Daniel pardubice Pearson EduTour

 

Program konferencie - ZÁKLADNÉ ŠKOLY

10:30 - 11:00     Registrácia, občerstvenie
11:00 - 12:00     Learning without (much) Forgetting (Šárka Miková, PEARSON)
12:00 - 12:40     Obedová prestávka
12:40 - 13:40     Využívanie personalizácie vo vyučovaní anglického jazyka (Gabriela Lojová, Univerzita Komenského BA)
13:40 - 14:40     Výučba anglického jazyka u žiakov s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (Vanda Švecová, psychologička)

Program konferencie - STREDNÉ ŠKOLY

10:30 - 11:00     Registrácia, občerstvenie
11:00 - 12:00     Make Exams Managable  - with the 3 Ms (Daniel Breyshaw, PEARSON)
12:00 - 12:40     Obedová prestávka
12:40 - 13:40     Využívanie personalizácie vo vyučovaní anglického jazyka (Gabriela Lojová, Univerzita Komenského BA)
13:40 - 14:40     Výučba anglického jazyka u žiakov s poruchami pozornosti a hyperaktivitou (Vanda Švecová, psychologička)

PROGRAM NA STIAHNUTIE V PDF

Konferencia je určená pre učiteľov angličtiny stredných a základných škôl a pre všetkých tých, ktorí sa chcú vzdelávať. Registračný poplatok 7 EUR je potrebné vopred uhradiť.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA

 • Konferenčný balíček, ktorý obsahuje učebnicu
 • Vstup na všetky prednášky
 • 2x konferenčné občerstvenie
 • Certifikát o účasti

Registrácia

ANOTÁCIE SEMINÁROV

Make Exams Manageable – with the 3 Ms…
(Daniel Brayshaw, PEARSON, seminár pre SŠ)

Which exam tasks do your students struggle with the most? How can we help them to improve in the areas they find most challenging, and at the same time encourage them feel positive about the process of preparing for exams? This highly practical session will attempt to deal with these important questions. During the workshop, we will see how the 3 Ms – Motivation, Memorisation and Meaningful context and practice can combine to prepare for a successful performance on the big day. The session will contain lots of easy-to-use practical ideas and tips, and will be illustrated with material taken from Pearson’s new Focus course.

Learnig without (much) Forgetting  
(Šárka Miková, PEARSON, seminár pre ZŠ)    

The correct use of our memory is important for what we successfully learn. Effective learning is dependent on how much our pupils can remember from their English classes. But how does our memory really work? How can you help your pupils remember the most and forget the least with the knowledge of human memory secrets? In today´s session we are going to see in what (different) ways you as teachers may support the memory processes with primary (6 – 10) a lower secondary (11 – 16) pupils and at the same time adapt your lessons to these principles.

Využívanie personalizácie vo vyučovaní anglického jazyka
(Gabriela Lojová, Univerzita Komenského v Bratislave, seminár pre ZŠ a SŠ)

Ako dosiahnuť, aby žiakov učenie sa angličtiny viac bavilo, aby sa radi učili, aby boli motivovaní, aby tak rýchlo nezabúdali, čo sa už raz naučili? Prostredníctvom personalizácie! V prezentácii sa zameriame na základné zásady a princípy využívania personalizácie, možnosti jej využívania v rôznych fázach vyučovacieho procesu. Oboznámime sa so základnými charakteristikami pamäte s cieľom, aby učitelia chápali, ako funguje proces učenia sa jazyka. Učiteľom súčasne poskytneme konkrétne návody na riadenie vyučovania tak, aby sa žiaci učili angličtinu čo najefektívnejšie.

Výučba anglického jazyka u žiakov s poruchami pozornosti a hyperaktivitou
 (Vanda Švecová, psychologička, seminár pre ZŠ a SŠ)

Cieľom prednášky je oboznámiť učiteľov s najčastejšími prejavmi porúch pozornosti a hyperaktivity u žiakov a ich oddiferencovanie od iných porúch prameniacich z výchovného prostredia v rodine. Ponúknutý bude pohľad na príčiny vzniku týchto porúch, na ich priamy dopad na výučbu cudzieho jazyka a tiež aj ich dopad na sebaobraz a sebaprijatie žiaka. Zároveň prostredníctvom konkrétnych príkladov budú  ponúknuté  formy užitočných intervencií, ktoré môže využiť učiteľ za účelom úspešnejšieho vzdelávania  cudzieho jazyka u týchto žiakov.

LEKTORI

Daniel Brayshaw PicDaniel Brayshaw, PEARSON

Daniel has been involved in language education since 2001 and during that time has taught students of every age and level. He has worked in Europe, Asia and Australia and, as well as teaching, has worked as an examiner, academic manager, director of studies and teacher trainer. Daniel has delivered teacher training sessions globally and has written or co-authored several student books and workbooks for upper-secondary students. When not working Daniel is a keen snowboarder, nature-lover and music fan.

 

Sarka Mikova picMgr. Šárka Miková, PEARSON

Šárka is a former English teacher with almost 20 years´ teaching experience to students of various levels – from preschoolers to adults. She acquired her Master´s degree in English teaching at Charles University, Prague and after several years of teaching at primary school she spent most of her professional career as a freelance teacher working for a language school and teaching her own individual and corporate students. Thanks to the variety of courses she has taught and organised she became interested in didactics and methodology of ELT and currently exploits her experience as a methodological consultant. Besides her long practical teaching experience she was also involved in production of teaching materials for video classes. 

Gabriela Lojova PicDoc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

Gabriela pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre anglického jazyka a literatúry. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje psychológii učenia sa a vyučovania cudzích jazykov a aplikovanej psycholingvistike. Vyučuje aj kurzy anglickej gramatiky. Má dlhoročné skúsenosti s pregraduálnym i celoživotným vzdelávaním učiteľov angličtiny. V jej rozsiahlej prednáškovej a publikačnej činnosti dominujú  práce zamerané na humanizáciu vyučovania cudzích jazykov, rešpektovania osobnosti a potrieb študenta a hľadanie možností zefektívňovania učenia sa jazykov. 

 

Vanda Švecova Pic finalMgr. Vanda Švecová, psychologička

Vanda pracuje od roku 2005 na čiastkový úväzok v Spojenej škole Vojenská 13 v Košiciach ako školská psychologička. Jej pracovnou náplňou je aj poskytovanie psychologického poradenstva a intervencie učiteľom, žiakom a ich rodičom pri zvládaní vzdelávacích a výchovných ťažkostí žiakov. Od roku 2013 sa vo  vlastnej psychologickej poradni venuje, okrem iného,  aj deťom a ich rodinám, ktoré majú problémy v správaní sa v školskom prostredí, čo má negatívny dopad na ich vzdelávanie a celkovú úspešnosť.

 

 

 

 

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií