Content

Výučbový softvér

Pracujte aktívne s výukovými softvérmi Pearson a zvýšte motiváciu študentov všetkých vekových kategórií.Pearson ponúka rôzne typy výukových softvérov určených ako pre prácu v triede, tak i pre efektívnu samostatnú prácu.

Digitálny softvér pre interaktívne tabule

Šetrí čas a zvýši aktívne zapojenie študentov do výučby.
Kompletná učebnica v interaktívnej podobe, audio, video a séria extra materiálov

Digitálny softvér ponúkame pre bestsellerové výučbové série:

English Adventure Digital

Challenges Digital

Success Digital

New Opportunities Digital

New Cutting Edge Digital

 

Ďalej môžete výučbu obohatiť týmito interaktívnymi pomôckami:

(viac o nich v jednotlivých odkazoch)

Active Teach
MyEnglishLab
Penguin Active Reading

Additional information

AKTUALITY