Content

MyEnglishLab: Cambridge Exams

Kúpiť na e-shopu


9781447975038

Učte sa a precvičujte kdekoľvek a tak často, ako chcete!

 

MyEnglishLab Cambridge Preliminary / First / Advanced poskytuje komplexnú online prípravu na skúšku Cambridge English Preliminary / First / Advanced.

MyEnglishLab Cambridge Preliminary / First / Advanced ponúka širokú škálu interaktívnych aktivít zameraných na čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie, gramatiku a slovnú zásobu. Pre optimálne výsledky odporúčame používať MyEnglishLab v jazykových kurzoch vedených lektorom.

 

 

 

MyEnglishLab for Cambridge Exams je kompletné riešenie pre prípravu na skúšky Cambridge English, ako pre výukový kurz, tak pre samoštúdium. Vďaka online aplikáciu MyEnglishLab sa môžete pripravovať na všetky časti skúšky PET, FCE a CAE kedykoľvek a kdekoľvek sa Vám bude chcieť. Ku každej skúškové časti nájdete úvodné video o danej časti skúšky, praktické cvičenia, ku ktorým dostávate okamžitú spätnú väzbu a v neposlednom rade užitočné tipy ku skúške samotnej.

Obsahuje:

• stovky praktických cvičení na jednotlivé zručnosti, gramatiku a slovnú zásobu

• úvodný videá, ktoré študentov vykonajú všetkými časťami skúšky, aby vedeli, čo presne pri vlastnej skúške očakávať

• rady

• cvičné testy

Zaistí:

• okamžitú spätnú väzbu

• prehľad hodnotenie aktivity študentov

MyEnglishLab for Cambridge exams je kompletní řešení pro přípravu na zkoušky Cambridge English, jak pro výukový kurz, tak pro samostudium. Díky online aplikaci MyEnglishLab se můžete připravovat na všechny části zkoušky PET, FCE a CAE kdykoliv a kdekoliv se Vám bude chtít. Ke každé zkouškové části naleznete úvodní video o dané části zkoušky, praktická cvičení, ke kterým dostáváte okamžitou zpětnou vazbu a v neposlední řadě užitečné tipy ke zkoušce samotné.