• pearson-eduonline-2022-back-to-school-banner
 • ucebnice-anglictiny-s-bonusom-2022-banner
 • prispevok-msvvas-na-ucebnice-anglictiny-2022-banner
 • formula-banner
 • high-note-banner
 • focus-2nd-edition-banner
 • homeenglish-banner
 • roadmap-banner
Content

Fun for

Kúpiť na e-shopu

Fun for Movers cover

3 úrovne | CEF A2 - B2

Štvrté vydanie sady učebníc pre mladých žiakov, ktorá ich pripravuje na zvládnutie skúšok. Učebnice sú aktualizované tak, aby korešpondovali s novo revidovanými skúškami Cambridge English: Young Learners (YLE) – Starters, Movers a a Flyers z roku 2018. Prinášajú jasnú a interaktívnu prípravu na skúšky a ich obsah je vyvážený medzi zábavnými aktivitami a cvičeniami. Sú navrhnuté tak, aby sa v nich odrážali témy, ktoré žiakom na tejto úrovni robia pravdepodobne najväčšie problémy.

 • Veková úroveň: 8 - 13 rokov
 • Počet hodín: 80 - 100 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 50 lekcií

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

 fun-for- banner

Štvrté vydanie sady učebníc pre mladých žiakov, ktoré ich pripravujú na zvládnutie skúšok Cambridge. Učebnice sú aktualizované tak, aby korešpondovali s novo revidovanými skúškami Cambridge English: Young Learners (YLE) – Starters, Movers a a Flyers z roku 2018.

Učebnice prinášajú jasnú a interaktívnu prípravu na skúšky a ich obsah je vyvážený medzi zábavnými aktivitami a cvičeniami. Navrhnuté sú tak, aby sa v nich odrážali témy, ktoré žiakom na tejto úrovni robia pravdepodobne najväčšie problémy. Každá lekcia je koncipovaná na 75 – 90 min. výučby. K dispozícii sú online zdroje plné zábavných hier a aktivít, ktoré učebnicu doplňujú a ponúkajú ďalšie možnosti na precvičovanie. Žiaci majú možnosť využiť aj Home Fun Booklet, vďaka ktorému si môžu jazyk precvičovať aj z domu a zapojiť svojich rodičov.

funfor2017

 

Kľúčové vlastnosti

 • Aktualizované vydanie pre revidované skúšky Cambridge English: Young Learners z roku 2018.
 • Zábavné lekcie plné farebných ilustrácií a motivujúcich cvičení
 • 50 lekcií – každá lekcia 1 dvojstrana
 • Home Fun Booklet, ktorý zaisťuje žiakom možnosť precvičovať si jazyk aj mimo výučbu a ponúka príležitosť zapojenia sa pre rodičov.
 • Učebnicu je možné využiť aj pri výučbe všeobecnej angličtiny, kde nie všetci žiaci budú skladať skúšku Cambridge English: Young Learners.
 • Online prístup na precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby aj mimo vyučovania. (Súčasťou učebnice je prístupový kód).
 • Doplnková aplikácia Word Fun World (Android / Apple), ktorá slúži na precvičovanie aj  mimo vyučovacej lekcie.
 • Teacher’s Book obsahuje photocopiable materiály a praktické testy.

 

 

Komponenty:

 • Student’s Book with Home Fun Booklet and online activities
 • Home Fun Booklet
 • Teacher’s Book with downloadable audio
 • Class Audio CD
 • Presentation Plus Software

 

Věková úro

Učebnice Complete for schools jsou oficiální přípravou pro zkoušky Cambridge English (Key for
Schools, Preliminary for Schools a First for Schools). Kombinují zaběhlé učební praktiky s aktuálními
tématy, která jsou zaměřena vždy na konkrétní věkovou skupinu a daný typ zkoušky. Kurz podrobně
pokrývá všechny části zkoušky, poskytuje přípravu, nácvik, informace a rady, aby byli studenti na
zkoušku plně připraveni. Podle Cambridge Learner Corpus (rozsáhlá databáze testů zkoušek
Cambridge přímo od studentů, kteří se zkoušek účastnili) jsou učebnice Complete for schools
nejucelenější přípravou ke zkouškám na trhu.