Content

Next Move

9781408293775

4 úrovne | CEF A1 - B1 | 

Kurz Next Move je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších ročníkov viacročných gymnázií. Učebnica reaguje na potreby mladých ľudí využívať zručnosti 21.storočia. Študenti a učitelia majú k dispozícii mnoho digitálnych aj tlačených materiálov, ktoré sa dajú použiť v rámci výučby, ako aj pri samoštúdiu. Multimediálny kurz vytvára prostredie, ktoré je zábavné, dynamické a predovšetkým priateľské pre študentov.
 • Veková úroveň: 9 - 15 rokov
 • Počet hodín: 80 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 9 lekcií

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

nextmove banner

Next move kolo

 

IDEÁLNA UČEBNICA

pre triedy s rozdielnou úrovňou znalostí
 • Označenie náročnosti úloh v pracovnom zošite
 • Aktivity Brain Trainer a úlohy vo forme projektov pre rýchlych a nadaných žiakov
 • Test k určeniu vhodného štýlu výučby
pre študentov digitálnej generácie
 • Online pracovný zošit
 • Interaktívny software Active Teach
 • Aplikácia pre iPhone a iPad so zábavnými kvízmi
pre komplexné overenie znalostí
 • Testy pre dve skupiny A & B – už žiadne opisovanie
 • Testy v dvoch prevedeniach: jednoduché a náročnejšie
 • Diagnostické testy / Testy zahŕňajúce látku po jednej a po troch lekciách /Záverečný test
 • Ďalšie testy vrátane hodnotenia žiakov v rámci MyEnglishLab

Komponenty:

 • Student´s Book
 • Workbook and MP3 CDs
 • eText
 • ActiveTeach
 • MyEnglishLab
 • Teacher´s Book
 • Class CDs
 • Next Move app