Content

Exam Accelerator

9788376000435

1 úroveň I CEF B2 I 2v1

Nová učebnica na intenzívnu prípravu na vyššiu úroveň maturity z angličtiny (B2). Zameraná na všetky časti maturitnej skúšky. Obsahuje všetky materiály pre učiteľov aj študentov. Unikátne spojenie učebnice, pracovného zošitu a cvičebnice na samostatnú prípravu
 • Veková úroveň: 16 - 20 rokov
 • ÚroveňB2
 • Počet hodín: 90 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 12 lekcií + Thematic part

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

Výhody Exam Accelerator:

 • Vydané pre jazykové skúšky a maturitu na vyššej úrovni obtiažnosti B2
 • Ideálna na zhrnutie a upevnenie učiva v priebehu posledného ročníka SŠ
 • Unikátne spojenie učebnice, pracovného zošitu a cvičebnice na samostatnú prípravu
 • Referenčná časť s podrobnými podkladmi na písomnú a ústnu skúšku s ukážkami typov úloh ku všetkým zručnostiam a množstvom cvičení s výsledkami
 • Useful words and phrases
 • Lexikálne – gramatická časť s typmi cvičenia ako Multiple choice, sentence transformations, open close, world building
 • Thematic Part – 12 Unitov tvorí SB časť knihy
 • Extra materiály k tematickej časti
 • Sekcia English and the Arts s reáliami
 • Učebnica zahŕňa modelové písané texty, úlohy na ústnu skúšku
 • Obsahuje tematickú slovnú zásobu ku každej lekcii s transkripciou
 • Zhrnutie gramatických a lexikálnych javov k opakovaniu na konci lekcie /Quick Revision/
 • Určené pre školskú výučbu aj pre samoštúdium
 • Zvukové nahrávky správnej výslovnosti slovnej zásoby
 • Mnoho doplnkových materiálov / popisov obrázkov, prepisov nahrávok, kľúče/
 • Nadväznosť na akúkoľvek používanú kurzovú učebnicu
 • Cenovo veľmi výhodný výučbový materiál

Všeobecné pozitívne rysy:

 • Prepisy nahrávok k audio CD – súčasť učebnice

 • Výslovnosť slovnej zásoby v mp3

 • Aktuálne a zaujímavé texty, moderný obsah

 • Dostatok praktického precvičovania

 • Kľúč k lexikálne gramatickej časti – súčasť učebnice

 • Jednoduchá orientácia podľa farieb

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výučby v prehľadnej štruktúre

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch skúškových cvičení

Podpora pre učiteľa:

 • Nahrávky slovníčka v mp3 k stiahnutiu

 • Metodická príručka s testami, kopírovateľné materiály s kľúčom

Komponenty:

 • Učebnica pre študentov + 2 audio CD (unikátne spojenie SB + WB)
 • Metodická príručka pre učiteľov s kľúčom k tematickej časti s kopírovateľnými testami gramatiky a slovnej zásoby
×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií