Content

New Success

NEWSUCCESS

4 úrovně |CEF A1 - B2+|

Tvorcovia tejto učebnice vychádzajú z toho, že študenti sú v tomto veku na vrchole svojho kognitívneho rozvoja a chcú sa dozvedieť viac. Sú to mladí dospelí, ktorí stoja o nezávislosť nielen v učení a sú otvorení používaniu najnovších technológií. New Success ponúka testovací a vyhodnocovací systém aj dôkladnú prípravu na maturitní skúšku. 
 • Veková úroveň: 15 - 20 rokov
 • ÚrovneElementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate
 • Počet hodín: 90 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 12 lekcií

Sample Pages     EXTRA materiály (po prihlásení)     Prehľad ISBN učebníc a doplnkov

new-success banner

Výhody New Success:

 • 12 tematických lekcií (každá má 8 strán)

 • Každá lekcia je zretelne rozdelená do sekcií  – (Grammar and Listening, Reading and Vocabulary, Vocabulary, Listening and Speaking, Writing)

 • Opakovanie na skúšky v každej druhej lekcii

 • Sekcia Culture Shocks – lekcia predstavujúca rôzne aspekty britskej kultúry 

 • Slovníček s fonetickým prepisom

 • Active Book – digitálna verzia knihy pre študentov doplnená audiom, videom a interaktívnymi aktivitami

Všeobecné Pozitívne rysy:

 •  Moderná súčasná angličtina

 • Bohatý výber komponentov zahrňuje aj Testing a Evaluation Book, Test Master CD ROM, DVD a DVD workbook

 • Cvičenia sú prispôsobené rozdielnym jazykovým úrovniam študentov v jednej triede
 • Vyvážená štruktúra dovedie študentov k úrovniam B1 a B2
 • Pracovný zošit úzko nadväzuje na učebnicu

 • Exam Strategies - nadštandardný výklad skúškových stratégií a zručností

 • Témy využiteľné v praktickom živote a zároveň zaujímavé pre vekovú skupinu 14-20 rokov

 • Detailný návod na písanie formálnych aj neformálnych textov

 • Súčasťou pracovného zošitu je aj Audio CD - rozvíja a upevňuje odposluchové zručnosti aj v domácom prostredí

 • Priateľský k učiteľovi - Teacher´s Support Book poskytuje kvalitné zázemie - detailne rozpracované prípravy, vypracované motivačné cvičenia, doplňujúce informácie k preberaniu učiva, prepisy nahrávok s jasným vyznačením pozície na CD, kľúč, bohatý zdroj fotokopírovatelných aktivít

Podpora pre učiteľov:

 • Prehľadné plány a jasné pokyny na vedenie hodín, ktoré šetria čas 
 • Pomoc pri hodnotení testov a plánovaní sylabov 
 • Hotové editované testy s výsledky na Test Master CD-ROM 
 • Fotokopírovatelné materiály pre rozmanitosť hodín
 • Dostatok komponentov - audio, DVD, CD ROM 
 • Podpora na www.pearsonlongman.com/success
 •  Rýchla napoveda - informácie, kde nájdete kľúč, tapescripty, ako používať CD ROM apod.

Komponenty:

 • Učebnice pro studenty + ActiveBook
 • Pracovní sešit s audio CD pack 

 • Class audio CD

 • Učitelská příručka + DVD-Rom pack

 • Active teach

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií