Content

Tipy do výučby 

Ako motivovať k učeniu sa frázových slovies

8.6.2022

Ovládanie frázových slovies výrazne zlepšuje schopnosť porozumieť rodeným anglicky hovoriacim a zároveň aj úroveň komunikácie s nimi. Väčšina študentov angličtiny má problém so zapamätaním si frázových slovies. Jedna malá predložka, ktorá je súčasťou frázového slovesa, totiž môže úplne zmeniť význam samotného slovesa. Viac...


Príprava pre svet práce

23.5.2022

Diskusia o výhľadovom uplatnení na trhu práce je v súčasnej ekonomickej situácii aktuálnou témou. Myšlienka, že dnešní študenti opustia školu a nastúpia do jedného zamestnania na celý život, sa stala minulosťou. Na čo sa teda vo výučbe, ktorá ich má pripraviť na pracovný život, zamerať? Viac...


Na ceste k globálnemu občianstvu

25.4.2022

Jedným z cieľov, ktoré učiteľ so svojimi žiakmi alebo študentmi má, je pracovať spoločne na tom, aby sa svet stal lepším miestom. Vďaka zameraniu sa na témy globálneho občianstva môžeme túto snahu podporovať každý deň vo výučbe. Viac...


Digitálny svet vo výučbe

23.3.2022

Dnešná moderná doba nám ponúka nové možnosti skvalitnenia vyučovania cudzích jazykov. Počítače, mobilné telefóny a tablety sa stali našimi každodennými spoločníkmi. Rozsah možností využitia digitálnych produktov na vzdelávacie účely je neobmedzený a má neuveriteľné výhody pre študentov, ako aj pre učiteľov :-) V marcovom tipe do výučby Vám predstavíme pár benefitov inovatívnych digitálnych nástrojov, ktoré môžete využiť pri všetkých typoch výučby a učenia: prezenčného, distančného a hybridného. Viac...


Angličtina s predškolákmi

21.2.2022

Deti od troch do piatich rokov majú relatívne krátku dobu pozornosti. Preto je dôležité zaradiť do hodín krátke aktivity, ktoré precvičujú rovnaký jazyk rôznymi spôsobmi, v ideálnom prípade zapojením rôznych zručností a zmyslov. Vo februárovom teaching tipe načrtneme jednoduchú stratégiu, ktorá Vám môže pomôcť s organizáciou hodiny a deťom poskytne priateľské a prívetivé prostredie pre výučbu angličtiny. Viac...


CLIL na hodinách angličtiny

19.1.2022

Jednou z najväčších výziev, ktorým čelia učitelia nielen cudzích jazykov na svojich hodinách, je správna motivácia a udržanie pozornosti študentov. V prvom tohtoročnom tipe do výučby sa zameriame na metódu integrovaného vzdelávania CLIL (Content and Language Integrated Learning), ktorá vám pomôže hodiny angličtiny ozvláštniť a namotivovať študentov. Viac...


Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje

10.12.2021

Čítanie znamená nielen vedieť prečítať slová, ale aj porozumieť ich významu, vedieť ich analyzovať, hľadať otázky a odpovede a premýšľať o prečítanom. Porozumenie je cieľom čítania. V decembrovom tipe do výučby nájdete pár myšlienok k precvičovaniu čítania s porozumením. Viac...


Samostatnosťou k úspechu

22.11.2021

Schopnosť samostatného učenia sa v tomto rýchlo sa meniacom svete stáva kľúčovou záležitosťou. V angličtine sa s touto témou stretávame pod názvom independent learning. V našom novembrovom teaching tipe sa pozrieme na to, ako podporiť samostatnosť a nezávislosť študentov, aby boli úspešní v školskom prostredí, ale aj mimo neho. Viac...


Motivujúca, inovatívna a pútavá vzdelávacia skúsenosť

20.10.2021

Online vyučovanie, virtuálna trieda, úlohy na diaľku sú známe pojmy v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese. Učiť sa angličtinu online je náročné. Projekt Live Classes, ktorý organizuje vydavateľstvo Pearson v spolupráci s BBC, je fantastickým príkladom toho, ako môže technológia poskytnúť študentom jedinečný a vzrušujúci učebný zážitok. Viac...


Trénujte výslovnosť zábavne

21.9.2021

Precvičovanie výslovnosti by malo byť prirodzenou súčasťou každej hodiny angličtiny. Máte pocit, že sa to ľahko povie, ale ťažšie robí? Určite nie ste sami. Môže to mať na svedomí niekoľko faktorov, či už málo času na hodinách, hanbliví študenti alebo učebnica, ktorá cvičenia a aktivity na výslovnosť nezaraďuje priamo do lekcií, ale pracuje s nimi skôr ako s niečím navyše. Viac...


Banka doplnkových materiálov

20.8.2021

Začiatok školského roka býva po sladkom ničnerobení pre študentov neľahký a preto je dobré zabudnuté vedomosti osviežiť. V augustovom teaching tipe Vám predstavíme Banku doplnkových materiálov tzv. Pearson English Academy pre Primary, Lower-Secondary a Upper-Secondary študentov. Nájdete v nej nápady, ktoré viete využiť nielen na začiatku nového školského roka. Viac...


End of the Year Activities

7.6.2021

Pomaly sa blíži koniec školského roka. Študenti síce jeho väčšiu časť strávili na online výučbe, ale teraz by už mali byť všetci v škole. Ešte máte nejaký čas na to, aby ste si so študentmi zopakovali učivo a zistili, v čom sú dobrí a čo naopak potrebujú precvičiť. Určite Vám ale zostane čas aj na pár aktivít, ktorými tesne pred koncom školského roka môžete oživiť hodiny angličtiny. Tu je pár nápadov. Viac...


Ako sa vyhnúť „topic fatigue“?

14.5.2021

Počuli ste už o tak zvanom „topic fatigue“? Pokiaľ nie, možno Vám pár nasledujúcich slov napovie: cestovanie, jedlo, životné prostredie, kultúra. Toto je len pár z tém, ktoré sú obsiahnuté v každej jazykovej učebnici. Slovná zásoba s nimi spojená je samozrejme dôležitá a je nutné sa jej venovať. Často je ale prezentovaná v rámci jednej hlavnej témy, ktorá po čase študentov môže prestať baviť. Vtedy sa dostaví ten už zmienený stav „topic fatigue“, keď sa téma vyčerpá a prestane byť zaujímavá. Viac...


Projekty so žiakmi na 1. stupni

18.4.2021

Deti na prvom stupni sa s angličtinou zoznamujú. Cieľom výučby by mala byť hlavne snaha vyvolať u nich záujem a chuť učiť sa cudzí jazyk. Výučba deti mladšieho školského veku sa líši, lebo nerozumejú abstraktným pojmom a ich myšlienkové operácie sú viazané na názorné poznanie a konkrétne predmety. Viac...


Funkčný jazyk vo výučbe

15.3.2021

Znalosť funkčného jazyka dáva všetkým študentom angličtiny príležitosť na efektívnu komunikáciu v rôznych každodenných situáciách.V marcovom Teaching Tip-e nájdete pár myšlienok ako sa dá funkčný jazyk začleniť do výučby anglického jazyka.  Viac...


ESAP – jednoduchá a efektívna metodika pre online výučbu

17.12.2021

Čítanie s porozumením má nezastupiteľné miesto vo výučbe cudzieho jazyka. Čítaním študenti rozširujú slovnú zásobu, posilňujú osvojené gramatické štruktúry a zlepšujú komunikačné zručnost. V decembrovom teaching tipe Vám prinášame niekoľko nápadov, ako vybrať knihu pre študentov a ako ich motivovať k čítaniu. Viac...


Be SMART in 2021

12.1.2021

Už ste si dali so svojimi študentmi novoročné predsavzatie? Pamätáte si predsavzatie z minulého roka? Dodržali ste ho? Pokiaľ nie, nie ste výnimka. Výskum v USA ukázal, že až 80% predsavzatí nevydrží do februára.Nevzdávajte to, pokúste sa aj v tomto roku stanoviť si so svojimi študentmi predsavzatie, alebo cieľ. Viac...


Zábavné čítanie nielen počas Vianoc

9.12.2020

Čítanie s porozumením má nezastupiteľné miesto vo výučbe cudzieho jazyka. Čítaním študenti rozširujú slovnú zásobu, posilňujú osvojené gramatické štruktúry a zlepšujú komunikačné zručnost. V decembrovom teaching tipe Vám prinášame niekoľko nápadov, ako vybrať knihu pre študentov a ako ich motivovať k čítaniu. Viac...


Privítajte dobu digitálnu!

13.11.2020

Rok 2020 nám vo svete vzdelávania priniesol mnoho noviniek a situácií, na ktoré doteraz učitelia ani študenti neboli zvyknutí. Voľba vhodných učebných materiálov a ich digitálnych komponentov sa teraz zdá dôležitejšia, ako kedykoľvek predtým. V novembrovom Teaching Tipe Vám preto predstavíme online komponenty učebníc Pearson, ktoré môžete využiť nielen počas distančnej výučby, ale aj počas klasickej výučby v triede. Viac...


Oživte hodiny obchodnej angličtiny

20.10.2020

Učíte obchodnú angličtinu a máte pocit, že Vaši študenti, ktorí sú často vyťažení v práci, by sa po náročnom dni potrebovali skôr odreagovať, než sa bifľovať zložité výrazy a obchodné obraty? Viac...


Tipy a triky pre úspech na skúškach

21.9.2020

Štúdium a príprava sú pre úspech na skúškach nevyhnutné. Ako sa môžu študenti pripraviť na skúšku, aby ju úspešne zvládli? Pokiaľ ide o študijné techniky, neexistuje univerzálna alternatíva. Pripravili sme pár tipov pre študentov, ako sa pripraviť na skúšku. Dúfame, že budú pre nich motivujúce. Viac...


Back to School 2020/2021

26.8.2020

Je tu začiatok nového školského roka a spolu s ním aj nové výzvy na hodinách angličtiny. Prinášame Vám pár tipov na aktivity, ktoré Vašich študentov zaujmú a angličtinu si obľúbia hneď od prvej hodiny. Viac...


Učenie hrou

9.6.2020

Blíži sa koniec školského roka. Veľmi špecifického školského roka. Niektorí z Vás stále nemajú v škole študentov a žiakov, niektorí už áno. Určite po takej dlhej prestávke potrebujete dohnať veľa vecí, ktoré ste nestihli. Máte nedokončené lekcie v učebniciach a pracovných zošitoch, ale po dvoch mesiacoch doma sa žiakom do učenia veľmi nechce, a tak to ide často pomaly. Viac...


Tipy pre on-line výučbu

15.5.2020

V súčasnosti neviditeľný nepriateľ presunul vzdelávanie z lavíc do online priestoru, na ktorý ste si Vy, učitelia, ale aj študenti, už pomaly zvykli. :-) Po dvoch mesiacoch online výučby ste si vytvorili spôsob/systém komunikácie so študentmi. Napriek tomu však dúfame, že naše nápady a tipy budú pre vás užitočné. Viac...


Tipy na aktivity a cvičenia v čase zatvorených škôl – 1. a 2. stupeň ZŠ

1.4.2020

Začína tretí týždeň, čo sú školy zatvorené, ale študenti a žiaci musia pokračovať v štúdiu. Mnoho škôl zaviedlo online výučbu a učitelia a študenti sú aspoň takto v kontakte. Pokiaľ u Vás na škole online výučbu nemáte, určite posielate študentom úlohy na vypracovanie z ich učebníc alebo internetových stránok. Odkiaľ ale neustále čerpať nápady a cvičenia? Chceli by sme aspoň malým dielom prispieť k uľahčeniu Vašej práce. Viac...


 Precvičovanie slovnej zásoby (nápady nielen pre maturantov)

1.4.2020

Jeden z najčastejších dôvodov, prečo majú študenti ťažkosti s komunikáciou v anglickom jazyku je nedostatočná, alebo pasívne naučená slovná zásoba. Študent môže mať veľmi dobré znalosti z gramatiky, ale ak nevie slovíčka, nedokáže svoje myšlienky plynule vyjadriť. Viac...


 Get them talking!

13.3.2020

Jedna z najťažších vecí na angličtine, podľa väčšiny študentov, je rozprávanie. Aj pre učiteľov je často problém primäť študentov, aby rozprávali. Dôvodov je viacej. Medzi tie hlavné patrí hanblivosť, strach z chýb a posmechu spolužiakov, alebo nedôvera vo svoje  vedomosti. Viac...


 Príprava na Cambridge English skúšky pomáha pri príprave na maturitu

18.2.2020

Hlavným cieľom študenta cudzieho jazyka je, byť pripravený na praktické využitie jazyka v reálnom živote, t.j. vedieť komunikovať v cudzom jazyku. Lepšia angličtina môže študentom zlepšiť šancu na dosiahnutie ich cieľov v živote. Úspešné zloženie niektorej z medzinárodne uznávaných Cambridge English skúšok otvára dvere do vysokoškolského vzdelávania, zlepšuje pracovné príležitosti a zvyšuje výber pre štúdium alebo prácu, aj v zahraničí. Viac...


Hodnotenie, ktoré nestresuje, ale rozvíja

16.1.2020

Január býva v škole plný písomiek a skúšok, v napätí sú žiaci aj rodičia. Ani pre nás, učiteľov, to nie je ľahké obdobie. Ako keď po pokojných vianočných sviatkoch náhle príde zemetrasenie. Aby sme zistili, čo sa žiaci naučili, môžeme použiť nielen testy a individuálne skúšanie, ale aj nové formy a metódy. Vyžadujú síce od nás, učiteľov, viac času, ale žiakom dávajú väčšiu možnosť rozvoja. Viac...


Predvianočná inšpirácia pre odľahčenie výučby

6.12.2019

Začal sa čas adventu a príprav na vianočné sviatky. Určite sa už aj Vaši študenti začínajú tešiť na vianočné prázdniny a darčeky pod stromčekom. Čo tak priniesť trochu sviatočnej atmosféry aj na hodiny angličtiny a ozvláštniť posledné lekcie pred Vianocami zábavnými hrami? Viac...


Novinky v skúškach Cambridge English 2020

19.11.2019

Určite ste už počuli, že nastanú zmeny v Cambridge skúškach A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools. Skúšky sa pravidelne aktualizujú na základe najnovších výskumov v oblasti jazykového vzdelávania a výučby. Zároveň sa prihliada na to, aby skúšky zostali relevantné pre potreby škôl a študentov. Viac...


Čo potrebujú študenti obchodnej angličtiny, aby boli úspešní

18.10.2019

Študenti obchodnej angličtiny majú špecifické potreby a hľadajú praktické využitie a uplatnenie svojich naučených jazykových zručností. Ak chcete mať so študentmi úspešné hodiny obchodnej angličtiny, zamerajte sa na ich potreby. V tomto tipe výučby Vám ponúkneme pár myšlienok, ktoré môžu byť užitočné vo výučbe  Business English. Viac...


Motivujte študentov k samostatnosti

20.09.2019

Nový školský rok je už v plnom prúde, ale možno ešte čakáte a pripravujete sa na zahájenie kurzov angličtiny pre verejnosť alebo individuálne lekcie, ktoré učíte v jazykových školách. V tomto tipe pre  výučbu sa zameriame na princípy, ktoré môžete uplatniť tak, aby ste svojich (nielen) dospelých študentov motivovali k väčšej samostatnosti pri štúdiu angličtiny. Viac...


Back to School

22.08.2019

Napriek tomu, že začiatok školského roka býva pre učiteľov, študentov aj žiakov úzkostným obdobím, môžu byť prvé hodiny angličtiny zábavné. Aby ste žiakom pomohli vrátiť sa do rytmu učenia, skúste začať jednoduchými a zaujímavými aktivitami. Viac...


 Pre myseľ je čítanie tým, čím cvičenie pre telo

14.06.2019

Čítanie kníh v anglickom jazyku je skvelý spôsob, ako obohatiť svoju slovnú zásobu, naučiť sa gramatiku, rozvíjať a využívať svoje jazykové znalosti. Keď chceme, aby študenti bez problémov rozumeli anglickému jazyku a využívali ho v každodennej komunikácii, naučme ich pár užitočných tipov, ako sa v čítaní zlepšiť. Viac...


 Nebojte sa  …..pýtať sa

17.05.2019

Tvorenie otázok v angličtine patrí medzi jednu z najťažších oblastí gramatiky. Je to spôsobené predovšetkým veľkým množstvom slovesných časov v anglickom jazyku, prítomnosťou pomocných a nepravidelných slovies v otázkach a tiež nutnosťou dodržať špecifický slovosled. Výučba a precvičovanie otázok teda nie sú vôbec ľahké, aj keď v reálnom prostredí ide o jeden z najdôležitejších nástrojov komunikácie. Viac...


Learning by doing

18.04.2019

Jazyk sa nedá nabifliť a niekedy ani logicky odvodiť. Ak sa chceme jazyk naučiť, musíme ho použiť. Aprílové tipy do výučby sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností, ktoré pomôžu žiakom nielen sa naučiť predpísané učivo z anglického jazyka, ale aj odstrániť strach z rozprávania po anglicky. Viac...


Hodnotenie žiakov bez použitie testu či známky

18.3.2019

Hodnotenie je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ je však správne a spravodlivé. Termín hodnotenie sa často stotožňuje s termínom známkovanie. Je hodnotenie a známkovanie to isté? Viac...


O učení dnešných tínedžerov, alebo zručnosti pre 21.storočie

15.2.2019

Niet pochýb o tom, že žijeme v globalizovanom svete, čo sa odráža aj vo výučbe. Na hodinách angličtiny už neodovzdávame len jazykové znalosti, ale vedieme študentov k tomu, aby sa stali sebavedomými svetoobčanmi so širokým rozhľadom. V tejto súvislosti hovoríme o tzv. schopnostiach pre 21.storočie, na ktoré sa v tomto tipe do výučby zameriame a tiež na to, ako je ľahké zapojiť do výučby násťročných. Viac...


Gramatika naprieč maturitou

22.1.2019

Niekedy sa študentom môže zdať, že na maturite z anglického jazyka sa skúšajú znalosti gramatiky len v časti Language in Use, čiže len v dvadsiatich otázkach zo 60. Preto si často myslia, že ju nemusia do svojej prípravy príliš zahŕňať. Viac...


Vianočné aktivity na oživenie hodiny angličtiny

10.12.2018

Vianoce sú sviatky pokoja a pohody. Na školách deti nacvičujú vianočný program, v triedach si zdobia stromčeky, pripravujú darčeky pre spolužiakov, rodičov. Vianočnú atmosféru si môžu učitelia so žiakmi vychutnať aj priamo na vyučovacích hodinách vďaka rôznym aktivitám. Tu je niekoľko tipov, ktoré vás spoločne zabavia a naladia na vianočný čas. Viac...


Kto sa hrá, nehnevá

23.11.2018

„Môžeme sa zahrať hru?“ Ako často počúvate túto otázku na hodinách angličtiny? A ako často na ňu odpovedáte kladne? Pokiaľ je hra dobre vybraná a žiaci sa pri nej nielen bavia, ale zároveň sa aj niečo učia, alebo opakujú prebranú látku, nie je dôvod sa hrám vo výučbe brániť. Viac...


Mäkké zručnosti na hodinách obchodnej angličtiny

23.10.2018

Pokiaľ ste niekedy učili kurzy Business English, určite budete súhlasiť s tým, že študenti týchto kurzov sú neustále veľmi zaneprázdnení. Lekcie často začínajú neskôr, alebo sú skôr ukončené, alebo dokonca zrušené na poslednú chvíľu, pretože pracovné povinnosti dostanú prednosť pred lekciami angličtiny. Viac...


 

Príprava študentov na skúšky

20.9.2018

V súčasnosti veľa mladých ľudí absolvuje formálne skúšky z anglického jazyka. Zvyčajne je to maturitná skúška alebo medzinárodne uznávané skúšky-Cambridge First, First for Schools a iné. Viac...


 

Nechajte ich ďalej rozprávať

27.8.2018

Všetci učitelia vieme, že akákoľvek snaha o utíšenie študentov v prvom školskom týždni je „mission impossible“. Rozjarení študenti s hlavou plnou prázdninových príbehov a zážitkov bzučia ako včeličky v úli, nie však usilovnosťou ale svojimi ústami. Využite ich úvodné nadšenie, ochotu hovoriť a zdieľať svoje zážitky na hodinách angličtiny. Viac...


 

Zážitkové čítanie

18.06.2018

Školský rok sa opäť blíži ku koncu. Opakovanie, skúšanie aj písomky sú už v poslednej fáze a uzatvárajú sa známky. Možno aj Vás v tomto období často trápi otázka, ako v posledných týždňoch udržať pozornosť žiakov v triede . Môžete využiť priestor pre zábavnú formu výučby, na ktorú nie je v priebehu školského roka čas. Na hodinách angličtiny sa môžu dostať k slovu hry, clil projekty, sledovanie filmov a zjednodušené čítanie. Viac...


 

Mobilný telefón ako pomocník na hodinách anglického jazyka

14.05.2018

Generácia študentov narodených od polovice 90. rokov 20. storočia, nazývaná tiež ako Generácia Z, vyrástla spoločne s internetom a sociálnymi spoločnosťami ako je Facebook alebo Google. Svet, v ktorom by neboli neustále online, je pre nich takmer nepredstaviteľný. Dáva im slobodu, autonómiu a dôležitou súčasťou ich života sú online profily. Viac...


 

Video na hodinách anglického jazyka

20.4.2018

Používanie videa v triede je skvelým spôsobom, ako upútať pozornosť študentov.Existuje nekonečný počet spôsobov, ako ho využiť na vytvorenie motivujúcich a nezabudnuteľných hodín anglického jazyka. Viac...


Ako nacvičiť písanie bez dlhých slohových prác

16.3.2018

Dnešný tip som sa rozhodla venovať aktivitám zameraným na precvičovanie písania, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé, písanie býva často Popoluškou medzi ostatnými jazykovými zručnosťami a ako súčasť domácich úloh predstavuje nemalé úskalia pre študentov pri jeho tvorbe,aj pre učiteľov pri jeho kontrole. Viac...


Vox-pops v triede alebo hlas študentov

19.2.2018

Premeňte učebňu na hlučnú ulicu. Povoľte uzdu disciplíne a vypočujte si „hlas ľudu“ (vox populi) vo vašich triedach. Pri spomenutom termíne Vox populi si možno väčšina z Vás spomenie na televíznu reláciu  Aj múdry schybí, v ktorom náhodní chodci odpovedali na „zákerné “ otázky (chytáky) a vznikaly pritom často humorné scénky. Viac...


Čo majú spoločné angličtina a Olympijské hry? 

18.1.2018

Čo majú spoločné angličtina a Olympijské hry? Nejde o výhru, ale o účasť! To však nie je jediná paralela medzi športom a cudzími jazykmi. V oboch prípadoch je rozdiel medzi vynikajúcimi, dobrými, či len priemernými výsledkami daný nielen vrodeným nadaním, ale aj motiváciou a časom, ktorý športovec, alebo študent venuje precvičovaniu danej schopnosti. Viac...


Ako zaujať študentov pred vianočnými prázdninami

12.12.2017

Prichádza čas vianočný, a všetci sa už tešíme nielen na najkrajšie sviatky v roku, ale aj na prázdniny s nimi spojené. Všetky deti už premýšľajú, aké darčeky dostanú. Väčšie sú zaneprázdnené myšlienkou, ako potešiť najbližších a zároveň sa tešia na dvojtýždňové ničnerobenie, leňošenie. Viac...


Formatívne hodnotenie (alebo, Učím sa pre seba)

20.11.2017

Jedným z najúčinnejších postupov vedúcich k efektívnemu vzdelávaniu žiakov je formatívne hodnotenie. Učitelia, ktorí ho používajú, neporovnávajú žiakov medzi sebou, ale  sa zameriavajú na dosahovanie učebných cieľov pri každom z nich. Viac...


Sviatky, o ktorých možno neviete

20.10.2017

Vianoce, Veľká noc, a možno aj Halloween-sú sviatky, ktoré oslavujeme každý rok a väčšinou tiež nesmú chýbať na našich hodinách angličtiny. Žiaci si môžu zopakovať špecifickú slovnú zásobu, ktorá by im počas roka pripadala trochu nevhodne. Skúsili ste napríklad v júni vyskúšať žiakov z toho, ako sa povie sob, pančucha alebo cezmína? Viac...


„Icebreakers" pre Ľahší začiatok

18.9. 2017

Začať pracovať so študentmi po prázdninách nie je jednoduché. Väčšina z nich ešte stále žije v „prázdninovom svete“. Aby študenti opustili prvé hodiny anglického jazyka s úsmevom a urobili prvé kroky do reálneho sveta, potrebujete „icebreakers“. V septembrovej časti „Teaching tip“ Vám ponúkame pár nápadov, ako „prelomiť ľad“ na hodinách anglického jazyka. Viac...


Podeľte sa o dovolenkové zážitky

23. 8. 2017

Dva mesiace leňošenia sa pomaly končia, školy otvárajú svoje brány a do lavíc zasadnú rozjarení študenti s hlavami plnými zážitkov a spomienok na letné prázdniny a s veľkou chuťou zdieľať ich, a to nielen na sociálnych sieťach, ale aj v triede so spolužiakmi. Viac...


Leto s angličtinou

19. 6. 2017

Prichádza  čas prázdnin. Určite sa Vy aj študenti tešíte, ako si po celom školskom roku odpočiniete. Vedomosti študentov sa v počas prázdnin citeľné oslabia. Pokiaľ chcete svojich študentov motivovať, aby o získané vedomosti neprišli  ,  skôr naopak, aby si  vedomosti  ešte viac zlepšili, prinášame Vám niekoľko tipov, ako to dosiahnuť. Viac...


Opakovanie nemusí byť nudné

31. 5. 2017

Je začiatok posledného mesiaca v škole. Je to jedno z najnáročnejších období v priebehu školského roka, ako študentov tak aj učiteľov - opakovanie učiva, oprava známok, hodnotenie práce študentov. Tieto činnosti môžu byť veľmi unavujúce. Viac...


Personalizácia? Ako na ňu?

24. 4. 2017

Personalizácia, alebo prepojenie osobného života žiakov či študentov s výučbou angličtiny, je stále častejšie skloňovaný prístup, pokiaľ sa zaujímate o to, ako zlepšiť motiváciu a tým pádom i úspešnosť Vašich študentov v cudzom jazyku. Personalizácia – motivácia – úspešnosť: kto z nás, učiteľov angličtiny, by nechcel prebehnúť týmito tromi métami a splniť si svoj profesionálny sen – mať triedu plnú nadšených a úspešných žiakov, s ktorými bude radosť pracovať? V tomto článku by som Vám rada priblížila, akým spôsobom personalizácia funguje a tiež ukázala niekoľko aktivít, ktoré Vašim študentom umožnia preniesť aspoň časť ich osobného života do jazykovej učebne.


Ako zaujať študentov a ako ich zapojiť do vyučovania?

27. 2. 2017

Zlé správanie študentov nie je vždy o zlých postojoch. Mnohokrát sa študenti správajú zle v triede preto, lebo sa nudia. Potom ich myseľ začne blúdiť a začnú vyrušovať. Tento scenár môže pokračovať ďalej a ďalej až kým nestratíte nad všetkým kontrolu. Čo s tým môžeme urobiť?

Zapojiť študentov do činností je najlepšie riešenie. Keď sú študenti nadšení a motivovaní, potom sa venujú práci v triede. Udržiavanie študentov zapojených do vyučovania nie je vždy jednoduché. Potrebujete pomoc? Je tu niekoľko tipov a nápadov, ktoré vám (možno) pomôžu.


 

Pamäť, Pamäť, Pamäť

26. 1. 2017

Tento tip do výučby by som rada začala citátom Marka Twaina: „Sme tým, čo si pamätáme. Bez pamäti mizneme, prestávame existovať.“ Téma pamäti sa tak nejako automaticky začala častejšie objavovať ako ústredný motív môjho učiteľsko-metodického pôsobenia. Stala sa témou niekoľkých mojich seminárov aj webinárov . Zúčastnila som sa workshopov na túto tému. Predovšetkým je to ale téma, ktorej by sme určite my, učitelia, radi prišli na koreň. Odhalili, ako súčiastky tohto mechanizmu fungujú a ako by sme ho mohli ovládnuť a naštartovať tak, aby pracoval pre čo najväčší prospech našich žiakov a študentov. Nám, učiteľom, by priniesol veľkú radosť a uspokojenie  v podobe jazykovo sebavedomých a šikovných žiakov.


Urobte si „digitálnu prestávku“!

23. 11. 2016

Už sme si zvykli (a niektorí si možno stále ešte  zvykáme), že sa digitálne technológie stali neoddeliteľnou  súčasťou jazykovej výučby od predškolákov až po dospelých. Veľkou výhodou je využívanie princípov  tzv. Blended Learning, keď časť výučbového procesu za učiteľa vykonajú počítače, tablety či mobilné telefóny prostredníctvom online výučbových programov. Elektronické učebné pomôcky a materiály sa už stali skôr štandardom, ktorý študenti berú ako samozrejmú súčasť výučby angličtiny. Skúste ich ale prekvapiť naopak niečím veľmi reálnym, veľmi povedomým a veľmi praktickým! Zmena je život, dajte si tak občas „digitálnu prestávku a skúste do vašich hodín angličtiny pre zmenu priniesť tie najobyčajnejšie 3D predmety každodennej potreby!


Halloween sa blíži – vyskúšajte tento rok menej tradičné aktivity

25.10. 2016

Nebavia  vás už karnevalové besiedky, vyrezávanie oranžových tekvíc  tzv. jack-o'-lanterns, alebo výroba strašidelných masiek? Halloweenské oslavy ponúkajú aj iné aktivity, ktoré môžete využiť  na  vašich hodinách angličtiny a užiť  si tak s vašimi študentkami tematickú zábavu, pri ktorej si rozšíria znalosti o tomto jesennom strašidelnom sviatku. Zapojte do nich vaše malé deti, väčších aj dospelých študentov – v žiadnom veku nie neskoro sa hrať.


Návrat do školských lavíc nemusí byť dráma

17.8.2016

Dni sa začínajú krátiť, vonkajšie teploty klesajú, zo stromov padá prvé lístie a všetci si už uvedomujú, že po dvoch slnečných mesiacoch plných výletov sa blíži nevyhnutný začiatok školského roka. Pripravili sme teda pre Vás niekoľko rád, na čo sa v priebehu septembra zamerať a ako sa so študentmi (znova) naladiť na rovnakú vlnu.


Idiómy: ako ich učiť - malá ochutnávka 

19.7.2016

„Kostlivec v skrini, danajský dar, rozniesť na kopytách…“ Určite viete, čo tieto slovenské výrazy znamenajú. Bohužiaľ, tzv. idiómy nájdeme takmer v každom jazyku. Ide o spojenie niekoľkých  slov, ktoré zdanlivo spoločne nedávajú zmysel. Niekedy môže byť  ťažké si ich aj zapamätať , naučiť sa ich a hlavne ich v bežnom jazyku vedieť aj používať. Pripravili sme pre Vás pár tipov do výučby a navyše vysvetlenie niekoľkých zaujímavých idiómov!


AKO MOTIVOVAŤ ŠTUDENTOV K LETNÉMU OPAKOVANIU ANGLIČTINY? 

21.6.2016

Určite to poznáte. Vy aj študenti ste po celom školskom roku unavení, tešíte sa na prázdniny, ale zároveň máte radosť z toho, koľko práce ste spoločne za posledných desať mesiacov urobili a tešíte sa z pokroku každého jednotlivca v triede.

Po dvoch mesiacoch príjemného voľna je čásť vedomostí samozrejme preč. Skúste študentom ešte pred koncom školského roka odporučiť niekoľko spôsobov, ako si angličtinu opakovať aj počas prázdnin... viac


NIEKOĽKO TIPOV K PRÍPRAVE NA MATURITU

19.5.2016

Obdobie maturít už pomaly končí... To ale znamená, že maturity 2017 sa začínajú nebezpečne blížiť! Prečítajte si niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu pripraviť budúcich maturantov na skúšku z anglického jazyka!

Príprava študentov na maturitnú skúšku nie je pre učiteľov jednoduchá úloha. Poznáte to - máte pred sebou triedu dvadsať až tridsať mladých ľudí s rôznymi znalosťami, rozdielnou obratnosťou v jednotlivých jazykových zručnostiach a predovšetkým s úplne odlišnými snami, očakávaniami a motiváciou. Každá z týchto individualít je sebavedomá v niečom inom – ako teda docieliť to, aby pre nich maturita nebola strašiakom?...viac

Hodnotenie, ktoré nestresuje, ale rozvíja