Content

Lifestyle

Kúpiť na e-shopu
15987 9781408237144

4 úrovne | CEF A1 - C1 |

Rad učebníc pre dospelých, ktorí potrebujú zvládnuť angličtinu v práci, pri cestovaní a dennej komunikácii. Lifestyle skvelo spĺňa požiadavky na tzv. soft business učebnice na výučbu v kurzoch pre pracovníkov v štátnej aj súkromnej sfére, pre nižší a stredný manažment a študentov.

 • Veková úroveň: Pomaturitné štúdium, dospelí
 • Úrovne: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper Intermediate
 • Počet hodín: 90 vyučovacích hodín až do 120

 

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků 

Lifestyle banner

 

Výhody Lifestyle:

 • Kurz vytvorený pre potreby ľudí k osvojeniu si jazyka pre pracovné účely, cestovanie a komunikáciu

 • Funkčný jazyk prezentovaný v medzikultúrnom kontexte

 • Podpora materiálov pre študentov na vytváranie úspešných obchodných a sociálnych vzťahov

 • Vyhovujúce učivo gramatiky, slovnej zásoby, podpora odposluchov a hovorenia

 • Jasný a zrozumiteľný kurz s jasnými výučbovými cieľmi

 • Review Units – pravidelné zhrňujúce lekcie na opakovanie po každej 4 lekcii

 • Moderný kurz

 • Dvojstrany A, B, C, D ako podklad pre vyučovaciu jednotku

 • Active Teach – učebnica v digitálnej podobe s interaktívnymi aktivitami, pracovnými listami, kopou gramatických a lexikálnych cvičení a ďalšou podporou pre učiteľa

 • Information File – doplňujúce podklady na cvičenia v učebnici

 • Prepisy audio nahrávok – súčasť SB

 • Prepisy audio nahrávok k WB vo vnútri pracovného zošitu

 • Súhrn gramatických javov v Grammar reference sekcii s príkladmi

 • Množstvo kopírovateľných aktivít s poznámkami – súčasť TB

 

Všeobecné pozitívne prvky:

 • Aktuálne a reálne články, témy s, slovná zásoba, prípadové konverzácie z pracovného prostredia / napr. obchodu, marketingu, manažmentu/

 • Prepisy nahrávok k audio CD – súčasť učebnice

 • Audio CD a prepisy nahrávok – súčasť pracovného zošitu

 • Zaujímavé texty, moderný obsah, podpora komponentov

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých zručností

 • Možnosť precvičovania pomocou kopírovateľných aktivít v TB

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výučby v prehľadnej štruktúre

 • Ukážkové stránky učebnice, obsahy a ukážky audio nahrávok na webových stránkach

Komponenty:

•    Active Teach
•    Course Book + CD Rom Pack
•    Class Audio CD
•    Teacher´s Book + Test Master CD Rom
•    Work Book a Workbook CD Pack

Ukázka Active Teach