Doložky MŠVVaŠ

 

Zoznam schvaľovacích doložiek učebníc Pearson

green line

Názov učebnice Platnosť doložky do Číslo doložky
New English Adventure Starter A, B, 1,2 31.08.2025 2020/9469:4-A10012020/9469:5-A1001,2020/9469:6-A1001,2020/9469:7-A1001
Our Discovery Island Starter, 1,2,3 31.08.2026 2021/15970:5-A220,2021/15971:5-A220,2021/15972:5-A220,2021/15974:5-A220
Discover English 1,3 31.08.2026 2019/11897:5-A1001,2019/11897:6-A1001
Poptropica English Starter, 1,2,3 31.08.2024 2019/5079:2-A1001,2019/5079:3-A1001,2019/5079:4-A1001,2019/5079:5-A1001
Rise and Shine  Starter,1,2,3,4,5 31.08.2026 2022/14636:9-A2201,2022/14638:7-A2201,2022/14642:7-A2201,2022/14644:7-A2201,2022/14646:7-A2201
Next Move 1,2,3 21.08.2026 2019/11936:4-A1001,2019/11936:6-A1001,2019/11936:7-A1001
Wider World 1 31.08.2026 2018/4033:4-10K0
Wider World 2,3 31.08.2024 2019/4324:1-A1001,2019/4324:2-A1001
GoGetter 2,3,4 31.08.2025 2020/9470:5-A1001,2020/9470:6-A1001,2020/9470:7-A1001
New Challenges 1,2,3 31.08.2024 2019/14297:4-A1001,2019/14297:5-A1001,2019/14297:6-A1001
New Success P-I, Int. U-I 31.08.2028 2023/11219:7-C2901,. 2023/11218:7-C2901,2023/11217:7-C2901
Focus 2,3,4,5 31.08.2025 2020/9468:4-A1001,2020/9468:5-A1001,2020/9468:6-A1001
Focus 5 31.08.2024 2019/4033:1-A1001
Focus 2nd 2,3,4,5 31.08.2026 2021/11830:5-A2201,2021/11838:5-A2201,2021/11851:5-A2201,2021/16995:5-A2201
High Note 2,3,4,5 31.08.2026 2021/11775:5-A2201,2021/11774:5-A2201,2021/11773:5-A2201,2022/10442:3-A2201
Exam Activator 31.08.2026 2021/15966:5-A2201
Exam Accelerator 31.08.2026 2021/15967:5-A2201
REAL LIFE P-Inter, Inter, Upper-Intermediate 31.08.2025 2020/9474:4-A1001,2020/9474:5-A1001,2020/9474:6-A1001
CHOICES Pre-Int, Inter 31.08.2025

2020/9472:4-A1001,2020/9472:5-A1001

GoGetter 1  31.08.2026 2022/19408:7-A2201
Gold C1 31.08.2027 2022/19464:7-A2201
Gold B2 31.08.2027 2022/19467:7-A2201
Gold B1+ Pre-First 31.08.2028 2022/19467:7-A2201
Focus 2nd 1 31.08.2027 2022/20966:7-A2201
English Code Starter,1,2,3,4 31.08.2026 2023/2176:3-C2901,2023/2177:3-C2901,2023/2178:3-C2901,2023/2180:3-C2901
Wider World 2nd 1,2,3,4 31.08.2026 2023/2183:3-C2901,2023/2184:3-C2901, 2023/2185:3-C2901, 2023/2186:3-C2901, 2023/2187:3-C2901

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson