Global Scale of English

The Global Scale of English (GSE) je prvým skutočne globálnym štandardom anglického jazyka, ktorý umožňuje učiteľom presnejšie a jednoduchšie merať pokrok študentov.

Na základe výskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 6000 učiteľov z vyše 50 krajín, GSE rozširuje spoločný európsky referenčný rámec (CEFR) tak, že na stupnici od 10 do 90 určuje, čo je potrebné zvládnuť v štyroch zručnostiach – čítanie, rozprávanie, písanie a počúvanie v rámci jednotlivých úrovní CEFR s využitím podrobnejšieho prístupu.

Konkrétne zdroje GSE potom pomáhajú učiteľom vybrať správne vzdelávacie ciele, gramatiku a slovnú zásobu potrebnú pre ich študentov tak, aby sa posunuli na ďalšiu úroveň.

Vďaka GSE nebude mať žiadny učiteľ ťažkosti so zvolením správnej lekcie, vhodných materiálov a v neposlednom rade ani s hodnotením svojich študentov.

 

AKO GSE POMÁHA?

GSE 0

Učitelia môžu používať spoločný rámec pre meranie pokroku študentov na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Vďaka tomu si môžu lepšie identifikovať jednotlivé oblasti a vytvárať vhodné lekcie a materiály pre dané miesta a študentov.

Študentom pomáha GSE tým, že majú jasnú predstavu o tom, čo je potrebné zvládnuť na každej úrovni CEFR a tým udržuje aj ich motiváciu.

GSE pomáha študentom nájsť odpovede na otázky:

  • Aká dobrá je moje angličtina?
  • Čo musím urobiť, aby som sa zlepšil?
  • Čo musím urobiť, aby som pokročil na ďalšiu úroveň?

 

  

The Global Scale of English Solution

GSE je určený pre podporu tvorby učebných osnov, výučbových programov a rozhodnutia o hodnotení. Vďaka GSE si môžete vybrať tie najvhodnejšie učebné materiály.

GSE Scale

Scale

The Global Scale of English sa pohybuje na stupnici od 10 do 90. Na každom mieste stupnice nájdete prehľad o tom, čo by mal študent  v jednotlivých zručnostiach ovládať.

 

GSE Learning objectivesLearning Objectives

GSE je kritické v tom, že poskytuje kontext pre učiteľov aj pre študentov – učebné ciele popisujú, čo môžu študenti urobiť na každej úrovni znalostí.

 

 

CoursewareGSE Courseware

Kurzy Pearson, ktoré nájdete v našej ponuke ako napríklad New English Adventure, Focus, Market Leader, boli vytvorené s využitím GSE, takže si môžete byť istí, že študenti budú vždy na správnej úrovni.

 

AssessmentGSE Assessment

Každá škola či inštitúcia si môže vytvárať vlastný hodnotiaci materiál s využitím učebných cieľov GSE alebo si vybrať  z jedného už  vytvorených hodnotení spoločnosti Pearson.

 

"The Global Scale of English represents the most significant advance in performance-based approaches to language learning, teaching and assessment since the development of the Common European Framework of Reference."

- David Nunan Ph.D. Professor Emeritus of Applied Linguistics University of Hong Kong

GSE 2

Nástroj GSE Teacher Toolkit poskytuje učiteľom bezplatne rýchly prístup k Global Scale of English Learning Objectives, gramatike a slovnej zásobe v jedinej databáze, ktorú je možné prehľadávať a vďaka tomu je možné:

  • Naplánovať osnovy, kurzy a lekcieGSE 3
  • Vytvoriť hodnotenie a učebné materiály, ktoré budú presne vhodné pre vašich študentov
  • Pochopiť, čo by sa mali študenti naučiť na každej úrovni CEFR / GSE
  • Prispôsobiť svoje vlastné materiály pomocou učebných cieľov GSE

 

"The Global Scale of English gives programme managers/curriculum developers something concrete to work from. It provides a tested and reliable framework upon which to build a curriculum."

Autumn Westphal, Head of Teacher Training, Rennert International School, New York, USA

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson