Content

Technical English

Kúpiť na e-shopu

TECHNICALENGLISH

4 úrovne I CEF A1 - C1

Učebnica technickej angličtiny pre študentov technických škôl a odborov, ktorých cieľom je zvládnuť profesnú angličtinu. Zamerané na efektívnu pracovnú komunikáciu zahŕňajúce najrôznejšie technické a priemyslové obory a činnosti.
 • Veková úroveň: študenti SŠ, pomaturitné štúdium, dospelí
 • Úrovne: Elementary – Upper-Intermediate
 • Počet hodín: 90 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií: 12 lekcií

 

Sample Pages     EXTRA materiály (po přihlášení)     Přehled ISBN učebnic a doplňků 

Technical english banner

 

Výhody Technical English:

 • Prakticky zameraná učebnica pre študentov, učňov i zamestnancov technických odborov

 • Kľúčový jazyk a frázy zahŕňajúce najrôznejšie technické a priemyslové obory a činnosti

 • Študenti sú zoznamované s jazykom jednoduchým vysvetlením a názornou obrazovou prezentáciou

 • Využívanie autentických materiálov vrátane počúvania

 • Témy obsahujú najnovšie technológie a zodpovedajú potrebám študentov

 • Gramatika je dôkladne precvičená a prehľadne zhrnutá

 • Pracovný zošit s Audio CD je zameraný na upevňovanie znalostí a motivuje k domácemu štúdiu

 

Všeobecne pozitívne rysy:

 • Sústredenosť na technickú stránku jazyka

 • Prepisy nahrávok k Audio CD súčasťou učebnice

 • Audio CD a prepisy nahrávok súčasťou pracovného zošita

 • Zaujímavé texty z jednotlivých technických oblastí, moderný obsah, podpora komponentov

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých zručností

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výučby v prehľadnej štruktúre

 • Ukážkové stránky učebnice, obsahy a ukážky audio nahrávok na webových stránkach

 

Podpora pre učiteľa:

 • Metodická príručka / obsahuje návody na vedenie hodín i všetky potrebné technické informácie a vysvetlenie pojmov a tém, ktoré sú obsiahnuté v učebnici/ + Test Master CD-ROM vrátane počúvanie

 • Úplne editované hotové testy vrátane počúvania a vyhodnotenia pre všetkých stupne výučby na Test Master CD-ROM

 • Doplnkový materiál na www.pearsonlongman.com/technicalenglish pomáha študentom získať extra materiály na mieru ich odboru

 • Extra aktivity k jednotlivým lekciám

 • Slovná zásoba s odkazmi na oblasť používania

 • Testy na opakovanie

 

Komponenty:

•    Course Book 
•    Class Audio CD
•    Teacher´s Book + Test Master CD Rom
•    Work Book a Workbook CD/s kľúčom/
•    Work Book a Workbook CD/bez kľúča/