Články

MEL 80000

MyEnglishLab prináša pracovný zošit v online podobe. Môžete ho používať k zadávaniu domácich úloh alebo ako extra materiály pre vašich študentov, bez toho aby ste mali akékoľvek problémy s kopírovaním a opravou. MyEnglishLab môžete použiť aj na interaktívnych tabuliach v učebniach.

 

1 step

 

MyEnglishLab nenahradzuje učiteľa. Svoje vyučovanie dokončíte kľudne so svojimi žiakmi v škole. Môžete využiť pokyny pre učiteľa, ktoré sú ku každému titulu k dispozícii a predstavia vám nové témy a námietky.

Môžete využiť aj model obrátenej triedy. Požiadajte svojich študentov, aby výučbu dokončili mimo triedy. Vďaka MyEnglishLab budú môcť na zadaných úlohách pracovať kdekoľvek, či už na počítačoch alebo mobilných zariadeniach .

 

2 step

 

 

Študenti precvičujú látku, ktorú sa naučili v škole, v rovnakom interaktívnom prostredí ako prebiehala výučba. Vďaka online prostrediu dostávajú okamžitou spätnú väzbu a tipy, ako sa zlepšiť.

Každá aktivita v MyEnglishLab je zakomponovaná do plánu výučby a pomáha študentom precvičiť si rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie.

 

 

3 step

 

 

MyEnglishLab sa každá aktivita hodnotí. Nemusíte teda svojich študentov stresovať a testovať ich po každej lekcii a zisťovať či učivo pochopili. MyEnglishLab to urobí za vás.

Využite MyEnglishLab gradebook a zistite výsledky svojich študentov. Odhaľte v čom sa potrebujú študenti zlepšiť a zamerajte sa na danú problematiku.

 

4 step

 

 

 

Vďaka možnosti rýchleho náhľadu na výsledky študentov alebo reportu o chybách, môžete zaistiť, že výuka bude zameraná na slabé stránky študentov.

Vďaka reportom navyše zistíte, či študenti pracujú na zadanej práci a rovnako aj ďalšie užitočné veci, ktoré vám uľahčia prácu. A to všetko automaticky!

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson