Články

Prispevok MSVVaS 2023

Vážení učitelia,

Pozor!
Aktualizované informácie z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k príspevku na nákup edukačných publikácií - pre všetky školy bude hradený zo štátneho rozpočtu (ŠR). Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR budú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety, teda aj cudzie jazyky.

Finančné prostriedky sa poskytujú v dvoch etapách.
Celková výška príspevku pre základné školy je 20,5€ (v 1.roč. 43€)
Celková výška príspevku pre stredné školy je 15€

Konkrétna výška príspevku pre jednotlivé školy na edukačné publikácie zo ŠR, bude zverejnená v Excel dokumente webovej stránke https://www.minedu.sk/34603-sk/rok-2023/ v najbližších dňoch. 

Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR

Škola si za príspevok na edukačné publikácie zo ŠR zaobstará výhradne edukačné publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR, ktorý je aktualizovaný a zverejnený k 20.dňu v mesiaci na webovej stránke  https://www.minedu.sk/34603-sk/rok-2023/.

Edukačnú publikáciu, ktorá nie je uvedená v Zozname EP na príspevok zo ŠR, si škola z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR nemôže uhradiť.

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 04. 12. 2023 na účet regionálneho úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“).
Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné adresovať na príslušný RÚŠS.

Zoznam edukačných publikácií pre anglický jazyk nájdete buď v tabuľke nižšie alebo si ich vyhľadajte na našom e-shope pomocou vyhľadávacích filtrov.

 

Súbory na stiahnutie

Cenník pre základné školy a viacročné gymnáziá

Cenník pre stredné školy
 

Prejsť do e-shopu

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson