Content

Anglické gramatiky

Pre výučbu detí aj dospelých ponúkame široký výber titulov zameraných na zvládnutie gramatických pravidiel anglického jazyka. Každá gramatika je zameraná na konkrétnu cieľovú skupinu a je svojou stavbou prispôsobená špecifickým potrebám žiakov.


 

MYGRAMMARLAB

MyGrammarLab

Nová rada gramatik MyGrammarLab kombinuje: knihu + online + extra cvičenia na stiahnutie do mobilných zariadení. Prehľadné a zrozumiteľné vysvetlenie gramatických javov vrátane fotiek a obrázkov..
Viac o titule Kúpiť na e-shopu

Next Generation Grammar

Next Generation Grammar

Next Generation Grammar je nový kombinovaný výučbový kurz, ktorý spája tlačenú učebnicu a online nástroje, ktoré pomáhajú študentom získať schopnosť komunikovať správne a efektívne v hovorenej aj písanej angličtine.

Viac o titule Kúpiť na e-shopu

GRAMMARANDVOCABULARY

Grammar and Vocabulary for Cambridge

Novinka roku 2012 naprípravu na skúšku Cambridge English: First. Veľmi intenzívny výučba a precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby. Unikátny Longman Vocabulary Trainer.
Viac o titule Kúpiť na e-shopu

grammar

Grammar Practice

Grammar Practice: Obľúbená, preverená a stále updatovaná rada gramatických cvičebníc s CD-ROMom v 4 úrovniach.
Viac o titule Kúpiť na e-shopu

NEWROUNDUP

New Round Up

Novo už 7 dielov zrevidované rady gramatických cvičebníc, ktoré pokrývajú potreby žiakov základných škôl i študentov stredných škôl. Obsahuje pravidelné opakovacie sekcie a testy pokroku.

Viac o titule Kúpiť na e-shopu
 
 
 
 

MYGRAMMARLAB

 

 
 
 
 
 
 

Nová řada gramatik MyGrammarLab kombinuje:
knihu + online + extra cvičení ke stažení do mobilních zařízení. Přehledné a srozumitelné vysvětlení gramatických jevů včetně fotek a obrázků.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Next Generation Grammar

 

 
 
 
 
 
 

Next Generation Grammar je nový kombinovaný výukový kurz, který spojuje tištěnou učebnici a online nástroje, které pomáhají studentům získat schopnost komunikovat správně a efektivně v mluvené i psané angličtině. Součástí jsou dynamické výukové materiály – MyEnglisLab, Active Teach, eText. Poskytuje flexibilitu pro rozličné styly výuky a potřeby studentů, zaměření na 21st century learning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMARANDVOCABULARY

 

 
 
 
 
 
 

Řada učebnic pro přípravu na zkoušky Cambridge English. Velmi intenzivní výuka a procvičování gramatiky a slovní zásoby. Unikátní Longman Vocabulary Trainer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grammar

 

 

 
 
 
 
 
 

Řada Grammar Practice je oblíbená, prověřená a stále updatovaná řada gramatických cvičebnic s CD-ROMem ve 4 úrovních.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWROUNDUP

 

 

 
 
 
 
 
 

Nově již 7 dílů zrevidované řady gramatických cvičebnic, které pokrývají potřeby žáků základních škol i studentů středních škol. Obsahuje pravidelné opakovací sekce a testy pokroku.