Content

Služby pre Vás

Slovak Ventures ponúka široké portfólium služieb, ktoré Vám pomôže zaistiť všetko vybavenie na výučbu angličtiny, ale i anglické knihy pre príjemné trávenie voľného času alebo odborné publikácie na vedecké potreby. Sme výhradným zástupcom vydavateľstva Pearson pre Slovenskú republiku a sme schopní Vám jednoducho zaistiť dodávky ostatných ELT vydavateľstiev za výhodných podmienok.

U nás máte ako učiteľ angličtiny všetko pod jednou strechou.


Ťažiskom našich služieb je:

  • Dovoz a distribúcia ELT materiálov vydavateľstva Pearson

  • Dovoz a distribúcia ELT materiálov ostatných vydavateľstiev

  • Odborné ELT poradenstvo

  • Komplexný servis pre užívateľov učebníc Pearson

  • Špeciálny objednávkový servis na dovoz akýchkoľvek kníh vydaných po celom svete

  • Usporiadavanie konferencií a seminárov pre učiteľov angličtiny

  • Dovoz a distribúcia anglickej beletrie

  • Dovoz a distribúcia podporných výukových materiálov