Business a ESP

5 úrovní | CEF A1 - C2

Inteligent Business je moderná učebnica obchodnej angličtiny, ktorá predstavuje nový smer vo výučbe – prepojenie výučby angličtiny s výučbou obchodných znalostí a zručností. Kombinácia Learn Business a Do Business s články z prestížneho časopisu The Economist.

 • Vek:
  18+
 • Úrovne:
  A1 - C2
 • Počet hodín:
  90 - 120 vyučovacích hodín
 • Vydavatel:
  ELT Pearson


intelligent business banner

Výhody Inteligent Business:

 • Súčasný tréning angličtiny, obchodných zručností a odbornej terminológie

 • Ideálne pre študentov obchodných smerov

 • Kombinácia Learn Business a Do Business

 • Autentické články z prestížneho časopisu The Economist

 • Obchodné termíny a odborná problematika sú v angličtine zrozumiteľne a komplexne vysvetlené

 • Sekcia Dilemma and Decision učí študentov vyhodnocovať a riešiť reálne problémy

 • Špeciálny Pocket Style Guide na správne písanie obchodnej korešpondencie a reportov

 • Culture at Work zoznamuje študentov s medzinárodným obchodným prostredím

 • Priebežná príprava na skúšky BEC v pracovnom zošite

 • Unikátny Skills Book + CD ROM so zameraním na tréning obchodných zručností

 • Skills Book možné používať samostatne v kratších intenzívnych kurzoch alebo pri bežnej výučbe ako tréningový doplnok k sade učebnice a pracovného zošitu

 • Teacher ´s Book s kopírovateľnými materiálmi

 • Video Resource Book – s podporou cvičení

 • CD-ROM obsahuje dostatok interaktívnych cvičení, video ukážky a audio nahrávky

 • Celý kurz je zameraný na praktické cvičenia a kľúčový jazyk potrebný nie len na bežnú obchodnú komunikáciu, ale aj na vyjednávanie, uzatváranie obchodov, riešenie konfliktov a ústny prejav

 

Všeobecné pozitívne prvky:

 • Aktuálne a reálne články, témy, slovná zásoba, prípadové štúdie z obchodu, ekonómie, financií, marketingu, manažmentu a bankovníctva

 • Prepisy nahrávok k audio CD súčasťou učebnice

 • Zaujímavé texty, moderný obsah, podpora komponentov

 • Prehľad gramatických javov na konci učebnice

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých zručností

 • Jasné a dosiahnuteľné ciele výučby v prehľadnej štruktúre

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení

 • Ukážkové stránky učebnice na webových stránkach

  

Komponenty:

•    Course Book + CD Rom Pack
•    Class Audio CD
•    DVD
•    Skills Book + CD-ROM 
•    Video Resource Book
•    Teacher´s Book + Test Master CD Rom
•    Workbook s Audio CD

Výhody pre školy

Učiteľské sady zadarmo

Pri nákupe učebníc angličtiny môžete získať zadarmo sadu pre učiteľov alebo ďalšie doplnkové... Viac »

Vernostný program

Nakupujete učebnice pre školu alebo hromadne pre Vašich študentov? Neváhajte, zaregistrujte sa a... Viac »

O Intelligent Business:

 
 
 97814058497539781408256008978140825599597814082560159781408255971
  Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper intermediate Advanced
Coursebook w/ CD-ROM 9781408255988 9781408256008 9781408255995 9781408256015 9781408255971
Skills Book w/ CD-ROM 9781405881418 9780582846920 9780582846883 9780582846968 9781408267950
Teacher’s Book w/ Test Master Multi-ROM 9781405881425 9781405843393 9781405843409 9781405843416 9781408267967
Workbook w/ Audio CD 9781405881432 9780582846951 9780582846913 9780582846999 9781408269794
Audio CDs 9781405849760 9780582840515 9780582840522 9780582840539 9781408217740
DVD - - 9781405837507 9781405837514 -
Video Resource Book - - 9780582847996 9780582848078 -

Výhody pre školy

Učiteľské sady zadarmo

Pri nákupe učebníc angličtiny môžete získať zadarmo sadu pre učiteľov alebo ďalšie doplnkové... Viac »

Vernostný program

Nakupujete učebnice pre školu alebo hromadne pre Vašich študentov? Neváhajte, zaregistrujte sa a... Viac »

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson