Stredná škola

5 ÚROVNÍ | CEF A1 - C1

New Opportunities sú moderné učebnice vydané priamo pre vekovú skupinu stredoškolákov a zaisťujú komplexnú prípravu na úspešné zloženie maturitnej skúšky. Cvičenia a úlohy sú v maturitných formátoch a sú vhodné pre obe časti novej maturitnej skúšky.

 • Vek:
  15 - 20 rokov
 • Úrovne:
  A1 - C1
 • Počet hodín:
  90 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií:
  8 lekcií
 • Vydavatel:
  ELT Pearson

new-oportunities banner

Výhody New Opportunities:

 • Language Problem Solving - sekcia k maturitnému precvičovaniu

 • Moderné témy a živý jazyk podnecujú komunikáciu

 • Sekcia venovaná správnemu písaniu - Writing Help

 • Can do statement na začiatku každej lekcie

 • Communication Workshops - rady pre správne hovorenie, písanie

 • Culture / Literature Focus a dôraz na medzipredmetové vzťahy

 • Review Moduls po každej 2. lekciu

 • Exam Zones - sekcia pre maturitnú prípravu (v pracovnom zošite)

 • Skills Conner v každej lekcii systematicky precvičuje niektorú zo zručností určených k maturite

 • Focus on Writing - doplňovanie textov

 • Module Diary - autonómie žiakov

 

Ako New Opportunities spoľahlivo pripraví na maturitu?

 

Skúškové stratégie a zručnosti

 • Student 's Book - Reading Strategies, Listening Strategies, Speaking Strategies, Writing Strategies - naučia študentov vysporiadať sa s úlohami zameranými na jednotlivé jazykové zručnosti; Skills Corner v každom module s maturitnými typy cvičení - true / false, multiple choice, matching, photo description , roleplay, short / long texts; Review v maturitnom formáte po každom druhom module

 • Language Powerbook - Exam Zone - praktický nácvik všetkých typov maturitných cvičení vrátane užitočných typov a rád pre úspešné zloženie maturity; CD-ROM - riešenie pre mladú generáciu, ktorá uprednostňuje počítač pred knihou

Počúvanie

 • Student 's Book - v každom module sú špeciálne cvičenia na Listening - v rámci sekcií Skills Focus a Communications Workshops

 • Language Powerbook - cvičenia na Listening využívajú nahrávok z už prebratých lekcií v SB, ale úlohy sú odlišné. Objavujú sa v Skills Corner av Exam Zone, kde v rámčeku TIP nájdete deailně vysvetlené stratégie pre rôzne typy cvičení.

Čítanie

 • Student 's Book - dostatok materiálov na čítanie vrátane cvičení zameraných špeciálne na Reading a Reading Strategies v sekcii Skills Focus. Dlhšie texty s úlohami aj v sekciách Grammar Focus, Culture Focus a Literature Focus. Okrem nácviku Reading skills slúži texty aj ako prezentácia gramatiky a tiež tém a reálií na ústnu časť maturity.

 • Language Powerbook - cvičenia na Reading v sekcii Skills Corner av Exam Zone, vrátane detailného popisu stratégií v rámčeku TIP.

Jazyková kompetencia

 • Student 's Book - Gramatika - Grammar Focus v každom module - študenti si sami odvodia pravidlá a vyplnia tabuľku, kontrola podľa Grammar Survey vzadu v učebnici. Prezentácia gramatického javu v kontexte a následné dôkladné precvičenie; Slovná zásoba - prehľad kľúčových slovíčok k testom aj cvičeniam plus samostatná prezentácia látky zamerané na Vocabulary s následným dôkladným precvičovaním.

 • Language Powerbook - dostatok cvičení na gramatiku a slovnú zásobu vrátane cvičení na obmenu viet a slovotvorbu, a to ako v jednotlivých lekciách, ako v oddiele Exam Zone. Word Bank s kľúčovými slovíčkami k témam a modulom.

Písomná práca

 • Student 's Book - Writing je neoddeliteľnou súčasťou sekcie Communication Workshops, túto zručnosť rozvíja postupne, v súlade s jazykovými funkciami. Sekcia Writing Help zoznamuje s rôznymi typmi písomností vrátane užitočných fráz a vzorových textov.

 • Language Powerbook-cvičenie Focus on writing v jednotlivých moduloch a Writing vrátane stratégií (TIP) v Exam Zone - obsahuje krátke aj dlhé zadania.

Ústna skúška

 • Student 's Book - veľké množstvo textov s reáliami aj všeobecnými témami, cielené rozvíjanie Speaking Skills v sekcii Communication Workshops, role plays pre prácu vo dvojiciach.

 

Podpora pre učiteľov:

 • Prehľadné plány a jasné pokyny na vedenie hodín

 • Hotové kopírovateľné testy a materiály na Test Master CD-ROM

 • Dostatok komponentov - audio, DVD, CD-ROM, Reading audio

 • Pre úroveň Elementary a Pre-Intermediate možnosť výberu slovenských alebo anglických pracovných zošitov podľa schopností študentov

 • Podpora na www.pearsonlongman.com / newopportunities

 • Rýchla pomoc - informácie o kľúči, tapescriptech, ako použiť CD ROM apod.

 

Komponenty:

• Student 's Book
• Powerbook (aj varianta s CD ROMom)
• Teacher 's Book + Test Master CD-ROM
• Class Audio CD
• Test Book Pack s audio CD (všetky testy sú na Test Master CD ROM)
• DVD / video Opportunities in UK / US + Activity Book (Elem. + Pre-Int.)
• DVD / video Opportunities Around the World + Activity Book (Inter. - Upper Int.)
• New Opportunities DIGITAL - software pre interaktívne tabule

Výhody pre školy

Učiteľské sady zadarmo

Pri nákupe učebníc angličtiny môžete získať zadarmo sadu pre učiteľov alebo ďalšie doplnkové... Viac »

Vernostný program

Nakupujete učebnice pre školu alebo hromadne pre Vašich študentov? Neváhajte, zaregistrujte sa a... Viac »

Pre zobrazenie obsahu musíte byť prihlásený/á a zároveň byť registrovaný/á ako "učiteľ".

Chcem sa prihlásiť/registrovať

  Beginner Elementary Pre-Intermediate
Student´s Book 9781405832007 9780582854116 9780582854192
Teacher´s Book 9781405843546 9781405841429 9781405837972
Workbook 9781405837958 9781405837965 9781405841436
Class CDs 9781405831956 9780582851894 9780582851955
Test CD Pack - 9781405838030 9781405838047
       
       
  Intermediate Upper-Intermediate  
Student´s Book 9780582854154 9780582854239  
Teacher´s Book 9781405841443 9781405843553  
Workbook 9781405837989 9781405837996  
Class CDs 9780582846258 9780582855762  
Test CD Pack 9781405838054 -  

Výhody pre školy

Učiteľské sady zadarmo

Pri nákupe učebníc angličtiny môžete získať zadarmo sadu pre učiteľov alebo ďalšie doplnkové... Viac »

Vernostný program

Nakupujete učebnice pre školu alebo hromadne pre Vašich študentov? Neváhajte, zaregistrujte sa a... Viac »

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson