Výučba dospelých

6 ÚROVNÍ | CEF A1 - C1

New Total English je komunikatívny a prehľadný kurz založený na CEF s jasným cieľom výučby a multimédií ako bežnou súčasťou študentských materiálov. Ide o modernú učebnicu angličtiny pre dospelých vydanú v roku 2011. Viac priestoru pre slovnú zásobu, písanie a počúvanie.

 • Vek:
  15+
 • Úrovne:
  A1 - C1
 • Počet hodín:
  90 - 120 vyučovacích hodín
 • Počet lekcií:
  8 lekcií
 • Vydavatel:
  ELT Pearson

New total english banner

Výhody New Total English:

 • Navrhnuté pre 90-minútové výukové hodiny 1-krát, či 2-krát týždenne

 • Kompletne zrenovovaný a zaktualizovaný kurz/nové texty a počúvanie, nové video klipy a komplexne prepracovaný gramatický a lexikálny materiál, výslovnostný sylabus

 • Viac priestoru pre slovnú zásobu, písanie a počúvanie

 • Writing and Pronunciation Bank - obsahuje užitočnú podporu pre písanie a výslovnosť

 • Communication Activities na konci učebnice-rozširujúci materiál pre úlohy z učebnice

 • Motivačný autentický materiál

 • Nové digitálne komponenty/ DVD, Active Book, Active Teach/

 • Active Book = stránky učebnice živé a interaktívne aktivity, audio nahrávky SB a WB, Video klipy+ interaktívne video aktivity, fonetická tabuľka a slovník

 • Active Teach = učebnica v digitálnej podobe s interaktívnymi aktivitami, množstvom gramatických a lexikálnych cvičení a ďalšou podporou pre učiteľa

 • MytotalEnglishLab- pomoc študentom dosiahnuť lepšie výsledky v interaktívnom praktickom precvičovaní, progress testoch spolu s automatickým vyhodnotením

 • Prehľadné a logicky zorganizované lekcie

 • Sekcie Lifelong Learning – tipy na samoštúdium

 • Active grammar- vysvetlenie gramatických javov s príkladmi

 • Množstvo cielených cvičení a cvičení na opakovanie 

 • Gramatika a kľúčová slovná zásoba na opakovanie v sekcii Reference na konci každej lekcie

 • Review and practice časť s množstvom cvičení na precvičenie nadobudnutých vedomostí

 • Súčasné témy zodpovedajúce záujmom dospelých

 • Krásny fotografický materiál

 • Dostatok impulzov a materiálov pre prirodzenú komunikáciu

 • Pracovný zošit so sekciou na opakovanie a konsolidáciu učiva

 • Dostatok materiálov na počúvanie pre efektívne budovanie tejto náročnej zručnosti

 • Prepisy audio nahrávok tiež súčasťou SB

 

Podpora pre učiteľa:

 • Metodická príručka s tzv.: „Resource Disc“ /obsahuje širokú ponuku kopírovateľných materiálov pre žiakov, editované kopírovateľné testy, audio a video prepisy/

 • Active Teach /všetok materiál z Resource Disc, SB Digitálna verzia, Video/

 • Vocabulary Trainer-nový on-line nástroj na www.newtotalenglish.vocabtrainer.net

 • Pripravované ukážky z učebníc na webových stránkach jaro/leto 2012

 

Všeobecne pozitívne rysy:

 • Príprava na úlohy z reálneho prostredia, spojené s reálnym svetom

 • Podpora moderných výukových prostriedkov/ Active Teach, Active Book, DVD, Audio CD, MyTotalEnglishLab

 • Podpora materiálov na Active Book

 • Jasne organizovaný kurz s danými cieľmi výučby v prehľadnej štruktúre

 • aktuálne a reálne články, témy, slovná zásoba

 • Prepisy nahrávok k Audio CD súčasťou študentskej učebnice

 • Zaujímavé texty, moderný obsah, podpora komponentov

 • Dostatok praktického precvičovania všetkých zručností

 • Možnosť doplnkových aktivít z Resource Disc

 • Nácvik a opakovanie v rôznych typoch cvičení

 • Ukážkové stránky učebnice, obsahy a ukážky audio nahrávok na webových stránkach

 

Komponenty:

 • Študentská učebnica s Active Book a DVD
 • Študentská učebnica s Active Book, DVD a MyTotalEnglishLab
 • Študentská učebnica s Audio CD
 • Pracovný zošit s Audio CD/s kľúčom aj bez/
 • Učiteľská učebnica s tzv.: Resource Disc
 • Active Teach
 • Vocabulary Trainer www.newtotalenglish.vocabtrainer.net

Výhody pre školy

Učiteľské sady zadarmo

Pri nákupe učebníc angličtiny môžete získať zadarmo sadu pre učiteľov alebo ďalšie doplnkové... Viac »

Vernostný program

Nakupujete učebnice pre školu alebo hromadne pre Vašich študentov? Neváhajte, zaregistrujte sa a... Viac »

Pre zobrazenie obsahu musíte byť prihlásený/á a zároveň byť registrovaný/á ako "učiteľ".

Chcem sa prihlásiť/registrovať

 978140826721997814082671659781408267202978140826718997814082672409781408267141
  Starter Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper intermediate Advanced
Students’ Book w/ ActiveBook 9781408267219 9781408267165 9781408267202 9781408267189 9781408267240 9781408267141
Students’ Book w/ ActiveBook & MyEnglishLab - 9781408267158 9781408267196 9781408267172 9781408267233 -
Teacher’s Book w/ CD-RO M 9781408267295 9781408267264 9781408267288 9781408267271 9781408267301 9781408267257
Workbook w/ Audio CD (w/key) 9781408267394 9781408267332 9781408267370 9781408267356 9781408267417 9781408267318
Workbook w/ Audio CD (no key) 9781408267400 9781408267349 9781408267387 9781408267363 9781408267424 9781408267325
ActiveTeach 9781408255070 9781408255063 9781408255056 9781408255100 9781408255094 9781408255087
Class Audio CD 9781408254318 9781408254264 9781408254295 9781408254288 9781408254271 9781408254301

Výhody pre školy

Učiteľské sady zadarmo

Pri nákupe učebníc angličtiny môžete získať zadarmo sadu pre učiteľov alebo ďalšie doplnkové... Viac »

Vernostný program

Nakupujete učebnice pre školu alebo hromadne pre Vašich študentov? Neváhajte, zaregistrujte sa a... Viac »

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson