Tipy pre študentov

Bojujete so zapamätávaním novej slovnej zásoby, alebo vám slovíčka vypadávajú z dlhodobej pamäti? Pre jednoduchšie zapamätávanie sa učte nové slovíčka vždy v kontexte.

Fixujte si ich vo frázach či krátkych vetách a tvorte si asociácie. Vezmeme si ako príklad frázové slovesá, teda viacslovné spojenia, ktoré sa chovajú ako jeden celok. Namiesto toho, aby ste si napríklad pamätali frázové sloveso „to come up with“, zapamätajte si ho ako súčasť frázy „to come up with an idea“.

Skúste si doplniť frázové slovesá nižšie. Akonáhle si ujasníte ich významy, napíšte si vedľa každého frázového slovesa jednoduchú vzorovú frázu alebo vetu.

 

word store 6c

(Správne odpovede: 1) come up with sth, 2) put sb off sth, 3) put up with sth/sb, 4) take sb on, 5) turn up)

 

Pokiaľ si neviete rady, spýtajte sa kamaráta, vyučujúceho, alebo hľadajte na internete. Zmienené frázové slovesá si môžete precvičiť aj v nasledujúcich vetách o vysnenom povolaní:

 

speakingdreaming

 

(Správne odpovede: 1) turn up, 2) takes on, 3) put up with, 4) come up, 5) puts me off)

 

Namiesto nárazového učenia sa dlho do noci, radšej sa pokúste venovať slovnej zásobe 5 minút každý deň – vždy sa naučte pár nových slovíčok, vracajte sa naspäť k tým predchádzajúcim a opakujte si. Potom sa snažte tieto slovíčka čo najviac aktívne zapájať v konverzácii, používajte ich v reálnych situáciách, alebo si len tak pre seba rozprávajte. :-)

 

Vaša metodička

Mgr. Vlasta Dohnalová

Metodik/odborný konzultant pre AJ

vlasta

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson