Tipy pre študentov

Trpný rod v angličtine sa používa veľmi často a keďže v slovenčine sa vyskytuje podstatne menej, možno vám chvíľku trvá, kým si ho osvojíte. Aby ste si ho ľahko a rýchlo naučili, prečítajte si naše tipy 😊 

  1. tip - Porozmýšľajte o tom, aké vynálezy sú dôležité a užitočné živote. Potom zistite, kto ich vymyslel a napíšte vety pre každý vynález v trpnom rode. Napr. The telephone was invented by Alexander Graham Bell.
  1. tip - Napíšte na jednu stranu papiera/kartičky vynález a na druhú stranu dátum vynálezu. Potom tvorte vety v trpnom rode. Kartičky si môžete zobrať aj do školy a precvičiť si gramatickú štruktúru so spolužiakmi ako hru pexeso.  Zoznam najdôležitejších vynálezov nájdete tu.
  1. tip – „Name three“. Hru je možné hrať vo dvojiciach alebo v skupinách. Najprv pripravte karty s rôznymi príkazmi viď. nižšie a potom ich dajte na riešenie spolužiakom pomocou trpného rodu.
  • Name three ingredients that are used in baking a birthday cake.                                                         
  • Name three vegetables that are grown in China.                                                                                         
  • Name three books that were made into films.                                                                                         
  • Name three countries that are situated in Asia.                                                                                          
  • Name three languages that were spoken in the ancient times.

 

Dúfam, že si tipy vyskúšate a nebudete „trpieť“ pri precvičovaní a používaní trpného rodu 😊

 

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pro AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson