Tipy pre študentov

V živote je veľa činností, ktoré musíte opakovať, aby ste dosiahli žiadaný výsledok. Platí to aj pre učenie sa jazyka. Ak si budete slovíčka, gramatické štruktúry a vetné konštrukcie pravidelne precvičovať, budete sa prirodzene zlepšovať v jazyku. Existuje veľa spôsobov ako urobiť opakovanie zaujímavým, dokonca zábavným! Ponúkame vám niekoľko návrhov. Dúfame, že sa vám budú páčiť 😊.

Vyskúšajte si logické skladačky (tarsia) na opakovanie učiva. Ide o veľmi jednoduchú hru, ktorá má pôvod vo vyučovaní matematiky a geometrie. Ľubovoľný mnohouholník sa rozdelí na rovnaké menšie útvary (obvykle trojuholníky alebo štvorce), ktoré sa rozstrihajú. Vašou úlohou je poskladať z nich pôvodný útvar. Na stranách trojuholníkov alebo štvorcov, ktoré ležia oproti sebe, sú dvojice informácií, ktoré patria k sebe. Správne zložená skladačka tvorí požadovaný útvar a súčasne vo vnútri útvaru sú oproti sebe správne dvojice. Ako inšpiráciu vám ponúkame :

                                                        Opakování trochu jinak

 

Krížovky sú skvelým spôsobom, ako si precvičovať a zapamätať slová, gramatické štruktúry. Nútia vás opäť sa zamyslieť nad prebratým učivom. Rýchle vyhľadávanie „crossword puzzle“ v službe Obrázky Google vám poskytne množstvo príkladov.

                                                                Opakování trochu jinak křížovka

 

Keď si potrebujete zopakovať slovnú zásobu k danej téme, napíšte vlastnú báseň s použitím čo najväčšieho množstva cieľovej slovnej zásoby. Báseň môžete zarecitovať aj v triede alebo vyjadriť obsah básne pohybom. Bude to určite zábavné! 😊

                                                                             Opakování trochu jinak season

 

Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rozhodnete prebraté učivo zopakovať, skúste si vybrať techniku, ktorá je pre vás príjemná a zábavná. A nezabudnite na staré múdre slová: „Opakovanie je matkou múdrosti.“😊

 

Dobrú zábavu!

 

Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson