Tipy do výučby

Ovládanie frázových slovies výrazne zlepšuje schopnosť porozumieť rodeným anglicky hovoriacim a zároveň aj úroveň komunikácie s nimi. Väčšina študentov angličtiny má problém so zapamätaním si frázových slovies. Jedna malá predložka, ktorá je súčasťou frázového slovesa, totiž môže úplne zmeniť význam samotného slovesa. V júnom tipe do výučby Vám predstavíme pár „tajomstiev“, ktoré môžu byť užitočné pre motiváciu študentov pri ich učení sa.

 

common-phrasal-verbs

Zoskupujte ich podľa predložky a nie podľa slovesa

Predložky majú svoj význam. Ak ich význam študenti pochopia, učenie sa frázových slovies bude pre nich o niečo jednoduchšie. Pozrime sa napr.: na frázové slovesá s predložkou out. Predložku out používame, keď chceme vyjadriť, že niečo už nie je. “They sold out of bread.” or “They’re out of bread.” Out môže tiež znamenať, že niečo prestalo existovať, fungovať, skončilo alebo zmizlo. “If you don’t add wood, the fire will go out.” There was a storm last night, and the power went out in the whole city.”

 

 

Zoskupujte ich podľa témy

Ak ich usporiadate podľa tém, študenti ich precvičujú v každodenných životných situáciách a nielen ako slová/výrazy samostatne, čo im pomáha rýchlejšie si ich zapamätať  a vedieť ich správne používať v konverzácii. Môžete napríklad vytvoriť zoznam frázových slovies na vyjadrenie emócií, opis priateľov alebo na rozprávanie o rodine a vzťahoch.

 (Príklad: Učebnica High Note 2 – Téma: Procrastination)

find-phrasal-verbs

 

Učte ich v kontexte

Učenie frázových slovies v kontexte znamená nielen čítanie textu, článku, ale aj sledovanie videí , počúvanie audio nahrávok, skladieb. Autentický obsah je dobrým príkladom, ako používať frázové slovesá v reálnom živote.

 (Príklad: Učebnica High Note 3 Téma: Study, work and jobs)

phrasal-verbs-box

 

 

 Použite ich v príbehu

Ďalším efektívnym spôsobom, ako sa učiť a precvičovať frázové slovesá je pomocou príbehu. Spojenie frázových slovies so skúsenosťami, môže tiež pomáhať študentom k ich rýchlejšiemu osvojeniu. Krátka ukážka na precvičovanie frázových slovies pre opis priateľov.

Yesterday, I ran into Mathilde, an old friend from school. We grew apart but I remember nothing could come between us. We have never let each other down. She has always stuck up for me. I heard from Michel she is still single. Maybe I should try to fix her up with my brother.“

 

Neexistuje žiadna magická metóda na učenie sa frázových slovies. Chce to hlavne čas, trpezlivosť a pravidelné precvičovanie.

Učebnica HIGH NOTE pre stredoškolákov je „malým slovníkom“ frázových slovies pomocou ktorej si študenti osvojujú frázové slovesá tak, aby sa ich komunikačné zručnosti stali prirodzenejšími a aby vedeli správne a bez problémov reagovať v každej životnej situácii. Viac informácií k učebnici nájdete na stránke TU.

 

summer-timeKeďže júnový tip do výučby je posledný v tomto školskom roku, prajem Vám v mene nášho tímu Venturesbooks príjemný oddych a veľa radostných zážitkov.

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson