Tipy do výučby

 

1. Dajte zelenú videám

Audiovizuálne materiály sú prominentným nástrojom vo vzdelávaní generácie Z. Nadpolovičná väčšina uvádza, že video je ich preferovanou metódou učenia. YouTube sa vo veľkej miere podieľa na ich vzdelávaní a osobnom rozvoji, videá totiž poskytujú potrebnú flexibilitu a personalizáciu pre individualizáciu potrieb žiakov.

TT unor image

Filmové upútavky (trailery) môžu byť vo výučbe veľmi motivujúce, pretože sú často krátke a pútavé. Po ich vzhliadnutí môžete diskutovať o tom, čo sa v trajleri dialo, porovnávať upútavky medzi sebou a rozhodovať sa, ktorý film by žiaci najradšej sledovali.

TIP! Ako rozvinutie by mohli študenti vymyslieť koniec filmu a zahrať ho. Táto aktivita by následne mohla viesť k písaniu filmových recenzií. Ďalšou možnosťou je napríklad spoluvytváranie vlastných videí/trailerov na fiktívne filmy. Nechajte žiakov aj opakovať s čo najvernejšou výslovnosťou a intonáciou, čo počujú. Sledujte mimiku, reč tela a používané gestá. Niekedy sa to môže zdať prehnané, ale žiaci si tak danú frázu lepšie zafixujú.

Mimo trailerov existuje mnoho seriálov využiteľných vo výučbe. Krátke epizódy, ktoré sa ľahko sledujú a pôsobia prirodzene, sú perfektné pre precvičenie každodennej angličtiny. V prípade obsadenia hercov z viacerých kútov sveta sa zároveň zoznámite s rôznymi prízvukmi.

Pokiaľ žiaci budú potrebovať podporu, skúste najskôr sledovanie epizódy v slovenčine, najskôr sa s postavami zoznámte, postupne môžete prejsť na sledovanie epizódy v angličtine s anglickými titulkami, až nakoniec budete schopní sledovať epizódy v angličtine bez akýchkoľvek  titulkov. 😊

TT unor images 1

Digitálna platforma Pearson English Connect ponúka nielen možnosť zapnutia titulkov, ale aj celého skriptu bežiaceho súbežne s videom pre ešte väčšiu podporu.

TT unor image 2

TIP! Snažte sa neustále nezastavovať a cvičte aj ‚ počúvanie podstaty ‘ (listening for gist). Znamená to počúvať, aby ste získali  všeobecnú predstavu o tom, čo sa hovorí, bez toho, aby ste museli rozumieť každému slovu. Povzbuďte žiakov, aby si zapisovali nové slovíčka, ktoré si chcú neskôr vyhľadať.

2. Podporujte spoluprácu

Pre generáciu Z je paradoxne typický pocit samoty, keď navzdory nekonečnej online komunikácii môže ľuďom v reálnom živote chýbať osobný kontakt. Podporujte skupinovú prácu, tvorbu projektov a diskusie na relevantné témy. Dajte žiakom možnosť zúčastniť sa súťaží a zahraničných projektov. Prípravy na nich môžu výučbu aj žiakov značne obohatiť.

Spolupráca je spolu s komunikáciou, kritickým myslením, schopnosťou efektívne riešiť problémy, či sociálnou zodpovednosťou, jednou z hlavných budúcich schopností, ktoré je potrebné rozvíjať. Zdôraznite žiakom, že základom kooperácie je rozdeliť si prácu podľa silných stránok každého zo spolužiakov, tak si každý môže v danom projekte nájsť to svoje.

TT unor image 3 TT unor image 4

3. Počúvajte

Pre túto generáciu, ktorá sa snaží zapojiť, zdieľať znalosti, spoluvytvárať a učiť sa od ostatných online aj offline, je dôležité učenie praxou. Je treba mať jasne stanovený cieľ hodiny, aby žiaci vedeli, čo sa bude preberať a prečo. Spýtajte sa ich, aké témy ich zaujímajú, aby ste ich mohli adekvátne využiť na hodine. Čím viac dokážeme žiakov primäť, aby vyjadrili svoje vlastné myšlienky, emócie a presvedčenia, tým relevantnejšie pre nich učenie bude. Pokiaľ vaše učebnice obsahujú niečo, čo sa tematicky míňa s vašimi žiakmi, nebojte sa to vynechať.

Jednou z možných aktivít je napríklad analýza textových správ, s ktorými sa stretávame každodenne. Špekulujte, diskutujte, personalizujte. Ako sa pisatelia asi cítia? Odraziť sa môžete napríklad od nasledujúceho cvičenia.

TT unor image 5  TT unor image 6

Uľahčiť si výučbu môžete aj vďaka dobre spracovaným a aktuálnym materiálom. Spomenuté ukážky sú prevzaté z novej učebnice Wider World 2nd Edition, ktorá okrem iného obsahuje integrovaný program pre rozvoj budúcich zručností Set for Life. Ak máte chuť dozvedieť sa o generácii Z viac, nenechajte si ujsť metodický webinár Radky Malej, ktorý prebehne na začiatku marca.

Na záver by som dodala, že akokoľvek je internet bezodnou studňou vzdelávacieho materiálu, generácia Z stále potrebuje pedagógov, ktorí budú ich vzormi a inspiráciou, budú ich viesť k vzájomnej spolupráci a solidarite, budú podnecovať kreativitu a kritické myslenie. Nezabúdajte aj na to, že navzdory vyššie spomenutým všeobecným charakteristikám je treba pristupovať k žiakom čo najindividuálnejšie.

 

Zábavné hodiny s digitálnou generáciou praje

Vaša metodička

Mgr. Vlasta Dohnalová

Metodik/odborný konzultant pre AJ

vlasta

 

 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson