Tipy do výučby

Napriek tomu, že začiatok školského roka býva pre učiteľov, študentov aj žiakov úzkostným obdobím, môžu byť prvé hodiny angličtiny zábavné. Aby ste žiakom pomohli vrátiť sa do rytmu učenia, skúste začať jednoduchými a zaujímavými aktivitami.

 

cootie-catcher

Cootie Catcher

Už ste niekedy vyrábali “Cootie Catcher“? Cootie Catcher je deťmi obľúbená papierová skladačka. Na hornú stranu si môžu nakresliť obrázky s tematikou prázdnin ako napríklad beach, sea, cottage, swimming pool… a dovnútra podľa veku a úrovne žiaci vymyslia a napíšu alebo úlohy, alebo otázky pre ostatných.

 

cootie-catcher-tip

Príklady úloh pre najmenších: “Wave your arm!  Sit down! Say hello to the teacher!“

Príklady otázok: “What´s your favourite animal? How many pets have you got? What do you do in your free time?“

Starší študenti na stredných školách sa určite tiež radi zahrajú, samozrejme s ťažšími úlohami alebo otázkami:  “Where did you go on holiday? Tell me about your first holiday abroad.“                                 

 

 Keď si hrať nechcú?                         

Pokiaľ sa žiaci a študenti nechcú hrať, skúste im ponúknuť zaujímavé témy, o ktorých môžu premýšľať, čítať a diskutovať.

Príklady tém

Is there wi-fi in the Sahara?

tips

Why do we play musical instruments?

Why do parrots talk?

When did football start?

 

  • Najskôr ukážte žiakom témy/otázky a nechajte ich vybrať si tie, o ktorých by sa chceli niečo dozvedieť. Pokúste sa na otázku spoločne odpovedať a zistiť, čo už o téme žiaci vedia. Žiaci  môžu na hľadanie odpovedí využiť aj internet. Pokiaľ téma študentov zaujme, môžete nadviazať článkom k danej téme. 

 

Pozrite sa na tému “Is there wi-fi in the Sahara?“

 wifi-sahara

  • Vo dvojiciach žiaci odpovedajú na ďalšie otázky, ktoré sú súčasťou danej témy v učebnici a potom si článok prečítajú.

 

explore

 

  • Po prečítaní textu žiaci urobia ďalšie cvičenie a diskutujú o tom, čo sa v článku dozvedeli.

 

   

  • tickMôžete vybrať jednu alebo viac tém. V prípade, že budete chcieť diskutovať na jednej hodine  o dvoch témach, rozdeľte žiakov do dvoch skupín. Každá skupina spracuje svoju tému a potom si žiak zo skupiny A vyberie niekoho zo skupiny B a navzájom si vymenia informácie, ktoré sa dozvedeli.

 

  • Na záver nechajte študentov, aby sa nad témou internetu zamysleli a odpovedali na otázku. “Is the Internet good or bad for us? Vo dvojiciach alebo skupinách spíšu výhody a nevýhody internetu, a potom môžete všetci spolu o nich diskutovať.

 

Podobné témy ponúka vo forme článkov učebnica Wider World, ktorá je určená pre študentov od 12 do16 rokov. Tieto články boli vytvorené v spolupráci s BBC a dávajú odpovede na zaujímavé otázky. 

 

 Prajem Vám úspešný školský rok so zvedavými žiakmi a študentami.

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

foto Zuzka round

 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson