Tipy do výučby

Už ste si dali so svojimi študentmi novoročné predsavzatie? Pamätáte si predsavzatie z minulého roka? Dodržali ste ho? Pokiaľ nie, nie ste výnimka. Výskum v USA ukázal, že až 80% predsavzatí  nevydrží do februára.

Nevzdávajte to, pokúste sa aj v tomto roku stanoviť si so svojimi študentmi predsavzatie, alebo cieľ. Pokiaľ to bude SMART goal, je veľká šanca, že sa ho študentom podarí splniť. Rovnako ich tým naučíte veľmi užitočnú schopnosť, ktorú určite v budúcnosti využijú.

Na začiatku hodiny požiadajte študentov, aby si každý z nich stanovil jeden cieľ/predsavzatie na  nasledujúce mesiace. Nedávajte im ale žiadne obmedzenie, alebo inštrukcie. Potom preberte najčastejšie novoročné predsavzatia a dôvody, pre ktoré z nich  väčšinu ľudia nedodržia.

 

 Teraz môžete predstaviť čo SMART goals sú: 

 

s= specificgoal target1

m= measurable

a= achievable

r= relevant

t= time-bound

 

Jedna z možností, ako SMART goals študentom viac priblížiť je táto:

Študenti majú svoje ciele/predsavzatia zo začiatku hodiny. Všetci sa postavia, a kým budete podrobnejšie rozoberať  jednotlivé písmená, študenti zvážia, či ich cieľ/predsavzatie presne spĺňa podmienky SMART goals. Pokiaľ nie, musia si sadnúť.

running-boy1

Specific

Je cieľ študentov skutočne jasný a konkrétny? Ako príklad môžete uviesť behanie. Ak cieľ znie „Chcem byť lepší bežec“, je to veľmi neurčité. Ale cieľ „Chcem zabehnúť  5 km za určitý čas“ je konkrétny a špecifický. Pokiaľ niektorý študent nemá konkrétny cieľ, musí si sadnúť.

Measurable

Cieľ musí byť merateľný. Študenti musí byť schopní vyhodnotiť, keď cieľ dosiahnu. Pokiaľ teda vezmeme cieľ z predchádzajúceho odstavca  – „Chcem zabehnúť 5 km za 30 minút“, je to v poriadku. Ale napríklad cieľ „Chcem behať rýchlejšie“ je veľmi všeobecný a teda aj ťažšie splniteľný. Študenti, ktorých ciele nie sú merateľné, si musia sadnúť.

Achievable

Splniteľný cieľ je taký, ktorý je možné splniť, lebo na to máme čas a schopnosti. Pokiaľ si študent, ktorý s behaním ani nezačal, napíše „Chcem byť profesionálny atlét“, nie je to SMART goal, ale skôr sen. Tento študent totiž nemá schopnosti ani zručnosti, aby mohol byť profesionálnym atlétom. Pokiaľ študenti nemajú splniteľný cieľ, musia si sadnúť.

Time-bound

Posledné kritérium, ktoré musí cieľ spĺňať je, že musí byť časovo vymedzený. Do kedy cieľ splním? Do konca školského roka? Za 6 mesiacov? 

 

Ešte máte študentov, ktorí stále stoja? :-)

 

Tak čo si myslíte? Pokúsite sa so študentmi stanoviť si ciele, alebo predsavzatia pre tento rok? Pokiaľ  by Vás zaujímal aj iný spôsob, ako študentom predstaviť SMART goals, môžete využiť tieto pracovné  listy z učebnice Focus 2nd editionNa stiahnutie TU.

Stanovenie SMART goals je súčasťou programu Life Skills, ktorý rozvíja zručnosti dôležité pre život a budúcu kariéru, a ktorý je súčasťou učebníc pre stredné školy - Focus 2nd edition a High Note. Viac informácií tu

 

focus2nd-cover hn2 cover
Viac informácií tu Viac informácií tu

 

Prajem Vám v tomto roku hlavne zdravie, veľa energie a síl pre nové výzvy, prajem Vám čo najviac splnených cieľov a predsavzatí a čo najviac „smart“ študentov.

 

Vaša metodička

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

zuzka

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson