Tipy do výučby

Študenti obchodnej angličtiny majú špecifické potreby a hľadajú praktické využitie a uplatnenie svojich naučených jazykových zručností. Ak chcete mať so študentmi úspešné hodiny obchodnej angličtiny, zamerajte sa na ich potreby. V tomto tipe výučby Vám ponúkame pár myšlienok, ktoré môžu byť užitočné vo výučbe  Business English.

 

1) ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Najlepším spôsobom, ako rozvíjať komunikačné schopnosti študentov je, hranie rolí. 

  •  PRACOVNÝ POHOVOR

Pripravte zoznam najčastejších otázok na pohovore so študentmi. Požiadajte študentov, aby si vymysleli možné odpovede na otázky a potom ich nechajte komunikovať vo dvojiciach.

Tu je niekoľko príkladov ako ich môžete pripraviť: :

pohovor1

 

Okrem pohovoru môžete hrať aj nasledujúce situácie:

  • prvé stretnutie s klientom
  • vedenie denného stretnutia tímov
  • predstavenie produktu alebo služby potenciálnemu zákazníkovi
tip

 

  •  RIEŠENIE PROBLÉMOV

Túto aktivitu môžete využiť na začiatku hodiny ako cvičenie na zahriatie (warm-up). Budete potrebovať stredne veľkú krabicu s nápisom “The Problem-Solving Box“. Vyzývajte študentov, aby napísali na papier problém, ktorý môžu mať v práci. Raz alebo dvakrát týždenne študenti riešia jeden problém z krabice.

Napr.: What do you do if a colleague of yours is constantly late?  What happens if your boss asks you to work with your team at the weekend to finish off a project (and you are not that keen on working weekends)?

 

2) ROZVOJ PÍSACÍCH ZRUČNOSTÍ

Najúčinnejšie písacie aktivity pre študentov obchodnej angličtiny sú zamerané na písanie profesionálnych e-mailov, životopisov a na vytvorenie prezentácií.

  • PÍSANIE FORMÁLNEHO LISTU

Cieľom tejto aktivity je prepísať neformálny obchodný list vhodnejším a formálnejším spôsobom. Študenti po splnení úlohy porovnajú svoju verziu s modelovým textom vo dvojiciach alebo v skupinkách.

Kliknite pre zväčšenie:

list1

list2

 

  • VYTVORENIE OBCHODNÉHO PLÁNU

Táto praktická aktivita pomôže študentom nielen rozvíjať písacie zručnosti v angličtine, ale aj zlepšiť kreativitu a analytické myslenie. Všetko, čo študenti musia urobiť je, predstaviť si, že zakladajú spoločnosť. Vo svojom obchodnom pláne odpovedajú na rôzne otázky:

• What is the name of your brand?
• What will you need to get started?
• How will your business make money?
• Who are your customers?
• How will you stand out from your competitors?
• What are the strengths and weaknesses of your business?

Svoj podnikateľský plán študenti prezentujú a žiadajú spolužiakov o ich názory.

 

3) BUDOVANIE OBCHODNEJ SLOVNEJ ZÁSOBY

Jeden z najlepších spôsobov ako rozšíriť svoju slovnú zásobu a správne ju použiť v praxi je čítanie a sledovanie obchodných správ.

Vyberte krátke články v novinách alebo v časopisoch. Dajte študentom jeden článok alebo ukážku s 3 alebo 4 otázkami, na ktoré musia odpovedať. Študenti sa potom pýtajú: „Už ste počuli najnovšie informácie o.... ?“ A pokračujú v zhrnutí správ.

Používanie video nahrávok na hodinách objasňuje kontext, v ktorom sa odborný jazyk používa, poskytuje informácie a odborné poznatky, stimuluje študentov ku konverzácii a diskusii. Video nahrávky poskytujú autentický materiál nielen na diskusiu a konverzáciu, ale aj na precvičovanie výslovnosti, vetného prízvuku (dôrazu) a na osvojenie nových slov a fráz.

Dajte študentom úlohu pozerať video nahrávku a napísať kľúčové slová, krátke frázy, vety. Študenti potom pracujú vo dvojiciach alebo v skupinkách, tvoria dialógy na základe video nahrávky a napísaných slov a fráz. Táto úloha im dáva vynikajúcu príležitosť pracovať s novou slovnou zásobou obchodnej angličtiny.

 

 video-doplnovanie

 

4) ROZVOJ PREZENTAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

Rozvíjanie prezentačných schopností je dôležité pre študentov obchodnej angličtiny, keďže potrebujú sa naučiť, ako efektívne komunikovať s publikom. Precvičovanie prezentačných schopností rozdeľte na dve časti: na prípravu prezentácie a na produkciu prezentácie. V prípravnej fáze študenti by mali vedieť odpovedať na otázky: Prečo robím prezentáciu? Komu robím prezentáciu? Kde robím túto prezentáciu? Koľko bude trvať  prezentácia? Čo by som mal/la povedať?

Precvičovanie prezentačných schopností začínajú študenti vo dvojiciach: každý študent pripraví 30 sekundovú prezentáciu na danú tému. Učiteľ ich monitoruje a dáva im krátku spätnú väzbu a pripomienky. V neskoršej fáze precvičovania dvojice študentov pripravia 2-3 minútovú prezentáciu pre svojho spolužiaka. 

 

  • ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ Z GRAFOV

Súčasťou prezentácie sú často aj grafy, tabuľky. Ich čítanie a opisovanie je tiež potrebné precvičiť so študentmi obchodnej angličtiny. Na stránke https://www.englisch-hilfen.de nájdete užitočné slová, frázy pomocou ktorých študenti opisujú grafy a tabuľky. 

Tip na precvičovanie:

graphs

 

Ak by ste potrebovali ďalšie nápady do výučby obchodnej angličtiny, môžete sa inšpirovať učebnicou Business Partner od vydavateľstva Pearson (ako som sa inšpirovala aj ja). Učebnica Vám ponúka množstvo aktuálneho a pútavého obsahu, cvičení, video nahrávok,  ktoré sú  prístupné skúseným aj neskúseným učiteľom anglického jazyka. Ďalšie informácie o učebnici nájdete TU alebo sa dozviete priamo od autorov učebníc, ak sa zaregistrujete na  na webináre: Business English Series.

Prajem Vám, aj Vašim študentom úspešné hodiny obchodnej angličtiny.

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson