Tipy do výučby

Znalosť funkčného jazyka dáva všetkým študentom angličtiny príležitosť na efektívnu komunikáciu v rôznych každodenných situáciách.V marcovom Teaching Tip-e nájdete pár myšlienok ako sa dá funkčný jazyk začleniť do výučby anglického jazyka. 

 

Prezentácia funkčného jazyka

Na predstavenie funkčného jazyka môžeme využiť text, audio nahrávku alebo video nahrávku

Pre zväčšenie kliknite na obrázok:

gg-3-4

 

Pred sledovaním video nahrávky Can I speak to Amy? položte študentom len jednu otázku napr.: Why is Elena calling Amy? alebo What do the girls want to do?, aby sa plne sústredili na situáciu vo video nahrávke.

 

 

Študenti si potom znovu vypočujú video nahrávku, ale bez obrazu, a podčiarkujú v texte nahrávky slovné spojenia, vety, ktoré sa používajú pri telefonovaní. 

Slovné spojenia, frázy spojené s telefonovaním študenti môžu čítať, opakovať a analyzovať  napr.: hľadať slová, ktoré môžu nahradiť podčiarknuté slová v tabuľke. Nahrádzaním slov si študenti precvičujú modelovanie nového dialógu.

 

gg-2-13

 

Precvičovanie funkčného jazyka

Drilovanie slúži na zapamätanie si slov, slovných spojení, fráz a na precvičovanie správnej intonácie. Túto metódu môžete využiť aj pri precvičovaní funkčného jazyka.

Príklad:

Drilovanie vety: „Can I speak to Amy, please?“  

Front chaining: Can, Can I, Can I speak, Can I speak to, Can I speak to Amy, Can I speak to Amy please?

Back chaining: please, Amy please, to Amy please, speak to Amy please, I speak to Amy please, Can I speak to Amy please?   

Študenti opakujú vety po učiteľovi, aby si osvojili správnu intonáciu danej vety.   

 

gg-i-can-speak gg-its-helena

                                                                                                                                                                                                                                                         

Analýza textu pomáha študentom lepšie si osvojiť funkčný jazyk. Položte študentom rôzne otázky, pomocou ktorých predpovedajú chýbajúce slová v dialógu.  napr: Who is Mrs Lee? Who is Toby? Who is Harry? Who is talking to whom? 

 

Pre zväčšenie kliknite na obrázok:

gg-2-14 gg-2-14-answers

 

 Tvorba funkčného jazyka

gg-fun-spot

Študenti pracujú vo dvojiciach a tvoria zábavné telefonické rozhovory so známymi rozprávkovými postavami alebo s obľúbenými celebritami. Aby úloha bola zaujímavejšia a kreatívnejšia, nechajte študentov napísať  na papier mená osôb, s ktorými chcú telefonovať. Študenti si potom vyťahujú papiere s menami z  klobúka, z krabice alebo zo sklenenej misy. Najnápaditejší (najzaujímavejší...) dialóg môžete aj ohodnotiť. 

 gg-dialogue

 

gg-dialogue-3

 gg-dialogue-2

 

Funkčný jazyk je nevyhnutnou súčasťou každého jazyka. Jeho osvojenie dáva študentom istotu a sebadôveru pri komunikácii v každodenných situáciách a pomôže im stať sa „gogetter“. :-)

Ďalšie nápady zaradenia funkčného jazyka do výučby nájdete vo štvordielnej učebnici GoGetter. Viac informácií o učebnici TU.

 

Prajem Vám zvedavých a úspešných „gogetterov“  v triede.

 Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson