Tipy do výučby

Jedna z najťažších vecí na angličtine, podľa väčšiny študentov, je rozprávanie. Aj pre učiteľov je často problém primäť študentov, aby rozprávali. Dôvodov je viacej. Medzi tie hlavné patrí hanblivosť, strach z chýb a posmechu spolužiakov, alebo nedôvera vo svoje  vedomosti.

Jedna z najťažších vecí na angličtine, podľa väčšiny študentov, je rozprávanie. Aj pre učiteľov je často problém primäť študentov, aby rozprávali. Dôvodov je viacej. Medzi tie hlavné patrí hanblivosť, strach z chýb a posmechu spolužiakov, alebo nedôvera vo svoje  vedomosti.

 

20/80

Je niekoľko spôsobov, ako môžete študentom pomôcť sa rozhovoriť. Jedna z najdôležitejších vecí je dať im čo najviac priestoru na precvičovanie rozprávania. Všeobecne sa uvádza, že pomer medzi „teacher talkingspeaking time“ a „student speaking time“ by mal byť ideálne 20 percent pre učiteľa a 80 percent pro žiakov. Realita je žiaľ často iná. Ako teda „student speaking time“ zvýšiť? Snažte sa o čo najviac aktivít vo dvojiciach či skupinách. Tieto aktivity jednak angličtinu precvičujú, jednak sú vhodné práve pre študentov, ktorí sa hanbia, alebo neradi rozprávjú pred celou triedou.


What about you?

Každé cvičenie v učebnici je možné rozšíriť a personalizovať. Študenti vyplnia cvičenie (napr. cvičenie 6), v ktorom precvičujú gramatiku alebo slovné spojenia. Ďalej by mala nasledovať práca vo dvojiciach s otázkou „What about you?“ (cvičenie 7). Vždy je dobré, aby mali študenti zo začiatku k dispozícii modelové vety/rozhovory, ktoré im ukážu a pomôžu, ako jazyk použiť. V cvičení 7 by bolo možné aj prebrať, aké ďalšie informácie by študent „A“ mohol uviesť (s kým a o čom sa rozprávali, atď.). Rýchlejší a šikovnejší študenti potom môžu precvičovať dlhšie rozhovory.

what-about-you-cv-6

what-about-you-cv-7

 

Make it funalien

Študenti sa iste radi zapoja do aktivít, ktoré sú zábavné, alebo v sebe nesú prvok súťaže.

Potrebujete precvičiť frázy pre vyjadrenie porozumenia?

make-it-funŠtudenti sa môžu zahrať na mimozemšťanov. Rozdeľte študentov do skupín, maximálne po štyroch, a povedzte im, aby si predstavili, že jeden z nich je mimozemšťan, ktorý pristál na Zemi. Vie síce po anglicky, ale nerozumie ničomu okolo seba. Mimozemšťan sa bude ostatných pýtať, ako sa robia rôzne jednoduché veci (napr. How do I buy food?) a ostatní študenti sa mu to budú snažiť vysvetliť. Povedzte mimozemšťanom, že kedykoľvek začujú nový pojem, budú žiadať o vysvetlenie a použijú danú frázu (napr. Supermarket, what do you mean? I’m sorry, I don’t understand what money is.) Nastavte časový limit tak, aby si každý študent mohol v skupine zahrať mimozemšťana.

 

Introduce competitions

bubble-yes

Pokiaľ sa Vaši študenti zapoja do aktivít s väčším zapálením, keď hrajú v tímoch proti sebe, súťažte. Pre ilustráciu napíšte na tabuľu odpoveď: Yes, I do. Nechajte študentov, aby  vymysleli vhodné otázky na túto odpoveď (napr. Do you like football?). Potom triedu rozdeľte do dvoch skupín. Každá skupina si zvolí svojho zástupcu, ktorý bude sedieť chrbtom k tabuli. Na tabuľu napíšte odpoveď (I love them!) a jednotlivé skupiny vytvárajú otázky, aby sa ich zástupca trafil do správnej odpovede na tabuli. Tím, ktorému sa to podarí ako prvému, dostáva bod. Pokračujte s inými zástupcami a inými odpoveďami (I can’t stand it. I don’t mind. It’s my favourite music.).

 

Mistakes happen

V neposlednom rade študentom v ich snahe prekonať hanblivosť a neochotou rozprávať pred triedou pomôže prostredie, ktoré vytvoríte. Prostredie s priateľskou atmosférou, v ktorom  chyby automaticky neznamenajú zlú známku, ale skôr inspiráciu pre to, čo je potrebné viac precvičovať. Na to, aby si na chyby zvykli a nebrali ich len negatívne, môžete študentov pripraviť aj tým, že im budete púšťať vox pop videá. V týchto videách sa často objavujú nielen rodení Angličania, ale anglicky hovoriaci ľudia z rôznych častí sveta, ktorí sa síce občas nejakých nepresností dopustia, ale na celkový dojem a porozumenie to nemá vplyv. Ukážku vox pop videa si môžete pozrieť nižšie.

 

 

Veľkou pomocou pre učiteľov angličtiny je učebnica, ktorá ponúka nielen zaujímavé témy, ale aj nápady na doplnkové aktivity zamerané na rozprávanie. Takou učebnicou je napríklad učebnica Wider World od vydavateľstva Pearson, vhodná pre študentov od 12 do 16 rokov, z ktorej boli použité príklady v tomto tipe do výučby.

 wider world banner

 

Prajem Vám študentov, s ktorými je radosť sa porozprávať! 

 

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

zuzka

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson