Tipy do výučby

Niekedy sa študentom môže zdať, že na maturite z anglického jazyka sa skúšajú znalosti gramatiky len v časti Language in Use, čiže len v dvadsiatich otázkach zo 60. Preto si často myslia, že ju nemusia do svojej prípravy príliš zahŕňať. My učitelia však vieme, že to tak vôbec nie je a, že ich znalosti gramatiky sa testujú v každej časti maturitnej skúšky, najviac v produktívnych a interaktívnych častiach - písanie a rozprávanie. Aby si študenti uvedomili túto skutočnosť, ukážme im prepojenie gramatiky v jednotlivých zručnostiach a neustále im to pripomínajme. Nižšie nájdete niekoľko nápadov, ako precvičiť gramatiku so študentmi na maturitnú skúšku.

Opis obrázkov

V rámci opisu obrázka môžeme použiť vzorový popis a požiadať študentov, aby zvýraznili slovesné časy, modalitu a odôvodnili ich použitie. Za použitia takých istých slovesných časov (prítomný jednoduchý a priebehový) a modálnych slovies študenti následne opisujú obrázok, aby si precvičili a zautomatizovali gramatické štruktúry. Odporúčame daný typ cvičenia personalizovať a nechať študentov opisať vlastnú fotografiu napr. z Instagramu/Facebooku.

Písomná časť

Môžeme znovu zopakovať pravidlá pre tvorbu a použitie prítomných časov (prítomný jednoduchý, priebehový a predprítomný) a poukázať na ich použitie v písomnom prejave napríklad: prítomného priebehového času vo formálnom emaili (I´m writing to…), pri písaní pohľadnice (I´m enjoying every minute., I´m having a great time., Sun is shining every day.); predprítomného času v neformálnom emaili (I haven´t heard from you for ages!, I haven´t written earlier because…).

Počúvanie

Pripomeňme študentom všeobecne platné pravidlo, na ktoré často zabúdajú a tým je: pozorne si prečítajte otázku a uvedomte si či sa otázka týka minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti. Počas nahrávky môžete počuť všetky časy, avšak zamerajte sa na čas, ktorý je zmienený v otázke.

Čítanie

V dlhších článkoch sa študenti ľahko strácajú v spleti dlhých súvetí s viacerými spojovacími výrazmi a tiež vo vetách s použitím trpného rodu. Pre zorientovanie v dlhých súvetiach je vhodné zvýrazniť spojovacie výrazy a spojky, čím si študenti uvedomia aj význam a vzťah výrokov vo vete a rýchlejšie zodpovedia otázky. V trpnom rode je žiaduce zvýrazniť podmet a predmet vety (ak je vyjadrený) a tým si študenti uvedomia, kto je činiteľom deja a na kom (čom) je dej vykonávaný (pasívny prijímateľ).

Jazyková kompetencia

Samotná časť jazyková kompetencia (Language in Use) je zameraná na znalosť gramatiky, najmä na predložkové a slovesné väzby, časy a ostatné javy na úrovni B1. Zodpovedajúce gramatické javy, ktoré je potrebné zvládnuť pre úspešné absolvovanie maturitnej skúšky nájdu učitelia aj študenti v Longman Exam Activator.

Je dobre známe, že gramatika je väčšinou vnímaná ako nutné zlo, ale vieme ju naservírovať aj ako chutnú prílohu k hlavnému jedlu. Ak máte ďalšie recepty, ako gramatiku podať študentom, podeľte sa s nami v komentári pri príspevku k dnešnými Teaching tipu na našej facebookovej stránke - "sharing is caring".  facebook logo

Danka Sekerková

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Danka foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson