Tipy do výučby

September je tu. Vitajte späť v škole!

Začať pracovať so študentmi po prázdninách nie je jednoduché. Väčšina z nich ešte stále žije v „prázdninovom svete“. Aby študenti opustili prvé hodiny anglického jazyka s úsmevom a urobili prvé kroky do reálneho sveta, potrebujete „icebreakers“. V septembrovej časti „Teaching tip“ Vám ponúkame pár nápadov, ako „prelomiť ľad“ na hodinách anglického jazyka.

Predstavenie partnera (Present your partner)

Rozdeľte študentov do dvojíc. Začiatočníkom môžete poskytnúť hotové otázky (Odkiaľ si? Čo robíš vo voľnom čase?) a pre ostatných zadajte témy (rodina, koníčky, letná dovolenka). Študenti si môžu navrhnúť témy aj sami. Potom kladú otázky a odpovedajú na ne vo dvojiciach a následne každý študent predstaví partnera triede. Študenti sa musia navzájom počúvať, lebo po predstavení partnerov im zadáte kontrolné otázky ako napr.: Kto má záľubu, ktorú by ste chceli vyskúšať a prečo? S kým máte niečo spoločné a pod.

Fotky z dovolenky (Holiday snaps)

Ukážte študentom zaujímavú fotografiu zo svojej letnej dovolenky. Potom ich rozdeľte do dvojíc. Každá dvojica má za úlohu tvoriť otázky k fotografii. Potom študenti kladú otázky a Vy na ne odpovedáte. Študenti musia počúvať Vaše odpovede pozorne, lebo ďalšou úlohou je zapamätať si čo najviac podrobností z Vašej dovolenky. Najšikovnejšieho študenta odmeňte. (môžete aj malým suvenírom z dovolenky, ak máte jeden zvyšný J)

Šikovné stoličky (Clever chairs)

Študenti pracujú v skupinách (5-6 študentov v jednej skupine). Stoličky rozložte do kruhu tak, aby jeden študent v každej skupine nemal stoličku a ostane stáť uprostred. Dajte študentom témy (rodina, práca, čo mám a nemám rád atď.). Študent, ktorý stojí v strede kruhu, musí vymyslieť vetu na danú tému ("Mám dvoch bratov" / "Moja mama je učiteľka" / "Milujem rockovú hudbu"). Študent (študenti), pre ktorého je vyhlásenie pravdivé, sa musí postaviť. Keď všetci študenti stoja, musia si rýchlo nájsť inú stoličku (vrátane študenta, ktorý robil vyhlásenia). Ten, ktorý nenájde stoličku, zostane v strede kruhu a bude tvoriť vety. Je to veľká zábava pre študentov všetkých vekových kategórií. Aj pre učiteľa!!! 

Učiteľ hovorí klamstvá (Teacher tells porkies)

Napíšte študentom text o sebe, v ktorom sa predstavíte (alebo pravdivý text o nejakej známej osobnosti). Vložte do textu desať faktov, ktoré nie sú pravdivé. Študentov rozdeľte do dvojíc alebo do skupín. Následne sa musia spolu dohodnúť na nepravdivých faktoch a potom formulovať otázky, pomocou ktorých zistia, či sú tvrdenia pravdivé alebo nie. Každá dvojica/skupina dáva striedavo otázky, kým sa nezistí pravda o učiteľovi (známej osobnosti). Je to skvelý spôsob na posúdenie úrovní študentov na začiatku kurzu a na získanie predstavy o ich silných a slabých stránkach.

Výber z dvoch možností (Alternative)

Rozdeľte triedu na dve polovice. Predstavte sa jednej polovici triedy, niekedy povedzte pravdu a niekedy výmysel. Potom sa predstavte druhej polovici triedy, zmeňte výmysly na pravdy a pravdy na lži. (Môžete predstaviť triede buď seba, alebo známeho človeka). Potom študenti pracujú vo dvojici a pokúsia sa vytvoriť správny obraz svojho učiteľa (známeho človeka). Môžu zadávať otázky, aby si mohli kontrolovať svoje nápady.

Ak sa Vám „icebreakeri“ zapáčili, vyskúšajte ich!

Prajeme úspešný začiatok nového školského roka.

Tím Slovak Ventures

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson