Tipy do výučby

Pokiaľ ste niekedy učili kurzy Business English, určite budete súhlasiť s tým, že študenti týchto kurzov sú neustále veľmi zaneprázdnení. Lekcie často začínajú neskôr, alebo sú skôr ukončené, alebo dokonca zrušené na poslednú chvíľu, pretože pracovné povinnosti dostanú prednosť pred lekciami angličtiny.  Čo teda vlastne učiť v týchto kurzoch, aby sme si mohli byť istí, že naši študenti skutočne využijú preberanú látku v praxi?

Slovnú zásobu zo svojho odboru majú profesionáli zväčša v malíčku a orientujú sa v jeho terminológii  lepšie ako my, lektori. Gramatické štruktúry ich často nezaujímajú, pretože nevidia možnosť ich využitia v bežnej komunikácii. Jednou z vecí, ktorú naopak môžu okamžite použiť všetci odborníci v rôznych situáciách nielen na pracovisku, sú tzv. soft skills. Mäkkým zručnostiam sa v angličtine výstižne hovorí aj ‘people skills’. Ide v podstate o stratégie a schopnosti, ktoré môžu zásadne uľahčiť rôzne komunikačné situácie a dopomôcť k dosiahnutiu želaného výsledku. Konkrétne ide o zručnosti ako je aktívne počúvanie, spolupráca, vyjednávanie, rozhodovanie, dávanie a prijímanie spätnej väzby.

V tomto tipe do výučby si ukážeme, ako je možné lekciu zameranú na mäkké zručnosti naplánovať a aké zdroje využiť. Použité príklady pochádzajú z novej série učebníc k výučbe obchodnej angličtiny Business Partner od vydavateľstva Pearson (predtým Longman). Modulárny systém učebnice umožňuje flexibilitu vo výučbe. Lektor môže vyberať potrebné témy a preskakovať medzi lekciami, a týmto spôsobom ich svojim študentom pripraviť na mieru. Na konci článku nájdete odkazy na ďalšie autentické zdroje, ktoré Vás môžu vo výučbe inšpirovať.

1. Relevantné témy

Je nutné poznať očakávania a potreby vašich študentov, preto sa ich pýtajte, čo ich zaujíma, čím sa zaoberajú a v čom sa chcú zlepšovať. Môže to byť napríklad Influencing, teda presvedčovacie schopnosti.

2. Výučbový cieľ

Pre každú lekciu stanovte výučbový cieľ a nezabudnite tento cieľ na začiatku hodiny uviesť, aby študenti vedeli, aké praktické zručnosti si z hodiny odnesú, napr. Learners are aware of different ways to influence other people and can use a range of phrases for dealing with objections.

3. Zahriatie alias warm-up

Veľmi dobre nám poslúžia otázky k diskusii vo dvojiciach alebo skupinách. Otázky by mali byť personalizované, aby si študenti spojili obsah lekcie s vlastnou skúsenosťou. Napr. What situations have you been in, or might you be in, when you need to influence someone?

4. Mäkké zručnosti názorne 

Skvelým nástrojom pre výučbu mäkkých zručností sú videá, pretože v  krátkosti vystihnú celú komunikačnú situáciu a jasne demonštrujú zvolené stratégie. Pusťte študentom úvodné video.

Paula v ňom popisuje, akým spôsobom jedná s klientami. Jej nadriadený Matt ju upozorňuje, čo môže od konkrétneho klienta očakávať. Študenti na základe tohto videa preberajú, či Paulin spôsob jednania zapôsobí na klienta (cvičenie 2A).

BP teaching tip

5. Stratégie (Push and Pull) 

Následne sa študenti zoznámia s dvoma stratégiami ovplyvňovania, teda ‘push and pull’ (cvičenie 2B). Priraďovaním viet 1-4 si overíme porozumenie týmto stratégiám, prípadne  môžeme prebrať možné výhody a nevýhody týchto prístupov.

6. Stratégie v kontexte

Nadväzujúce videá potom jasne ukážu, akým spôsobom sa dané stratégie dajú aplikovať. Ukážte videá A a B študentom a tí k nim po vzhliadnutí priradia stratégiu ‘push’ alebo ‘pull’. Požiadajte študentov, aby si počas sledovanie robili poznámky, aké funkčné frázy a výrazy boli použité v jednotlivých situáciách.

Option A

Option B

7. Komunikačné situácie

Aby ste odhalili študentom správne odpovede pre priraďovanie videí A a B, pusťte im záverečné video, kde hovorí odborník, ktorý rozoberá obe predchádzajúce videá a hodnotí úspešnosť použitých stratégií a ich výhody a nevýhody.

8. Aktivácia

Keď dôkladne preberieme konkrétne zručnosti vrátane funkčných fráz, je na študentoch, aby sa pokúsili túto zručnosť aplikovať. Jednou z možností je role-play, ktorá veľmi dobre simuluje reálne pracovné  alebo životné situácie. V nasledujúcej ukážke majú študenti na výber zo štyroch scenárov (cvičenie 9A), ale fantázii sa medze nekladú. Pokiaľ majú študenti vlastné nápady, môžu si ich rovnako precvičovať.

BP teaching tip2

9. Sebahodnotenie

Zopakujte výučbový cieľ a nechajte študentov, aby sa ohodnotili, ako dobre ich zvládli. 

 

Použité videá a ukážky sú súčasťou titulu Business Partner. Ako inšpiráciu pre výučbu Business English a mäkkých zručností však môžete použiť mnoho voľne dostupných zdrojov z internetu, niekoľko  užitočných odkazov nájdete nižšie. 

TED, ideas worth spreading:  https://www.ted.com/

BBC Business Daily: https://www.bbc.co.uk/programmes/p002vsxs

The Guardian: https://www.theguardian.com/uk/business

Forbes: https://www.forbes.com/

 

Prajem Vám mnoho úspechov a zábavy pri výučbe obchodnej angličtiny a nezostáva než dodať Let’s get down to business.

Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Jarka kruh

 


Tento tip do výučby bol voľne inšpirovaný článkami z Pearson Blog:

https://www.english.com/blog/soft-skills-in-business-english/

https://www.english.com/blog/four-resources-for-business-english/

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson