Tipy do výučby

Žijeme vo svete neustále sa zvyšujúcej mobility a prístupu k informáciám. Každý deň prijímame množstvo informácií, ktorým potrebujeme porozumieť a ďalej ich odovzdať, resp. vysvetliť ostatným. Ako na to? Prečítajte si náš nový Teaching tip.

Mediácia je základnou črtou komunikácie a je založená na používaní jazyka v reálnom svete. Mediácia nie je len o osvojení štyroch zručností (čítanie, hovorenie, počúvanie, písanie) ale je to celý rad činností a stratégií, pri ktorých vedome prispôsobujeme obsah nášho prejavu konkrétnej situácii, konkrétnej osobe/osobám, aby náš prejav bol zrozumiteľný.

Lingvistická mediácia nie je nový koncept vo výučbe. V roku 2018 Rada Európy zverejnila Dodatok k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky (CEFR), v ktorom mediáciu zaradila medzi kľúčové zručnosti pri učení sa jazykov.

Viac informácií o dodatku „Companion Volume with New Descriptors“ nájdete TU.

Alebo sa pozrite na video:

V novembrovom vydaní „Teaching tipu“ sme pre vás pripravili nápady, ako implementovať sprostredkovanie (mediáciu) do výučby.

Čo sú to mediačné aktivity? Dokument Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) ich opisuje ako:

  1. sprostredkovanie textu
  2. sprostredkovanie konceptov
  3. sprostredkovanie komunikácie

A. Sprostredkovanie textu

Študenti si precvičujú mediáciu textu vtedy, keď hľadajú hlavné body alebo špecifické informácie v texte (v písanom aj hovorenom), alebo v nahrávke a potom ich odovzdajú svojim spolužiakom ústne, resp. písomne.

Roadmap Level B1 Unit 4 Lesson A

(Roadmap Level B1 Unit 4 Lesson A)

Písanie poznámok je užitočná zručnosť pre štúdium a prácu. Pomáha študentom učiť sa a zapamätať si informácie. Ak učíte starších tínedžerov, môžete im zadať nasledovnú úlohu. K úlohe budete potrebovať video nahrávku. Študenti pracujú individuálne. Ich úlohou je robiť si poznámky pre kamaráta, ktorý nie je prítomný na hodine. Po skončení video nahrávky pracujú vo dvojiciach a porovnávajú si poznámky. Študenti môžu pripraviť aj hlasovú správu neprítomnému kamarátovi a v prípade potreby ju aj skutočne poslať. 😊

Ak učíte mladších tínedžerov, vyskúšajte s nimi úlohu na základe cvičenia nižšie.

(pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Roadmap Level A2 Unit 6, Lesson A

(Roadmap Level A2 Unit 6, Lesson A)

Sprostredkovanie textu je aj schopnosť interpretovať graficky znázornené údaje (napr. stĺpcový graf, schému...), či už rečou alebo písmom, a takisto prekladať písaný text neformálne alebo spontánne do materinského jazyka. Analýza a vyjadrenie osobnej reakcie na texty (vrátane literatúry) a schopnosť porovnávať a kriticky hodnotiť literárne diela tiež patrí medzi mediačné aktivity.

B. Sprostredkovanie konceptov

Ak vyučujete komunikačné zručnosti v reálnom životnom kontexte, tak už precvičujete zručnosti mediácie so svojimi študentmi. 😊

Mediácia konceptov zahŕňa: spoluprácu v skupine, vedenie skupinovej práce, riadenie interakcií v skupine, koncepčné rozhovory, prípravu projektov.

V spoločnosti žijeme v skupinách a vo všetkých povolaniach sú skupiny alebo pracovné tímy úplnou samozrejmosťou. Preto sa aj študenti musia učiť pracovať v skupine. Práca v skupine je efektívna príležitosť precvičiť si mediačné zručnosti. Študenti majú príležitosť na výmenu myšlienkových postupov, na ich spájanie, vyvrátenie alebo rozvinutie. Práca v skupine ponúka možnosti spoznávať nové uhly pohľadu, študenti môžu profitovať z vedomostí iného člena skupiny a vzájomne sa inšpirovať.

(pre zväčšenie kliknite na obrázok)

 Roadmap Level A2 Unit 8, Lesson B

(Roadmap Level A2 Unit 8, Lesson B)

Panelová diskusia v triede učí študentov pracovať ako skupina. Je to aktivita, počas ktorej si študenti precvičujú logické usporiadanie svojich myšlienok a schopnosť ako ich jasne a efektívne prezentovať. Témy by ste mali vždy prispôsobiť úrovniam a záujmom študentov.

panel-discussion-1panel-discussion-2

 (pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Roadmap Level C1-C2 Unit 6 Lesson 6D

(Roadmap Level C1-C2 Unit 6 Lesson 6D)

C. Sprostredkovanie komunikácie

Sprostredkovanie komunikácie má za cieľ uľahčiť porozumenie a vytvoriť úspešnú komunikáciu medzi účastníkmi, ktorí môžu mať individuálne, sociokultúrne, sociolingvistické alebo intelektuálne rozdiely v názoroch, postojoch. Precvičovanie tejto mediačnej aktivity pomáha študentom pri riešení sporov, vyjednávaní a takisto môže byť užitočné pre každodenné interakcie v škole/na pracovisku.

 (pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Roadmap Level B2 Unit 7 Lesson Ca

 (pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Roadmap Level B2 Unit 7 Lesson Cb

(Roadmap Level B2 Unit 7 Lesson C)

 

Sprostredkovanie (mediácia) je základná zručnosť, ktorú používame v každodennom živote a je nevyhnutná pre študentov, ktorí sa chcú učiť angličtinu pre reálny svet.

Prezentované mediačné aktivity boli použité z učebnice ROADMAP. Informácie, ako aj produktovú prezentáciu k učebnici, nájdeteTU.

Ak by ste sa chceli dozvedieť ešte viac o mediácii, pozrite si záznamy webinárov na Youtube:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=FtSkGNrcqks  
  2. https://www.youtube.com/watch?v=SszlwYP2WYg   

 

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik / odborný konzultant pro AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson