Tipy do výučby

Task-Based Language Teaching (TBLT) je moderný prístup k výučbe jazykov, ktorý kladie dôraz na použitie jazyka prostredníctvom zmysluplných úloh. Namiesto tradičného zamerania na gramatiku a slovnú zásobu, zameriava sa TBLT na komunikáciu a použitie jazyka v reálnych situáciách.

TBL 1

Ako na to?

 1. Identifikácia úloh:
  • Vyberte úlohy, ktoré sú pre študentov relevantné a motivujúce. Tieto úlohy by mali odrážať skutočné situácie, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v bežnom živote, ako napríklad plánovanie výletu, písanie e-mailu, objednávanie v reštaurácii, alebo riešenie problémov v práci.
 2. Príprava fázy:
  •  Pred úlohová fáza: Uveďte tému a úlohu, ktorú budú študenti plniť. Môžete poskytnúť príklady, vysvetliť kľúčovú slovnú zásobu a frázy, ktoré môžu byť užitočné. Študenti si môžu robiť poznámky a pripraviť sa na plnenie úlohy.
  • Úlohová fáza: Študenti plnia úlohu vo dvojiciach alebo malých skupinách. Počas tejto fázy je dôležité, aby hovorili anglicky a používali jazyk k dosiahnutiu cieľa úlohy. Učiteľ by mal sledovať priebeh, poskytovať pomoc a spätnú väzbu podľa potreby.
  • Fáza po úlohe: Diskutujte o tom, ako úloha prebiehala, a zamerajte sa na jazykové problémy, ktoré sa vyskytli. Poskytnite spätnú väzbu a vysvetlenie k chybám, ktoré študenti urobili. Môžete tiež nechať študentov opakovať úlohu s cieľom zlepšiť svoje výkony.
 3. Hodnotenie:
  • Hodnoťte nielen správnosť jazykového prejavu, ale aj schopnosť efektívne komunikovať a dosiahnuť ciele úlohy. Poskytujte konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá študentom pomôže zlepšiť ich zručnosti.

TBL 2

Výhody TBLT

 • Praktické použitie jazyka: Študenti používajú jazyk v reálnych situáciách, čo zvyšuje ich motiváciu a zapojenie.
 • Rozvoj komunikačných zručností: TBLT podporuje aktívnu komunikáciu a interakciu medzi študentmi.
 • Prirodzené učenie: Študenti sa učia jazyk prirodzene, prostredníctvom praktických úloh a riešení problémov.
 • Flexibilita: Metóda je flexibilná a môže byť prispôsobená rôznym úrovniam pokročilosti a potrebám študentov.

TBL 3

Metóda BTLT a učebnice angličtiny

Úlohy využívajúce túto metódu nájdete aj v učebniciach angličtiny. Jednou z týchto učebníc je iSucceed, ktorá pomáha navyše žiakom rozvíjať zručnosti vzájomného a samostatného učenia sa v rámci "learn-to-learn" aktivít. Obsahuje unikátny obsah "real-life tasks and stories", ktorý žiakov učí budúcim zručnostiam cez autentické príbehy.

Záver

Task-Based Language Teaching je efektívna metóda, ktorá môže obohatiť výučbu angličtiny a pomôcť študentom rozvíjať praktické jazykové schopnosti. Vyskúšajte túto metódu na svojich hodinách a sledujte, ako študenti reagujú a ako sa ich schopnosť komunikácie v angličtine zlepšuje.

 

 

Prajem vám veľa inspirácie a zábavy vo výučbe!

  

Vaša metodička

Mgr. Lenka Nováková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

bara-kruh

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson