Tipy do výučby

Tvorenie otázok v angličtine patrí medzi jednu z najťažších oblastí gramatiky. Je to spôsobené predovšetkým veľkým množstvom slovesných časov v anglickom jazyku, prítomnosťou pomocných a nepravidelných slovies v otázkach a tiež nutnosťou dodržať špecifický slovosled. Výučba a precvičovanie otázok teda nie sú vôbec ľahké, aj keď v reálnom prostredí ide o jeden z najdôležitejších nástrojov komunikácie. Či už počas cestovania, nakupovania, alebo v pracovnej komunikácii, neustále kladieme otázky, aby sme sa spýtali na správny smer, na cenu, na najrôznejšie podrobnosti.

Napriek tomu výučbové materiály a jazykové skúšky často vyžadujú od študentov predovšetkým odpovedanie na otázky a nie pýtanie sa, aj keď je to v bežnom živote rovnako dôležité. V dnešnom tipe do výučby sa teda zameriame na to, akým spôsobom je možné precvičovať tvorbu otázok na hodinách angličtiny.

Dotazník

Môžeme využiť najrôznejšie dotazníky, ktoré sa objavujú v novinách alebo na sociálnych sieťach a zahrať sa so študentami na novinárov. Tento konkrétny dotazník pochádza z novej učebnice všeobecnej angličtiny pre teenagerov a dospelých - Roadmap (úroveň A2) a zaoberá sa  otázkami v jednoduchom prítomnom čase.

Študenti si najskôr prečítajú text pre seba a potom môžu čítať spoločne vo dvojiciach. Jeden číta otázky a druhý odpovede. Keď sa s textom týmto spôsobom dôkladne zoznámia, môžu postúpiť k ďalšiemu cvičeniu (3 a), ktoré im pomôže zapamätať si opytovacie slová a príslovky.

TT nebat se zeptat se 1 TT nebat se zeptat se 2

Vo chvíli, keď preberieme štruktúru otázok, teda slovosled a použitie pomocných slovies, môžeme lekciu ukončiť cvičením, v ktorom študentom poskytneme iba odpovede a oni vytvoria príslušné otázky (viď obrázok nižšie). Pokiaľ by tvorba celých otázok bola ešte príliš náročná, je možné úlohu zmeniť tak, že študenti dostanú otázky a odpovede zvlášť a spájajú dvojice dohromady (matching, cvičenie b).     

TT nebat se zeptat se 3 TT nebat se zeptat se 4

 

Variácie otázok

Pri náročnejších alebo úplne nových štruktúrach môžeme použiť drilovacie cvičenia, aby si študenti danú štruktúru lepšie zapamätali a dostali ju „pod kožu“. Tento typ cvičení je možné použiť napríklad pre predprítomný čas, superlatív, určité frázy v otázkach (remind someone of something). Študenti majú sadu otázok z učebnice (nasledujúce otázky z Roadmap úroveň B1), ktorú obmieňajú. 

TT nebat se zeptat se 6

 

Do you have a ___________ that reminds you of _____________?
Do you have a photo that reminds you of happy times ?
food home
song a special moment
piece of clothes a special place
book someone

Pre predprítomný čas:

Have you ever ______________________?
Have you ever eaten sushi ?
tried scuba-diving
visited some exotic place
won a competition
driven a racing car

Hry s otázkami

Študenti vytvoria skupinky a vždy podľa témy lekcie si jednotlivec vymyslí identitu, povolanie alebo predmet a ostatní študenti sa kladením otázok snažia odhaliť, o koho alebo o čo sa jedná. Učiteľ by mal určiť, či majú študenti klásť uzavreté otázky (yes-no questions) alebo otvorené (when, where, who…). Práca v skupine má tu výhodu, že študenti, ktorí práve nekladú otázku, môžu kontrolovať, či bola otázka vytvorená správne. A pokiaľ nebola, tak ju študent musí opraviť. Pre otázky v minulom čase môže byť tajomnou identitou historická postava, napr. Cleopatra - Did you live in the 20th century? Were you British? Were you a king or a queen?.

Pre precvičenie otázok s trpným rodom hádame predmety, napr. A book – Is it made of metal? Is it used as an instrument for work? When was it invented? 

 

Hlavným cieľom výučby angličtiny by mala byť príprava na komunikáciu v reálnom svete, pretože tvorenie otázok je neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek dialógu. Pokiaľ hľadáte nové materiály pre výučbu, ktoré ponúka autentický jazyk a podporujú rozvoj všetkých komunikačných schopností, pozrite sa na novinku vydavateľstva Pearson učebnicu Roadmap, z ktorej boli použité príklady v tomto tipe do výučby.

Mnoho zvedavých študentov, ktorí sa neboja pýtať, praje 

Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Jarka kruh

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson