Tipy do výučby

Nechajte ich ďalej rozprávať ako cez prázdniny. Všetci učitelia vieme, že akákoľvek snaha o utíšenie študentov v prvom školskom týždni je „mission impossible“. Rozjarení študenti s hlavou plnou prázdninových príbehov a zážitkov bzučia ako včeličky v úli, nie však usilovnosťou ale svojimi ústami. Využite ich úvodné nadšenie, ochotu hovoriť a zdieľať svoje zážitky na hodinách angličtiny. Nižšie Vám ponúkame zábavné a pútavé aktivity na precvičovanie hovorenia. Pomocou týchto cvičení usmerníte aj študentov, aby bol ich prejav štruktúrovaný, gramaticky správny a zároveň zopakujete slovnú zásobu z oblasti prázdninových aktivít, cestovania, športovania, poznávania krajín a miest, počasia, dát a čísloviek…

Doba, keď sa do školy nosili tlačené fotografie, je preč a tým aj neustále zabúdanie. Prístup k fotkám na smartfónoch alebo na virtuálnom úložisku je otázkou pár klikov. Nám učiteľom je však známe, že kreativita študentov pri vymýšľaní rôznych výhovoriek, prečo nemajú k dispozícii žiadne fotky ani v elektronickej podobe, je nevyčerpateľná. Nasledujúce aktivity je možné použiť aj bez fotografií.

Slová, vety, príbehy

Aby sme študentom uľahčili písanie prázdninového príbehu, vyzveme ich najskôr k popisu fotky (osoby, miesta, počasia, aktivity, predmetu, časti dňa). Následne z daných slov vytvoria jednoduché vety a vo dvojici si skontrolujú ich správnosť. Monitorujte a opravujte prípadné chyby. Z viet následne vytvoria príbeh pomocou prostriedkov logickej nadväznosti. Napíšte potrebné spojovacie výrazy na tabuľu (podľa úrovní študentov) napr. časové výrazy: first, at the beginning, then, next, after, at the end, finally…

Prázdninové domino

Táto aktivita môže byť pokračovaním predchádzajúcej. Študent popisuje prázdninovú fotografiu pred celou triedou a ihneď ako iný študent započuje slovo/výraz s podobnou tematikou, ktorú má na svojej fotke pokračuje v príbehu. Týmto spôsobom sa vytvorí prázdninové domino alebo reťaz až k poslednému študentovi v triede, ktorý samozrejme prehrá. Aby sme zamestnali aj študentov, ktorí už doplnili svoj opis do domina, musia dávať aj naďalej pozor a zapisovať slová/výrazy, pomocou ktorých domino nadväzuje. Po vysvetlení hry začnite s popisom fotografie vy.

Prázdninová destinácia

Rozdeľte študentov do 4–5členných skupín. Každý z nich si zapíše na papier, kde bol na prázdninách, alebo použije fotku. Napíšte na tabuľu nasledujúce otázky:

Did you go to … (country, city)?

Did you travel by… (means of transport)?

Did you stay on holiday for… (time)?

Did you spend your holidays with… (people)?

Did you … (activity)?

a pripravte a vytlačte /skopírujte pre každého študenta nasledujúcu tabuľku:

Name of student Destination (where) Means of transport Time (how long) People (who with) Activity (what)
           
           
           
           

 

Vyberte prvého študenta, ktorý bude odpovedať ostatným ba vyššie uvedené otázky (odpovede áno/nie). Aktivitu sadá ľahko premeniť na súťaž, a to tým spôsobom, že skupina, ktorá prvá vyplní tabuľku pre každého študenta, vyhráva.

Porovnávanie fotiek

Keďže prázdninové fotografie majú podobné témy, môžeme ich použiť aj ako prípravu k ústnej časti maturitnej skúšky Popis obrázka (popis, porovnanie a zážitky a skúsenosti). Uvádzame tu pomocné modelové frázy pre popis obrázkov, ktoré sú súčasťou učebnice pre prípravu na maturitu Exam Activator.

activator-1 activator-2

Netradičný príbeh cestovateľa

Z uvedenej učebnice uvádzame zábavnú cestovateľskú aktivitu nielen pre maturantov. Pripravte jednu kópiu pre každého študenta. Povedzte študentom, že budú písať cestovateľský príbeh (pravdivý/fiktívny). Každý vyplní prvú vetu na papieri a zahne ho tak, aby ju ďalší študent nevidel. Podá papier susedovi, ktorý v príbehu pokračuje. Následne papiere kolujú v triede, pokiaľ sa nevyplní posledná veta. Príbehy sa môžu čítať pred celou triedou, alebo v skupinke.

 0012

Niet pochýb, že počas čítania príbehu z posledného cvičenia sa spolu so študentmi dobre pobavíte a náležite naladíte na začiatok školského roku.

Prajem Vám všetkým úspešný a pohodový vstup do nového školského roka.

Danka Sekerková

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Danka foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson