Tipy do výučby

Je začiatok posledného mesiaca v škole. Je to jedno z najnáročnejších období v priebehu školského roka, ako študentov tak aj učiteľov - opakovanie učiva, oprava známok, hodnotenie práce študentov. Tieto činnosti môžu byť veľmi unavujúce.

Opakovanie je pre šikovnejšie deti nuda a pre tie, ktoré sa nepripravovali na hodiny systematicky je opakovanie stresujúce. Poďme zaistiť, aby bolo opakovanie pre obe skupiny študentov atraktívnejšie a užitočnejšie. Kombinácia tvorivosti, fantázie a zábavy zvyšuje schopnosť študentov spomenúť si na prebraté učivo.

Pozrime sa na niekoľko nápadov na opakovanie učiva:

Opakovanie slovnej zásoby

  • Rozdajte študentom papier so slovíčkami z lekcií, ktoré chcete opakovať. Študenti musia povedať, ktoré slová sú slovesá, prídavné mená, ktoré majú pozitívny alebo negatívny význam, ktoré sa týkajú ľudí, ktoré vecí a pod. Zložitejšou variantnou je vytvoriť definíciu daného slova.
  • Rozdeľte študentov do troch alebo štyroch malých skupín a požiadajte ich, aby napísali čo najviac slov súvisiacich s témou lekcie. Nastavte časový limit a dajte skupinám body za každé správne slovo.
  • Používajte obrázky, skutočné objekty alebo dokonca zvuky a chute na opakovanie. Napríklad, ak opakujete tému "cestovanie", prineste mapy, pohľadnice. Požiadajte študentov, aby pomenovali predmety a hádali názov lekcie.
  • Vyberte slová, ktoré budete opakovať, a potom s nimi vytvorte príbeh. Príbeh napíšte na papier, ale vynechajte slová na opakovanie. Študenti potom dopisujú chýbajúce slová.
  • Rozdeľte svojich študentov do skupín a dajte im rôzne idiomatické výrazy. Študenti kreslia obrázok, alebo pripravia krátky náčrt zobrazujúci obrazový význam idiómu. Ostatné skupiny hádajú význam idiómu. Môžete dávať body za správne výrazy.

Opakovanie gramatiky

  • Často potrebujeme opakovať gramatické štruktúry, ktoré nie sú zábavné, napríklad minulý čas jednoduchý, alebo minulý čas nepravidelných slovies. Použite krabicu ako "kôš". Dajte študentom loptu (malú klasickú alebo z papiera) a nechajte ich strieľať na kôš. Predtým ako vystrelia, musia splniť úlohu: vytvoriť správne gramatické štruktúry vo vetách. Každý hodený kôš je jeden bod.
  • Väčšina študentov rada hrá stolové hry. Môžete navrhnúť svoju vlastnú, aby ste opakovali gramatický čas a štruktúry, ktoré sa študenti naučili, alebo použite niektoré z tých, ktoré nájdete na: http://www.bookmall.sk/obchod/hry-a-doplnky
  • Noughts and Crosses (Tic Tac Toe) je ďalšia všestranná hra, ktorá môže byť prispôsobená rôznym potrebám. Čo musíte najprv urobiť je vybrať, akú gramatiku a gramatické štruktúry chcete so študentmi opakovať. Potom napíšte témy na 9 kariet. Usporiadajte karty lícom dole na stôl v klasickej mriežke Tic Tac Toe 3 x 3. Nakreslite na tabuľu rovnakú mriežku. Tímy postupne vyberajú štvorce (môžete pridať písmená vodorovne a číslice zvisle, aby študenti mohli jednoduchšie vyberať štvorce). Obráťte kartu a odhaľte študentom gramatický čas alebo štruktúru. Študenti jedného tímu musia uviesť príklad, aby získali svoje X alebo O (varianta 1) alebo jeden tím položí otázku a druhý musí odpovedať správne, aby získal svoje X alebo O na mriežke (varianta 2). Vyhráva ten tím, ktorý dostane tri X alebo O vodorovne, zvisle, alebo diagonálne ako prvý.
  • Zosobnenie gramatického javu je tiež účinné, napr. študenti tvoria príbeh o  známej osobe, napríklad priateľovi alebo príbuznom, alebo naopak tvoria nejaký zvláštny, zábavný alebo neskutočný príbeh, v ktorom používajú gramatiku, ktorú chceme s nimi preopakovať.
  • Gramatika môže byť zábavná, ak ju praktizujete pútavým spôsobom ako sú napríklad online hry, video hry alebo hry, ktoré nájdete na Active Teach k učebniciam Pearson, napr. New English Adventure, Focus aj.

fun

Opakovanie tej istej témy/predmetu môže byť jednotvárne, ale keď nájdete správny spôsob ako ho uskutočniť v triede, môže priniesť radosť a osoh vo vyučovaní jazyka.

Napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ako opakujete gramatiku a slovnú zásobu vy. 

 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson