Tipy do výučby

Tento tip do výučby by som rada začala citátom Marka Twaina: „Sme tým, čo si pamätáme. Bez pamäti mizneme, prestávame existovať.“ Téma pamäti sa tak nejako automaticky začala častejšie objavovať ako ústredný motív môjho učiteľsko-metodického pôsobenia. Stala sa témou niekoľkých mojich seminárov aj webinárov . Zúčastnila som sa workshopov na túto tému. Predovšetkým je to ale téma, ktorej by sme určite my, učitelia, radi prišli na koreň. Odhalili, ako súčiastky tohto mechanizmu fungujú a ako by sme ho mohli ovládnuť a naštartovať tak, aby pracoval pre čo najväčší prospech našich žiakov a študentov. Nám, učiteľom, by priniesol veľkú radosť a uspokojenie v podobe jazykovo sebavedomých a šikovných žiakov.

Začneme ale z druhého konca. Aké sú najčastejšie dôvody zabúdania?

  • Nedostatočné porozumenie
  • Nedostatočná pozornosť, niekedy jednoduchý fakt, že hovoríme príliš ticho a žiaci nás nepočujú
  • Rušivé podnety
  • Únava, nervozita, emócie, nálady a stres
  • Nesúlad novej informácie s informáciami už uloženými
  • Nedostatočný cyklus opakovania a precvičovania nových informácií
  • Bezvýznamnosť informácií – nepamätáme si, čo pre nás nemá hodnotu
  • Nedostatočná organizácia - snažíme sa do nášho mozgu vtesnať príliš mnoho informácií, bez ich rozdelenia do kategórií
  • Dehydratácia - mozog potrebuje vodu, aby mohol rýchlejšie vodiť elektrické impulzy

Pokúsme sa teda pozrieť ako na to, ako sa praktickým spôsobom vyhnúť alebo minimalizovať negatívne faktory, ktoré bránia našim žiakom naplno využívať kapacity ich pamäti a osvojovať si cudzí jazyk omnoho efektívnejšie, spoľahlivejšie a trvalejšie!

Vybudujte Vašim študentom sebavedomie, že si vedia zapamätať omnoho viac, ako si spočiatku myslia. Najskôr sa spýtajte, či si dokážu zapamätať napríklad desať miestne číslo. Pokiaľ sa im to bude zdať nemožné, naučte ich nasledujúcu metódu. Nech si ku každej číslici priradia obraz a potom si vytvoria príbeh, ktorý bude danému číslu zodpovedať: 0 - vajíčko, 1 - bič, 2 - labuť, 3 - trojzubec, 4 - stolička, 5 - had, 6 – hracia kocka (padla šestka), 7 - trpaslík, 8 - snehuliak, 9 - nafukovací balónik.

Číslo 2866047985 si môžem predstavovať napríklad ako tento príbeh: Vidíte pred sebou labuť, ktorá sa k vám blíži, a vy si všimnete, že má na krídle vytetovaného snehuliaka. Labuť si týmto krídlom siahne do vrecka, vyberie dve hracie kocky, vyhodí ich do vzduchu, kde sa jedna premení na vajíčko a druhá na stoličku. Skôr ako stačí dopadnúť, priletí trpaslík nesený nafukovacím balónikom. Obe veci chytí, znesie sa dole a vy vidíte, že na ramene má tiež vytetovaného snehuliaka a k tomu ešte hada.

Vyskúšali ste si to sami? Ja áno a funguje to! Celé číslo mi spoľahlivo utkvelo v pamäti. Pri pokročilejších študentoch môžete prípravu na túto pamäťovú hru zadať v skupinkách, v ktorých si každá skupinka vymyslí k čísliciam jeden predmet v angličtine. Potom sa môžu pokúsiť po anglicky porozprávať celý svoj originálny príbeh: A Tattooed Swan Story!
Na predchádzajúcom príbehu sme si ukázali aj to, že čím “fantastickejší a zvláštnejší” je kontext, v ktorom prezentujeme fakty potrebné k zapamätaniu , tým ľahšie a efektívnejšie sa nám v pamäti uloží. (Som si istá, že príbeh s labuťou si budete pamätať ešte dlho). Skúste využiť neobvyklý kontext aj pri prezentácii gramatických javov.

Zaraďte z času na čas aktivity na tréning pamäti do Vašich hodín angličtiny. Inšpiráciu môžete nájsť napríklad tu http://www.treninkpameti.com/pametove-hry-na-internetu/.

Dajte priestor rozhodovaniu. Ak chcete, aby si Vaši študenti zapamätali nové slovíčka, zapojte pri ich zaradení do výučby tzv. “rozhodovacie” aktivity, keď sa žiaci musia ROZHODNÚŤ, aké slovíčko vyberú do medzery vo vete, ktoré slovíčka zoradia do príslušných stĺpcov, ktoré slovíčka pospájajú, aby vytvorili súslovie apod. Tak sa stávajú AKTÍVNYMI používateľmi danej slovnej zásoby a lepšie si všetko zapamätajú.

Vytvárajte asociácie! Je omnoho jednoduchšie zapamätať si novú informáciu, pokiaľ si ju môžu študenti spojiť s niečím, čo už poznajú. Vo veľkej miere vám môže pomôcť metóda PERSONALIZÁCIE – malých žiakov učte slovnú zásobu na hračkách, ktoré si prinesú z domu, pri väčších žiakoch využite ich fotografie a facebookové stránky. Dospelých študentov nechajte napríklad tvoriť záznamové denníky (čo všetko počas dňa zjedli, aké predmety použili, aké emócie zažili, ktoré úlohy splnili apod.)

Zničte stereotyp. Pamäti a ani iným mentálnym schopnostiam rozhodne neprospieva stereotyp. Snažte sa preto čo najviac meniť vašu zabehanú rutinu. Ja občas nechám študentov , aby si sami vymysleli tému hodiny. Zmením usporiadanie v triede, alebo si pozvem nejakého anglicky hovoriaceho hosťa. Myslím si ale, že postačí aj upravovať štruktúru hodiny tak, aby si študenti nemohli byť vždy istí, co ich čaká.

Pamäť našich študentov, a samozrejme aj naša vlastná, je významným faktorom, ktorý hrá zásadnú úlohu v tom, ako bude naša práca efektívna a koľko kvalitne jazykovo vybavených žiakov opustí naše hodiny angličtiny. Ale nezabudnite: Zabúdanie je úplne prirodzený a ľudskému mozgu prospešný proces, ktorý ho chráni pred preťažením informáciami. Ani naši žiaci sa mu nemôžu úplne vyhnúť a preto je potrebné s tým počítať. Vyššie uvedené aktivity a princípy by Vám však mali pomôcť, aby množstvo zapamätávaného prevážilo nad množstvom zabúdaného.

Článok je voľne inšpirovaný príspevkom Memory techniques - part 1 z www.longman.com/exams/.

Mgr. Šárka Miková
metodik výučby anglického jazyka

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson