Tipy do výučby

Personalizácia, alebo prepojenie osobného života žiakov či študentov s výučbou angličtiny, je stále častejšie skloňovaný prístup, pokiaľ sa zaujímate o to, ako zlepšiť motiváciu a tým pádom i úspešnosť Vašich študentov v cudzom jazyku. Personalizácia – motivácia – úspešnosť: kto z nás, učiteľov angličtiny, by nechcel prebehnúť týmito tromi métami a splniť si svoj profesionálny sen – mať triedu plnú nadšených a úspešných žiakov, s ktorými bude radosť pracovať? V tomto článku by som Vám rada priblížila, akým spôsobom personalizácia funguje a tiež ukázala niekoľko aktivít, ktoré Vašim študentom umožnia preniesť aspoň časť ich osobného života do jazykovej učebne.

Personalizácia je jedným z najdôležitejších krokov akéhokoľvek učebného procesu (a z hľadiska angličtinárov predovšetkým toho, ktorý sa týka ich školského predmetu). Keď študenti používajú novú slovnú zásobu, aby sa vyjadrovali o sebe samých či veciach, na ktorých im záleží, je ich motivácia a miera stresu úplne odlišná od plnenia všeobecných úloh, keď sa zameriavajú predovšetkým na správnosť svojich odpovedí. Personalizované aktivity sa dajú využiť vo všetkých fázach výučby cudzieho jazyka: pri prezentácií, precvičovaní i následnej produkcii. Môžete s ich pomocou precvičovať slovnú zásobu, gramatiku i funkčný jazyk. Personalizácia je dôležitá pri všetkých vekových skupinách študentov – mladších aj starších žiakov, študentov stredných škôl i dospelých. A základným ukazovateľom, ktorý Vám pomôže spoznať, či ide o personalizovanú aktivitu, je Vaša odpoveď na otázku: Súvisí táto otázka/cvičenie/projekt apod. akýmkoľvek spôsobom s osobným životom mojich študentov? Pokiaľ si odpoviete ÁNO, ste na správnej ceste jednoduchšie motivovať Vašich študentov!  

 

UČEBNÉ MATERIÁLY

I keď učebnice anglického jazyka mávajú väčšinou jednotnú podobu, dá sa vhodným výberom učebnice, ktorá využíva princípy personalizácie, zjednodušiť prácu. Pre mladších žiačikov môžete siahnuť po učebnici, ktorá v spolupráci s filmovými štúdiami Disney – Pixar, obsahuje rozprávkové postavičky dobre známe deťom – kamaráti, ktorých už poznajú z filmov a kníh (New English Adventure od vydavateľstva Pearson). Pri starších študentoch a dospelých Vám s personalizáciou pomôžu také učebnice, ktoré obsahujú aktuálne fotografie známych osobností, miest a udalostí, o ktoré sa študenti zaujímajú vo svojom voľnom čase.

Personalizáciu môžete využiť aj pri výrobe kartičiek, obrázkov, plagátov a hracích plánov, ktorých výrobu necháte na samotných študentoch.  Nielenže si sami uľahčíte prácu, ale získate jedinečný výučbový materiál, ku ktorému budú mať Vaši študenti úplne iný vzťah ako k predtlačeným šablónam. Preberáte s Vašimi mladšími žiakmi časti tela? Nechajte ich nakresliť príšeru s dvomi hlavami, jednou rukou, tromi nohami a šiestimi ušami. Môžu  ju potom popisovať, porovnávať, koho je strašidelnejšia, a nakoniec si môžete v triede na nástenke urobiť výstavku. Dospelí študenti môžu napríklad konečne zrealizovať svoj „dom snov“ (i keď len na pôdoryse papiera J). A tak ďalej.

A nakoniec materiál zo všetkých najosobnejší – fotografia. Pokiaľ Vaša učebnica neobsahuje dosť autentických fotografií, s ktorými by sa Vaši študenti mohli stotožniť, využite vo výučbe ich vlastné. Tí starší, ktorí majú fotografie ešte vytlačené na papiere, môžu do hodiny priniesť snímky svojej rodiny, miest, ktoré navštívili atď. Študenti dnešnej digitálnej generácie sa pochvália viacmennej fotkami na na Instagrame, Facebooku, či na svojom blogu.

 

TIPY NA AKTIVITY

Môj Mesiac

Pred začiatkom mesiaca zadajte študentom úlohu – každý deň aktuálneho mesiaca musia vyfotiť to, čo je pre nich v ten deň dôležité (predmety, osoby, miesta, udalosti apod.). Môže to byť stretnutie s priateľmi, šport, ktorému sa venujú, nová vec, ktorú si kúpili. Osobné fotografie vždy skrývajú príbeh a citovú väzbu. Ku každej fotografii študenti pripoja  aj jedno slovo alebo krátku vetu, ktorá obrázok, alebo jeho náladu popisuje. Vytvorte šablónu kalendára, kam budú študenti svoje snímky nahrávať. Na konci mesiaca môžu svoje kalendáre porovnať – Sú nejaké fotografie podobné? Majú niečo spoločné? Ktoré dva kalendáre z triedy sú najpodobnejšie/najodlišnejšie? Ktorá jednotlivá fotografia je najvtipnejšia/najdivnejšia alebo najopakovanejšia? Iste Vás napadane ešte veľa spôsobov, ako s kalendármi pracovať i pri precvičovaní gramatiky (napr. slovesné časy) a hovorového prejavu (napr. porovnávanie obrázkov ako príprava na Maturitu).

Všetko, čo ste chceli vedieť o …

Každý študent si na hodinu prinesie predmet, fotografiu alebo obrázok, ktorý znázorňuje činnosť, v ktorej vyniká, alebo ktorej sa rád venuje (napr. lyžovanie, varenie, blogovanie, jazykové zručnosti, cestovanie apod.). Vo dvojiciach si navzájom predmety/fotografie ukážu a jeden pre druhého pripraví 15 otázok (počet samozrejme závisí na učiteľovi), ktoré potom svojmu partnerovi položí, aby sa viac dozvedel o jeho zručnostiach/obľúbenej činnosti. Túto aktivitu môžete niekoľkokrát zopakovať v priebehu jednej hodiny aj školského roka, jednoducho študentov rozdelíte do odlišných dvojíc. Mladší žiaci si na hodiny môžu priniesť fotku domáceho zvieratka a tvoriť jednoduché otázky: What´s its name? How old is it?

Môj denný zoznam

Ešte lepšie je, pokiaľ máte hodinu angličtiny až po obede alebo večer , nechať študentov vymenovať všetky predmety, ktoré počas dňa použili, potraviny, ktoré zjedli, miesta, ktoré navštívili alebo pocity, ktoré prežili. Okrem toho, že si študenti takto môžu s pomocou slovníka rozširovať personalizovanú slovnú zásobu, nasledujúcu hodinu môžu napríklad porovnávať, či by sa v ten deň zoznam nejako líšil – ktoré položky by sa ponechali, ktoré by ubrali, alebo pridali a prečo. Niektorú ďalšiu hodinu sa môžete k zoznamom vrátiť a precvičovať na nich napríklad minulý čas.

 

A NAKONIEC MALÁ UKÁŽKA …

… z novej učebnice pre prípravu stredoškolských študentov na maturitu FOCUS (http://www.venturesbooks.sk/pro-stredni-skoly/focus) a jej personalizovaných cvičení:

personalizace

 

Prajem Vám, nech sa Vám v tomto jarnom období darí  pomocou personalizácie zasiať semienka záujmu  u Vašich študentoch, ktoré budú neskôr zbierať v podobe úspešne zložených prijímacích, maturitných a iných skúšok, a predovšetkým v podobe bezproblémového používania angličtiny!

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson