Tipy do výučby

Dva mesiace leňošenia sa pomaly končia, školy otvárajú svoje brány a do lavíc zasadnú rozjarení študenti s hlavami plnými zážitkov a spomienok na letné prázdniny a s veľkou chuťou zdieľať ich, a to nielen na sociálnych sieťach, ale aj v triede so spolužiakmi.

Tí zvedavejší (verím, že ich je väčšina) by radi nakukli do prázdninového albumu učiteľov a učiteliek. Doprajme im toto šťastie a inšpirujme ich vlastnými fotkami z prázdnin, trebárs aj vo forme poučnej prezentácie v angličtine.

Pre stredné a jazykové školy bude vhodná krátka prezentácia s popismi v angličtine (maximálne 10 snímok). Cudzie krajiny a mestá môžeme zakresliť na mape a pri jednotlivých fotkách uviesť, čím je daná krajina známa a to pomocou internetu či vlastných znalostí. Pri pamiatkach uvedieme naviac stručné historické fakty a architektonické slohy. Pri prírodných krásach pridáme napríklad údaje o rozlohe, nadmorskej výške alebo aktivity, ktoré sa v danej oblasti môžu vykonávať.

Pre základné školy vyberieme fotky s predmetmi a osobami, ktoré deti ľahko popíšu pomocou už naučenej slovnej zásoby. Slovíčka napíšeme do prezentácie vedľa fotiek a následne ich použijeme pri popise alebo pri rozprávaní príbehu. Pri tejto vekovej skupine sa ponúkajú aj fotky z táborov, rodinné fotky alebo fotky domácich miláčikov (doma či na záhrade). Z praxe vieme, že mladšie deti ochotne a s nadšením rozprávajú o sebe, svojej rodine a kamarátoch a touto aktivitou im na to dáme priestor. Zvážte, či mladším ročníkom zadáte prípravu prezentácie na počítači alebo ich požiadate, aby priniesli vytlačené fotky.

Prezentáciu predstavte študentom na prvej hodine čím ich nielen prekvapíte, ale tiež motivujete a zároveň im „ nenápadne“ zadáte prvú domácu úlohu - vytvorenie podobnej krátkej prezentácie. Metodologicky pri tejto úlohe zahrniete personalizáciu, študenti sa naučia novú slovnú zásobu, ďalej si precvičia komunikačné a prezentačné schopnosti a taktiež si osvoja prácu s programami na tvorbu prezentácií. Maturitné ročníky si týmto spôsobom čiastočne spracujú maturitné témy k ústnej časti skúšky.

V prípade, že budete ako obvykle na začiatku školského roka pracovne vyťažení, pripájame dva varianty prezentácií a to zámky Českej republiky a mesto Brighton, ktoré môžete použiť na hodine a inšpirovať tým Vašich študentov.

 

 Castles and Chateaus of  the Czech Republic

TT CASTLE

PDF/PPT

 

Brighton

TT BRIGHTON

PDF/PPT

 

Mgr. Danka Sekerková

Metodik / odborný konzultant pre AJ

Danka foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson