Tipy do výučby

Čítanie kníh v anglickom jazyku je skvelý spôsob, ako obohatiť svoju slovnú zásobu, naučiť sa gramatiku, rozvíjať a využívať svoje jazykové znalosti.

Keď chceme, aby študenti bez problémov rozumeli anglickému jazyku a využívali ho v každodennej komunikácii, naučme ich pár užitočných tipov, ako sa v čítaní zlepšiť.

Vybrali sme nasledovné tipy/rady:

Obľúbená kniha v slovenskom a v anglickom jazyku

Aby študenti radi čítali, kniha pre nich musí byť zaujímavá. Poraďte im, aby si vybrali knihu, ktorú už predtým čítali v slovenskom jazyku. Čítanie knihy v anglickom jazyku bude pre nich oveľa ľahšie, lebo už poznajú postavy, obsah, štruktúru.

Voľba správnej úrovneTT pro mysl je cteni 3

Všeobecne sa uvádza, že knihu sme zvolili správne vtedy, keď jej obsahu rozumieme na 70 - 80 %. Aby študenti vedeli , na akej úrovni sú, môžu použiť tzv. rozraďovacie testy, ktoré nájdu na našom eshope špecializujúcim sa na zjednodušené čítanie https://www.penguinreaders.sk/penguin-readers/1-INFORMACIE/33-Rozradovacie-testy.

Postupné zvyšovanie úrovní

Poraďte študentom, aby si na začiatku zvolili knihu, ktorá bude na úrovni toho, čo sa už naučili v škole. Budú na seba hrdí, že dokázali prečítať celú knihu. Tento pocit ich bude motivovať k čítaniu ďalšej knihy na vyššej úrovni.

Kniha s CD/Audio kniha

TT pro mysl je cteni 2

Ideálne je, keď študenti začnú s počúvaním, výslovnosťou a hlasným opakovaním. Je vhodné vypočuť si pri prvom čítaní najprv jednu stranu v knihe bez náhľadu na text, a potom pri opakovanom čítaní počúvať a zároveň čítať text v anglickom jazyku. Následne študenti čítajú text nahlas, aby trénovali výslovnosť.

Na stránke https://www.penguinreaders.sk/active-readers nájdete Pearson English Active Readers, ktoré sú vybavené s CD už aj v základnej verzii a môžu slúžiť ako užitočná pomôcka pri práci s textom.

Slovník iba v núdzi

Povedzte študentom, aby nehľadali každé neznáme slovo v slovníku, ale nech skúšajú pochopiť jeho význam z kontextu. Počas čítania textov môžu študenti nájsť aj slová, ktorých význam nepochopia z kontextu. Tieto slová si môžu zapísať do vlastného slovníka, ku ktorým si doplnia ich výslovnosť a význam.

Každodenné čítanie a opakovanie

Študenti by mali každý deň venovať čítaniu textu v anglickom jazyku minimálne 5 až 10 minút, aby mali s jazykom dostatočný kontakt a aby sa čítanie stalo ich prirodzenou aktivitou.

Svoje zručnosti v čítaní v anglickom jazyku si môžu študenti zlepšiť aj sami počas letných prázdnin, ktoré sa blížia.

Ak sa chcú Vaši študenti zabaviť, prečítať si niečo pekné a pritom byť v kontakte s anglickým jazykom, odporúčame im zvoliť si niečo z ponuky titulov kategórie Pearson English Readers na našom eshope https://www.penguinreaders.sk/ alebo https://shop.venturesbooks.sk/obchod/zjednodusene-citanie.

TT pro mysl je cteni 4

Prajem Vám, aj Vašim študentom krásne leto a nezabudnuteľné zážitky z čítania.

Vaša metodička

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson