Tipy do výučby

Deti na prvom stupni sa s angličtinou zoznamujú. Cieľom výučby by mala byť hlavne snaha vyvolať u nich záujem a chuť učiť sa cudzí jazyk. Výučba deti mladšieho školského veku sa líši, lebo nerozumejú abstraktným pojmom a ich myšlienkové operácie sú viazané na názorné poznanie a konkrétne predmety.
thinking-question

Hodiny angličtiny by teda mali obsahovať veľa riekaniek, rýmovačiek, rytmických pesničiek či rozprávanie príbehov, ale aj názorných aktivít zapájajúcich zmysly a pohyb.

Pri deťoch mladšieho školského veku sa odporúča počkať s výučbou gramatiky do tej doby, kým budú dostatočne pripravené ju absorbovať. Neznamená to, že sa deti nič nenaučia. Naopak, budú sa zoznamovať s gramatikou cez rôzne aktivity, a tým bude pre nich jej učenie nenásilné.

Jednou z možností, ako zaistiť, aby sa deti učili jazyk prirodzeným a zrozumiteľným spôsobom sú projekty. Projekty na 1. stupni základných škôl sú hlavne o tvorení, tzn. žiaci kreslia, strihajú, vyfarbujú, lepia a k obrázkom pridávajú anglická slovíčka. 

 

scissors

 

tipPokiaľ ste projekty zatiaľ so žiakmi nerobili, ale chceli by ste, začnite s menšími, jednoduchšími úlohami s jasnými inštrukciami. Postupne môžete prejsť aj na väčšie, „freer“ projekty.

Na ukážku je tu projekt s názvom:

 

“Make a butterfly life cycle wheel“

make-a-butterfly

 

  • Môžete so žiakmi najskôr celý proces života motýľa prebrať. Pomocou obrázkov a jednoduchých viet ich zoznámite so slovíčkami a jednotlivými fázami jeho života.

 

Kliknite na obrázok pre zväčšenie:

butterflies

 

  • Potom si pripravia papier, farbičky, nožničky, lepidlo a ceruzku, prípadne aj iné materiály a môžu pracovať. Jednou z najdôležitejších fáz projektu je prezentácia. Počas nej žiaci svoje dielko ukážu a pomocou jednoduchých viet aj predstavia.
plate1 plate2

 

Guess Who?

Pokiaľ práve so svojimi žiakmi preberáte vzhľad a sloveso “have got”, môžete využiť nasledujúci  obrázok. Žiaci pracujú vo dvojiciach, každý má svoj obrázok s tvárou. Jeden z nich si vyberie jednu osobu a opíše ju. Druhý žiak háda, kto to je. Ďalšou možnosťou je, že si žiak vyberie jednu osobu a ten druhý sa pomocou otázok snaží zistiť, koho si spolužiak vybral. Následne sa vymenia. 

Kliknite na obrázok pre zväčšenie:

faces

Túto aktivitu môžete rozšíriť a nechať žiakov, aby si zahrali známu hru Guess Who? Ďalšou alternatívou je, že si žiaci sériu tvárí vyrobia. Povedzte im, aby každý nakreslil dve tváre, napríklad niekoho z rodiny (môže to byť aj súčasťou projektu My Family). head1 head2

Najskôr nechajte žiakov, aby svoje obrázky predstavili a opísali, a potom môžete tieto obrázky použiť pri hre Guess What. Opäť sa hrá vo dvojiciach. Každý žiak má rovnakú predlohu a vyberie si jednu osobu. Striedavo sa pýta otázky typu “Is it a man?” “Has s/he got brown hair?”… a postupne vylúči všetkých, ktorí nezodpovedajú opisu. Vyhráva ten, kto najskôr uhádne meno osoby, ktorú si spolužiak vybral.

 

Čo myslíte, pustíte sa so svojimi žiakmi do vytvárania projektov? Sú vhodné ako pre prezenčnú, tak aj online výučbu. Pri vytváraní projektov využívajú žiaci svoje znalosti, ktoré ďalej rozširujú a upevňujú, ale rovnako sa učia ďalšiu dôležitú vec,  spoluprácu so spolužiakmi.

Vybrané ukážky sú z učebnice Poptropica English (viac informácií tu). Jeden z extra materiálov k učebnici je tzv. Home Project Pack, ktorý obsahuje mnoho námetov na projekty.  

 

Prajem Vám veľa zábavy počas hier a tvorbe s Vašimi žiakmi.

Vaša metodička

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

zuzka

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson