Tipy do výučby

V súčasnosti neviditeľný nepriateľ presunul vzdelávanie z lavíc do online priestoru, na ktorý ste si Vy, učitelia, ale aj študenti, už pomaly zvykli. :-) Po dvoch mesiacoch online výučby ste si vytvorili spôsob/systém komunikácie so študentmi. Napriek tomu však  dúfame, že naše nápady a tipy budú pre vás užitočné.

 

Prezentácia a precvičovanie tematického okruhu

Pri dištančnej výučbe je rozhodujúca pútavá forma prezentovania učiva. Okrem nahrávania výkladu učiva, prípravy powerpoint prezentácie alebo prezentácie učiva priamo online, môžete využiť aj video ukážky na dané témy.

V novej sérii obľúbenej učebniceFocus 2nd edition nájdete videonahrávky z produkcie BBC so zaujímavým obsahom a s “wow effectom“, ktoré viete využiť na predstavenie danej tematiky.

Ukážka videonahrávky:

 

K videonahrávkam sú k dispozícii pracovné listy s rôznymi typmi úloh (before watch, while watch, after watch). Na ukážku sa môžete pozrieť TU.

 

Prezentácia a precvičovanie gramatiky

Gramatika prezentovaná prostredníctvom animovaných príbehov je zábavná a pre študentov ľahko zapamätateľná. Animácie sprevádzané zvukmi pomáhajú obohatiť  obsah a ilustrácie zjednodušia zložité gramatické javy. A ak sú animované gramatické príbehy doplnené výkladom virtuálneho učiteľa, pochopenie aj komplikovanejších gramatických javov je len “ Piece of Cake“. :-)

Ukážka videonahrávky:

 

Aktivity na precvičovanie gramatiky, ktoré sa riadia komunikatívnym prístupom, sa vyznačujú snahou vytvoriť zmysluplnú a skutočnú interaktivitu, ukazujú študentom, že to čo sa učia v škole, môžu využiť aj v reálnom živote.  Použitie autentických materiálov tipu Vox Pops (Hlas ulice) /VideoVlogs) Vám pomôžu vytvoriť takúto atmosféru v triede.

Ukážka:

 

Možno, nie každý učiteľ vie takéto komunikatívne aktivity momentálne využiť na online hodinách, ale veríme, že čoskoro bude mať opäť príležitosť. :-) Úlohu When was the last time you had a problem with techmology? vo videovlogu, môžu študenti vyriešiť aj písomne.

 

Kontrola práce študentov

Vzdelávanie je proces a treba ho priebežne kontrolovať, vyhodnocovať. Hodnotenie práce je pre väčšinu študentov motiváciou a pre učiteľa cennou spätnou väzbou. Táto časť vyučovacieho procesu počas súčasnej situácie je časovo náročnejšia ako obvykle, keď si študenti môžu priamo na hodine kontrolovať úlohy aj spoločne vo dvojiciach alebo v skupinkách.

MyenglishLabMyEnglishLab (MEL) je online komponent k novším vydaniam učebníc z vydavateľstva Pearson, ktorý je plne integrovaný s výučbovými materiálmi. Obsahuje cvičenia, testy, rôzne online nástroje a výučba je úplne pod kontrolou. Obsahuje automatický feedback pre študenta aj učiteľa, priebežné hodnotenie a kontrolu pokroku, automatické známkovanie aj možnosť vzájomnej komunikácie. Ak by ste chceli vedieť ako funguje MEL, pozrite sa na krátke video a na webovú stránku pre ďalšie informácie.

 

Učenie na diaľku nemusí byť trápenie, práve naopak – využime príležitosť zoznámiť sa s učebnými pomôckami, ktoré nám ponúka 21. storočie a vyťažme z nich čo najviac teraz aj pre obohatenie svojej praxe v budúcnosti. 

Verím, že zvládnete učiť príjemne a inovatívne aj mimo školských lavíc. :-)

PS: informácie o FOCUS 2nd edition nájdete na stránke TU.

 

Vaša metodička

Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson